a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Reizen en toerisme

Dossiernr:

2017/00499

Datum:

21-08-2017

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Reizen en toerisme

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de website www.heerlijkehuisjes.nl voor zover hierop staat:

 “Mooi en luxe vakantiepark gelegen op een unieke plek, midden tussen prachtige natuurgebieden met veel wandel- en fietsroutes in het zuiden van Limburg”.

Op de website staat verder:

“Bijzonderheden

– Op dit moment vinden er werkzaamheden plaats op Resort Mooi Bemelen. Uiteraard wordt er geprobeerd dit tot een minimum te beperken maar houd er rekening mee dat u hier helaas eventueel hinder door kunt ervaren.”

 

De klacht

Deze wordt is volgt weergegeven. Op de website staat dat het een luxe vakantiepark betreft met veel comfort. Volgens de website zou er enige hinder kunnen worden ervaren vanwege werkzaamheden. Dit zou tot een minimum worden beperkt. Bij aankomst bleek het echter geen luxe vakantiepark te zijn met veel comfort maar een volledige bouwplaats. Als dit op de website juist was omschreven, zou klager nooit hebben geboekt. De tekst op de website is inmiddels aangepast. Klager legt ter onderbouwing van zijn klacht foto’s over die hij op het vakantiepark heeft gemaakt.

 

Het verweer

Dit wordt als volgt samengevat.

Klager heeft een vakantiehuis geboekt op een vakantiepark dat in aanbouw is. De woningen zijn inmiddels opgeleverd voor recreatieve doeleinden en voldoen aan alle hedendaagse voorzieningen. Het park zelf daarentegen is nog wel in ontwikkeling zoals duidelijk is vermeld op de website. Het door klager geschetste beeld is niet volledig en objectief. Eerdere reviews geven hier blijk van. Uiteraard wordt er op enkele punten gebouwd, maar zeer zeker niet in weekenden of op andere ongebruikelijke tijdstippen. Verder wordt gefaseerd gebouwd en niet “naast de deur” om zo de overlast tot een minimum te beperken. Zodoende zijn er ook foto’s te maken op het park, met name van het gedeelte dat recreatief in gebruik is, die wel een mooi beeld schetsen, zoals blijkt uit de door adverteerder overgelegde foto’s. De informatie op de website geeft een redelijk verwachtingspatroon en is niet in strijd met de Nederlandse Reclame Code. Adverteerder betreurt het dat klager is teleurgesteld en heeft getracht binnen de kaders van redelijkheid en billijkheid de gast tegemoet te komen. Inmiddels is de klacht aan een onafhankelijke geschillencommissie overgedragen waar adverteerder keurmerkhouder van is. Deze procedure loopt nog. De tekst van de website is aangepast, maar heeft nog steeds dezelfde strekking.

 

Het oordeel van de voorzitter
1)  De klacht is gericht tegen een website waarop een vakantiepark als “mooi en luxe” wordt aangeprezen, maar waarop tevens uitdrukkelijk melding wordt gemaakt van werkzaamheden die op het park plaatsvinden en waarbij wordt gezegd dat men daarvan hinder kan ervaren. Klager was dus geïnformeerd over het feit dat hij boekte op een park waar hij in ieder geval in enige mate met bouwwerkzaamheden zou worden geconfronteerd. In feite verschillen partijen van mening over de vraag in welke mate klager hinder heeft ondervonden van die werkzaamheden. Klager stelt dat het vakantiepark een “volledige bouwplaats” was, maar adverteerder heeft dit gemotiveerd betwist.

2)  Klager legt foto’s over die hij op het park heeft gemaakt. Deze foto’s tonen van dichtbij bouwwerkzaamheden, bouwverkeer en in aanbouw zijnde huisjes op een deels onbebouwd terrein. De voorzitter kan echter niet constateren in hoeverre die foto’s een representatief beeld geven van het gedeelte van het park waar klager verbleef en waar de huisjes reeds werden verhuurd. Volgens adverteerder ligt de situatie genuanceerder dan klager schetst. Volgens adverteerder wordt gefaseerd gebouwd en niet “naast de deur” om de overlast voor huurders te beperken. Verder voldoen volgens adverteerder de opgeleverde woningen aan alle hedendaagse voorzieningen. De door adverteerder overgelegde foto’s tonen daarbij een wezenlijk ander beeld dan de door klager overgelegde foto’s. Op de door adverteerder overgelegde foto’s zijn huisjes te zien die opgeleverd zijn voor recreatieve verhuur zonder dat (zichtbaar) sprake is van bouwwerkzaamheden of bouwverkeer. Adverteerder heeft verder een verklaring overgelegd van de Office Manager van het vakantiepark waarin onder meer staat: “De gasten zijn op vrijdag om 15.25u aangekomen en toen ging die middag inderdaad een tractor langs, ze waren met een aantal tuintjes bezig, en een veegwagen om de wegen schoon te maken. Ze stonden toen direct overal foto’s van te maken. Om 16 uur stopt hier iedereen met werken en hebben ze een heerlijk rustig weekend gehad. Door de week zijn er werkzaamheden geweest, maar ook niet bij hen in de buurt van de woning. (…)”.

3)  Nu op grond van het voorgaande niet met een voldoende mate van waarschijnlijkheid kan worden geoordeeld dat de mededeling op de website over de werkzaamheden en de hinder onvoldoende waarschuwt voor de mate waarin men op het vakantiepark met werkzaamheden wordt geconfronteerd, dient de klacht te worden afgewezen.

 

De beslissing van de voorzitter
 

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken