a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

(Tele) communicatie technologie

Dossiernr:

2010/00331

Datum:

29-06-2010

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

(Tele) communicatie technologie

Motivatie:

Misleiding (overig)

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft een reclame-uiting op de website www.hi.nl, waar reclame wordt gemaakt voor een ‘Hi Vakantie-bundel’.

 

De klacht

 

De klacht luidt, samengevat, als volgt.

 

In de uiting wordt gesuggereerd dat de ‘Hi Vakantie-bundel’ gedurende een maand geldig is. Gebleken is echter dat de vakantiebundel eindigt wanneer de betreffende kalendermaand is geëindigd, ook wanneer de bundel vlak voor het eind van deze maand is afgesloten. Dit wordt uitsluitend meegedeeld in de algemene voorwaarden, waarvan men niet tijdig op de hoogte wordt gebracht.

 

Gelet op het voorgaande acht klager de reclame-uiting misleidend.

 

Verweer

 

Samengevat stelt adverteerder zich op het volgende standpunt.

 

Over de ‘HI Vakantiebundels’ wordt altijd tijdens de vakantieperiodes (actiematig) gecommuniceerd. De door klaagster aangetroffen (reguliere) webpagina op www.hi.nl is naar de mening van adverteerder echter niet voldoende duidelijk. De link naar de algemene voorwaarden werkte niet en het was op grond van deze uiting onduidelijk dat de ‘vakantiebundels’ iedere kalendermaand eindigen. Inmiddels is deze pagina aangepast. Klaagster heeft bij adverteerder hierover twee keer een klacht ingediend. De tweede keer is haar klacht niet gehonoreerd, aangezien haar reeds was uitgelegd dat de ‘vakantiebundel’ na de kalendermaand zou eindigen.

 

De repliek en dupliek

 

Klaagster en adverteerder lichten hun standpunt nader toe.

 

Het oordeel van de Commissie  

 

Naar is komen vast te staan, gelden de in de uiting aangeboden ‘vakantiebundels’, die volgens de uiting € 5,- (‘Vakantie Sms-bundel’) of € 9,95 (‘Hi Vakantie-bundel’) per ‘maand’ kosten, slechts tot het einde van de desbetreffende kalendermaand. Feitelijk betaalt men aldus het genoemde bedrag voor de hierbij genoemde bundel niet per ‘maand’ maar voor het aantal overgebleven dagen van de desbetreffende kalendermaand.

Gelet hierop gaat naar het oordeel van de Commissie de uiting gepaard met onjuiste informatie ten aanzien van de prijs van het product als bedoeld in artikel 8.2 onder d van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Voorts is de Commissie van oordeel dat de gemiddelde consu­ment hier­door ertoe ge­bracht zou kunnen worden een besluit over een transactie te ne­men, dat hij anders niet zou hebben genomen. Derhalve is de uiting misleidend is en daar­door oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

 

De beslissing

Op grond van het voorgaande acht de Commissie de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken