a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2015/00938

Datum:

22-10-2015

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Uitzenden/ICT

Motivatie:

Misleiding Ontbrekende informatie

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een door klager ontvangen sms-bericht met onder meer de volgende inhoud: “Nu met prepaid altijd online zonder zorgen over je kosten? Activeer de 1 GB BloX – 30 dagen – Nu in prijs verlaagd van €14,95 voor slechts €10! Dus heel veel surfen, nieuws checken en whatsappen op je mobiel. En je zit nergens aan vast. Nu aanschaffen? Sms 1GB AAN naar 4000. Meer info op www.vodafone.nl/1GB”.

 

De klacht

Klager ontving de gewraakte uiting toen hij in Frankrijk verbleef. Nadat hij een paar weken later opnieuw in Frankrijk was, besloot hij BloX te activeren. Later bleek zijn beltegoed sterk geslonken. Dit was het gevolg van het feit dat BloX alleen in Nederland geldig is. Klager is hiervoor niet gewaarschuwd ondanks dat hij in Frankrijk verbleef toen hij de gewraakte uiting ontving. De informatie staat op de website van adverteerder maar dan is BloX al geactiveerd, want die dienst is bedoeld om voordelig te kunnen internetten. Klager acht de uiting op grond van het voorgaande misleidend en wil het bedrag terug waarvoor hij in Frankrijk buiten de BloX op internet is geweest.

 

Het verweer

Dit wordt als volgt samengevat. De uiting is een algemeen sms-bericht dat is bedoeld om de prijsverlaging van BloX onder de aandacht van klanten te brengen. Naast algemene berichten ontvangen klanten ook specifieke berichten, zoals de buitenlandse tariefinformatie indien de klant zich in het buitenland bevindt. Klager is bij de aanschaf van een prepaid simkaart akkoord gegaan met algemene voorwaarden. Daarin wordt gewezen op de regelingen omtrent BloX. Ook verder is klager voldoende geïnformeerd, gelet op de beperkte mogelijkheden van het medium. Adverteerder heeft daarom in de uiting een verwijzing naar aanvullende informatie op haar website opgenomen. Van het ontbreken van essentiële informatie is geen sprake nu de dienst primair op het gebruik in Nederland ziet en adverteerder klanten daarom niet hoeft te wijzen op het feit dat de dienst niet in het buitenland kan worden gebruikt. De uiting bevat geen informatie waaruit zou blijken dat BloX geldig is in het buitenland. De gemiddelde consument weet dat sprake is van een algemeen bericht en dat er in het buitenland speciale roaming tarieven gelden, zodat hij niet zal aannemen dat de uiting ook ziet op buitenlands dataverbruik.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  In de bestreden uiting maakt adverteerder reclame voor een kortingsactie met betrekking tot BloX, een dienst waarmee men gedurende 30 dagen maximaal 1 GB prepaid kan internetten. Niet in geschil is dat klager deze sms ontving toen hij in Frankrijk verbleef. De voorzitter acht het, op grond van de informatie in de sms, begrijpelijk dat klager geen rekening hield met het feit dat de gebruiksmogelijkheden van BloX in deze zin beperkt zijn, dat de dienst alleen geschikt is voor dataverbruik in Nederland. Een dergelijke beperking wordt immers niet met zoveel woorden in de sms genoemd.

2)  Dat in de sms een link staat naar “meer info” over BloX op de website van adverteerder, zal de gemiddelde consument niet ontgaan. Dit laat echter de mogelijkheid open dat die consument zich op grond van de informatie in de sms voldoende geïnformeerd acht en op grond daarvan besluit tot een transactie zonder de verdere ”info” op de website van adverteerder te raadplegen. Uit de gekozen bewoordingen “meer info” blijkt ook niet dat op de website een beperkende voorwaarde staat met betrekking tot de toepassingsmogelijkheden van BloX die inhoudt dat deze dienst alleen geschikt is voor dataverbruik in Nederland. Uit de enkele link met de tekst “meer info” zal de gemiddelde consument het bestaan van een dergelijke beperkende voorwaarde niet afleiden.

3)  De voorzitter is van oordeel dat de informatie over deze beperkende voorwaarde dusdanig essentieel is te achten dat de consument reeds in de reclame-uiting zelf hierover had behoren te worden geïnformeerd. Dat de dienst op het gebruik in Nederland ziet, leidt niet tot een ander oordeel. De voorzitter acht het aannemelijk dat de consument een dienst als de onderhavige niet uitsluitend in Nederland wenst te gebruiken maar, indien dat mogelijk zou zijn, ook tijdens verblijf in het buitenland, zoals bij buitenlandse vakanties. Dat de gemiddelde consument, zoals adverteerder stelt, weet dat er in het buitenland speciale roaming tarieven gelden, doet daaraan niet af. Denkbaar is immers dat de consument juist met het oog daarop besluit gebruik te gaan maken van BloX in de veronderstelling dat deze dienst in het buitenland voordelen biedt wegens de combinatie van prepaid datategoed en prijs. Deze situatie deed zich bij klager voor. Adverteerder heeft overigens niet gesteld dat de verwachtingen van klager op dit punt wezenlijk afwijken van die van de gemiddelde consument. Weliswaar biedt een sms beperkte ruimte om de consument te informeren over het feit dat de dienst alleen geschikt is voor dataverkeer in Nederland, maar de voorzitter acht het zeer wel mogelijk in de uiting bijvoorbeeld “in Nederland” of “in NL” te vermelden teneinde de consument te wijzen op deze geografische beperking. Zonder deze informatie zal de consument kunnen menen dat BloX ook geschikt is om buiten Nederland te worden gebruikt.

4)  Blijkens het voorgaande is sprake van een omissie als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Voorts is de voorzitter van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht zou kunnen worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet zou hebben genomen. Om die reden is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. De voorzitter merkt daarbij nog op dat adverteerder heeft meegedeeld dat zij geprobeerd heeft een schikking met klager te bereiken in verband waarmee zij aan klager een financiële tegemoetkoming heeft aangeboden, hetgeen de voorzitter waardeert. Adverteerder heeft echter niet gesteld dat zij de onderhavige reclame-uiting zal aanpassen. Om die reden dient te worden beslist als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande acht de voorzitter de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. De voorzitter beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken