a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2016/00741

Datum:

25-10-2016

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Uitzenden/ICT

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de website www.tele2.nl voor zover op de subpagina https://www.tele2.nl/mobiel/1gb-voor-10euro/ staat: “Internet op vakantie alsof je thuis bent” en op de subpagina https://www.tele2.nl/klantenservice/mobiel/abonnement: “Kan ik in het buitenland op 4G? Als de buitenlandse provider ook een 4G-netwerk heeft en als wij met die provider afspraken hebben over 4G-roaming, dan kan dat.”

 

De klacht

Klager stelt, kort samengevat, dat in het buitenland geen sprake is van internet alsof je thuis bent, omdat adverteerder met buitenlandse providers geen afspraken heeft om via een 4g/LTE netwerk te leveren aan consumenten. Verder wordt op de pagina van de klantenservice in strijd met de waarheid de indruk gewekt dat men nu al in het buitenland gebruik kan maken van een 4g/LTE netwerk.

 

Het verweer

De reclame is niet in strijd met de waarheid omdat ‘internetten alsof je thuis bent’ mogelijk is, zij het middels 3G en daardoor met lagere download- en upload snelheden dan een klant in Nederland gewend is. Dit wordt veroorzaakt door de technologische beperkingen van 3G ten opzichte van 4G. Afspraken over 4G gebruik in het buitenland zijn door adverteerder nog niet gemaakt. Een klant kan echter via zijn telefoon via 3G wel alle websites op internet bezoeken, mobiele apps gebruiken en communiceren via WhatsApp etc., zodat in die zin geen verschil bestaat met het gebruik van internet in het buitenland. Het enige verschil is dat sites bijvoorbeeld minder snel foto’s of video’s laden dan in Nederland. Adverteerder biedt de ruimste buitenlandse databundels (binnen de EU) voor aantrekkelijke tarieven, waardoor klanten zich (anders dan vroeger) minder zorgen hoeven te maken over de kosten van het gebruik van internet binnen de EU. Zij kunnen op dezelfde manier mobiele data gebruiken op vakantie zoals men dat in Nederland doet. In dit licht moet de slogan “internet op vakantie alsof je thuis bent” dan ook worden bezien. Naar aanleiding van de klacht heeft adverteerder op haar website echter duidelijk(er) gemaakt dat het gebruik van 4G nog niet mogelijk is en dat het gebruik van mobiele data in het buitenland over 3G plaatsvindt. Adverteerder verwijst naar printscreens. Adverteerder gaat ervan uit dat met de aangebrachte verduidelijking (waarop iedere klant terecht komt die meer info wil over de buitenland bundels van adverteerder) elke verwarring over de onderliggende technologie van het data gebruik wordt voorkomen.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)   De klacht heeft in de eerste plaats betrekking op de aanprijzing “Internet op vakantie alsof je thuis bent” die in combinatie met een bundel voor mobiele telefonie wordt gebruikt. Er is sprake van een uitnodiging tot aankoop in verband met een overeenkomst op afstand nu men de bundel via de website van adverteerder kan activeren. De voorzitter acht het aannemelijk dat de gemiddelde consument de mededeling dat men in het buitenland net zo kan internetten als in Nederland aldus zal uitleggen dat men bij het gebruik van internet in het buitenland geen verschil zal merken. Voor de consument die in Nederland gebruik maakt van het 4G-netwerk, dient deze mededeling onjuist te worden geacht. Adverteerder biedt in het buiteland, naar zij erkent, immers uitsluitend toegang tot internet via een 3G netwerk. De consument kan derhalve, anders dan de uiting suggereert, in het buitenland geen gebruik maken van de voordelen van een 4G netwerk, waaronder de hoge snelheid van dit netwerk.

2)  Op grond van het voorgaande heeft adverteerder niet de essentiële informatie verstrekt over de voornaamste kenmerken van de aangeboden dienst in de mate waarin dit passend is als bedoeld in artikel 8.4 aanhef en onder f van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Dit geldt ook voor de andere subpagina waartegen klager bezwaar maakt. Door het ontbreken van de informatie dat men in het buitenland op dit moment uitsluitend gebruik kan maken van een 3G-netwerk, en door juist de suggestie te wekken dat men ook in het buitenland gebruik kan maken van een 4G-netwerk, is de consument onvoldoende geïnformeerd over het feit dat men in het buitenland alleen beschikt over een 3G-netwerk. Adverteerder heeft meegedeeld dat zij de website heeft aangepast. De aanpassing betreft echter andere subpagina’s dan waartegen de klacht is gericht, terwijl de voorzitter ook verder geen aanleiding ziet om met die wijzigingen rekening te houden.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande acht de voorzitter de bestreden subpagina’s van de uiting in strijd met het bepaalde in artikel 8.4 aanhef en onder f NRC. De voorzitter beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken