a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2017/00079 - CVB

Datum:

02-05-2017

Uitspraak:

CVB Afwijzing Bevestigd (=Afwijzing)

Product/dienst:

Uitzenden/ICT

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale marketing communicatie

Het College van Beroep [2 mei 2017]


De grieven       

Appellant heeft beroep ingesteld tegen de beslissing van de Commissie dat de bestreden reclame-uiting, waarin onder meer het woord ‘unlimited’ staat, niet misleidend is. Appellant heeft, zakelijk weergegeven, de volgende grieven aangevoerd.

De Commissie miskent dat de aangeboden dienst niet onbeperkt is. Onbeperkt betekent volgens het woordenboek onbegrensd. Indien men meer dan 60 dagen in bijvoorbeeld Duitsland verblijft, wordt men echter met een datalimiet geconfronteerd. Desondanks prijst T-Mobile haar dienst herhaaldelijk aan als “onbeperkt eu en usa”. Appellant verwijst daarbij naar reclame-uitingen van T-Mobile op Facebook en internet. Men kan niet spreken van ongelimiteerd als er een datalimiet geldt. Het is appellant om deze terminologie te doen. Het kan volgens hem niet zo zijn dat men overal ‘onbeperkt’ vermeldt en tegelijkertijd in de kleine letters beperkingen oplegt.

 

Het antwoord in appel

De grieven zijn gemotiveerd weersproken.

 

De mondelinge behandeling

T-Mobile heeft haar standpunt mondeling doen toelichten.

 

Het oordeel van het College

1. Het College stelt voorop dat de inleidende klacht specifiek is gericht tegen de hierna te omschrijven uiting op Facebook. Het College zal de beoordeling tot die uiting beperken en niet ingaan op de overige uitingen waarnaar appellant in beroep verwijst. In de bestreden uiting op Facebook (https://www.facebook.com/tmobilenl/?fref=ts) staat: “Why limit de dingen die je leuk vindt? Why limit wat je deelt, ziet, hoort, haalt? Why limit waar je gamet, streamt, luistert? Bij ons krijg je Unlimited data, bellen, sms’en, alles. Echt!”.
Hieronder staat de link “http//bit.ly/unlimited-tmobilenl”. Daaronder kan op een videocommercial worden geklikt, waarvan een screenshot is te zien waarin de volgende tekst is te lezen: “Unlimited data bellen. Alles”. In de video is eerst een snelle opeenvolging van beelden te zien. De video eindigt met de gesproken mededeling: “Unlimited data, bellen, alles. 35 euro per maand”, waarbij de volgende tekst verschijnt: “Met een 2-jarig GO Unlimited EU abonnement. Onbeperkt data roamen in de EU tot maximaal 60 dagen p.j. daarna 10GB p/mnd in de EU. Roamen buiten de EU is niet inbegrepen. (…)”

2. Bij de vraag of een reclame-uiting misleidend is, zoals de strekking van de klacht is, dient van de totale uiting te worden uitgegaan, in dit geval de tekst van de uiting op Facebook in combinatie met de inhoud van de video. De totale uiting maakt duidelijk dat het in feite om de aanprijzing van een 2-jarig GO Unlimited EU abonnement gaat. Dit blijkt immers uit de video. Het College begrijpt dat dit abonnement bij het gebruik in Nederland geen beperkingen kent en in zoverre daadwerkelijk ‘unlimited’ is voor wat betreft “data, bellen, sms’en, alles”. Dit aspect wordt in de tekst op Facebook toegelicht. In de video wordt vervolgens toegelicht dat indien men de dienst in het buitenland maar wel binnen de EU gebruikt (“Roamen buiten de EU is niet inbegrepen”) de dienst onbeperkt is gedurende maximaal 60 dagen. Appellant stelt dat door dit laatste geen sprake is van ‘onbeperkt’.

3. Naar het oordeel van het College zullen de mededelingen over ‘unlimited’ of ‘onbeperkt’ in onderling verband en in de context van de totale uiting beschouwd, bij de gemiddelde consument geen onjuiste verwachtingen wekken. De consument krijgt datgene wat hij op grond van de uiting mag verwachten, te weten onbeperkt gebruik van de dienst in Nederland gedurende de contractsperiode en onbeperkt gebruik in de EU gedurende maximaal 60 dagen per jaar. Voor zover in de video naar het gebruik buiten Nederland wordt verwezen door de woorden “Go Unlimited EU abonnement” en “onbeperkt data roamen in de EU”, wordt hieraan onmiddellijk toegevoegd dat men binnen de EU maximaal gedurende 60 dagen per jaar onbeperkt gebruik kan maken van de aangeboden dienst, zodat er geen misverstand over kan bestaan dat ‘onbeperkt’ in dat specifieke geval slechts ziet op het gebruik gedurende twee maanden. Nu de grieven geen doel treffen, wordt beslist als volgt.

 

De beslissing van het College van Beroep

Het College bevestigt de bestreden beslissing.

 

[Hieronder volgt de beslissing waartegen beroep is ingesteld]

De Reclame Code Commissie [21 maart 2017]

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een uiting op https://www.facebook.com/tmobilenl/?fref=ts. Daarin staat onder meer:
“Why limit de dingen die je leuk vindt? Why limit wat je deelt, ziet, hoort, haalt? Why limit waar je gamet, streamt, luistert? Bij ons krijg je Unlimited data, bellen, sms’en, alles. Echt!”.

Hieronder staat de link “http//bit.ly/unlimited-tmobilenl” en kan een videocommercial worden geopend, waarbij in het eerste beeld is te lezen: “UNLIMITED DATA BELLEN ALLES”.

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat. Er wordt reclame gemaakt met “onbeperkt”. Gezien de voorwaarden is “onbeperkt” volgens klager echter niet daadwerkelijk onbeperkt en dus onjuist. Klager voert hiertoe het volgende aan. Als men de link “http”//bit.ly/unlimited-tmobilenl” volgt, leest men onder het kopje: “Go Unlimited Hoe onbeperkt wil je ’t hebben?” onder meer: “Why limit de dingen die je leuk vindt? Why limit wat je deelt, ziet, hoort, haalt? Why limit waar je gamet, streamt, luistert? Bij ons krijg je Unlimited internet, bellen en sms’en in Nederland. Wanneer je maar wil & waar je maar bent. Vaak op reis? Je kunt met Go Limited EU zelfs 60 dagen per jaar onbeperkt internetten in de hele EU, IJsland én Noorwegen. Zo kun je zorgeloos op wintersport. Of op zomervakantie. of nog een keer op zomervakantie. Hoe onbeperkt wil je ’t hebben op het best geteste netwerk van Nederland? Unlimited GB’s en minuten in de EU, voor € 35,- per maand.
Bekijk het aanbod
Meer informatie”.

Verderop staat, op dezelfde pagina:
“UNLIMITED IS ECHT UNLIMITED!
Ja, echt! Bij Unlimited EU start je iedere dag met een dagtegoed van 5 GB. Geldig in Nederland en de EU. Zijn deze GB’s bijna op? Dan sturen we een sms. Daarna activeer je zo vaak je wilt gratis 1 GB aanvullers. Op deze manier houdt iedereen toegang tot Unlimited, en wordt het netwerk niet onnodig belast. Al je GB’s uit je Unlimited EU abonnement zijn ook in de EU geldig, tot 60 dagen per jaar. Dat is dus twee maanden Ibiza. Of 8 keer op wintersport. Ga jij écht nog vaker op vakantie of ben je voor een langere periode in het buitenland, dan kun je nog steeds 10GB per maand blijven gebruiken”.

Voor Amerika blijken nog meer regels te gelden. Onder het kopje “Hoe werkt bellen en internetten in de USA”?” staat immers:  “Heb je Unlimited EU & USA? Dan bel je Unlimited. Je internet is tot 60 dagen per contractjaar te gebruiken in de EU en in de USA uitsluitend op het T-Mobile netwerk in de USA. Zodra je in de USA bent en op het T-Mohile netwerk zit, blokkeren we je netwerkinstellingen. Zo voorkomen we dat je per ongeluk met een ander netwerk verbinding maakt, en vermijden we onverwachte kosten. Je kunt dit eventueel zelf aanpassen. Heb je een ander abonnement? Dan vallen de kosten buiten je abonnement. Wel kun je jouw abonnement tijdelijk bijstellen naar Unlimited EU + USA. Of je koopt een tijdelijke Travel & Surf pas”.

 

Het verweer

De klacht is gemotiveerd weersproken. Op het verweer zal -voor zover van belang- worden teruggekomen in het oordeel.

 

De mondelinge behandeling

Het standpunt van adverteerder is nader toegelicht.

 

Het oordeel van de Commissie

De Commissie stelt voorop dat het woord ”onbeperkt” niet voorkomt in het eerste deel van de onderhavige uiting, namelijk een post van T-Mobile NL op Facebook, van “18 januari om 9:00” uur. In deze post wordt wel gesproken over “Unlimited data, bellen, sms’en, alles” en staat de link “http”//bit.ly/unlimited-tmobilenl”. Verder biedt de post de mogelijkheid een videocommercial te openen, waarbij in het eerste beeld is te lezen:  “UNLIMITED DATA BELLEN ALLES”.

Zoals blijkt uit de (in de klacht opgenomen) informatie, die men -naar adverteerder niet heeft weersproken- verkrijgt indien men bovengenoemde link aanklikt, houdt het in de post aangeprezen product -samengevat- het volgende in:

Men krijgt “Unlimited internet, bellen, en sms’en in Nederland. Wanneer je maar wil en waar je ook bent”. Verder kan men met “Go Unlimited EU” “60 dagen per jaar onbeperkt internetten in de hele EU, IJsland en Noorwegen” en “daarna ontvang je in de EU 10GB per maand”. Kiest men de bundel “Unlimited NL, EU & USA” , dan kan men “onbeperkt internet gebruiken in de EU en Verenigde Staten tot maximaal 60 dagen per jaar”, waarna men “10 GB per maand” ontvangt. Daarbij is nog bepaald: “Voor USA geldt uitsluitend onbeperkt internet en bellen op het T-Mobile VS netwerk”.  

De Commissie stelt vast dat het in de post aangeprezen product bepaalde beperkende voorwaarden kent, namelijk voor zover dit product buiten Nederland wordt gebruikt. Het bestaan van deze voorwaarden betekent echter niet dat de bestreden uiting in strijd is met de Nederlandse Reclame Code. De Commissie overweegt daartoe het volgende.

Voor zover men op basis van de enkele inhoud van de post al zou menen dat in NederIand en in elk land buiten Nederland precies dezelfde voorwaarden gelden voor het onderhavige product, wordt na aanklikken van de in de post opgenomen link voldoende duidelijk dat dit niet het geval is, in die zin dat adverteerder buiten Nederland de bundels “Unlimited NL & EU” en “Unlimited NL, EU & USA” aanbiedt, en dat deze bundels voor wat betreft EU/USA inhouden dat men 60 dagen per jaar onbeperkt kan internetten in de hele EU, IJsland en Noorwegen/USA”, waarna men 10GB per maand ontvangt, en waarbij voor de USA nog geldt dat gebruik moet worden gemaakt van het  T-Mobile VS netwerk. 

Adverteerder heeft verder onder verwijzing naar een rapport van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) aangevoerd dat, uitgaande van alle Nederlandse consumenten die de bestreden uiting kunnen zien, de gemiddelde Nederlandse consument die buiten Nederland op vakantie gaat gemiddeld 11 dagen per jaar buiten Nederland verblijft. Voor de gemiddelde consument is de mogelijkheid om 60 dagen per jaar daadwerkelijk gebruik te kunnen maken van de diensten, met aansluitend 10 GB per maand zonder extra kosten, in de praktijk dan ook daadwerkelijk onbeperkt (“unlimited”), aldus adverteerder. Adverteerder heeft verder “vooruitlopend op de Roaming Regulering (15 juni 2017)” meegedeeld dat voornoemde 10 GB per maand meer data zijn dan wat een klant op basis van voornoemde regulering in de EU zal moeten kunnen gaan gebruiken. 

Adverteerder heeft bij verweer ook gewezen op de inhoud van de videocommercial, waarop in de klacht overigens niet is ingegaan. Adverteerder heeft meegedeeld dat de  gemiddelde online consument na het zien van het eerste gedeelte van de uiting, de post, ook direct op het filmpje kan klikken voor meer informatie. Onder verwijzing naar een bij het verweer overgelegde afdruk van een screenshot van de videocommercial, waarin onder meer te zien is: “€ 35/maand*”, heeft adverteerder meegedeeld dat in dit filmpje een specifieke abonnementsvorm wordt aangeprezen, dat er derhalve sprake is van een uitnodiging tot aankoop, en dat om die reden in de videocommercial door middel van een asterisk wordt gewezen op een disclaimer onderaan, met beperkende gebruiksmogelijkheden van Unlimited data buiten Nederland in de EU. Blijkens de afdruk van de screenshot verwijst de asterisk -voor zover hier relevant- naar de mededeling: “Met een 2-jarig GO Unlimited EU abonnement. Onbeperkt data roamen in de EU tot maximaal 60 dagen p.j. daarna 10GB p/mnd in de EU (..)”.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing van de Reclame Code Commissie

De Commissie wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken