a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2017/00393

Datum:

11-07-2017

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Uitzenden/ICT

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft het door Vodafone op 1 juni 2017 aan haar klanten gezonden sms-bericht dat luidt: “Vanaf vandaag gebruik je je telefoon in de EU net zoals in Nederland. Want het Nederlandse tarief is nu ook het tarief voor in de EU. Dus op vakantie lekker appen, elke dag het weer checken en al je foto’s delen. Precies weten hoe het zit? Check www.vodafone.nl/opreisindeeu voor meer info.”

 

De klacht

Weliswaar staat aan het eind van de sms: “Precies weten hoe het zit?” met daarbij een link, maar de aanhef maakt de sms misleidend. Op grond van de mededeling “Vanaf vandaag gebruik je je telefoon in de EU net zoals in Nederland. Want het Nederlandse tarief is nu ook het tarief voor in de EU” meende klager dat het wat betreft het tarief niet meer uitmaakt of je naar iemand in Nederland belt of naar het buitenland. In werkelijkheid is het Nederlandse tarief echter niet het tarief voor in de EU, want voor het bellen naar het buitenland geldt nog steeds een speciaal tarief. Ook de mededeling “Dus op vakantie lekker appen, elke dag het weer checken en al je foto’s delen” is volgens klager misleidend, omdat dit alleen geldt als je op vakantie bent buiten Nederland, maar niet wanneer je op vakantie in Nederland foto’s deelt met iemand buiten Nederland.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

Uit de Europese Roaming Verordening volgt dat telecomaanbieders vanaf 15 juni 2017 ‘roam-like-at-home’ moeten aanbieden. Vodafone is op 25 april 2017 gestart met het informeren van haar klanten door middel van een algemeen persbericht, een e-mailbericht (aan klanten die een contact-e-mailadres hebben opgegeven; klager heeft dit niet gedaan), een op 26 april 2017 verzonden sms-bericht en een op 1 juni 2017 per sms verzonden herinnering (de bestreden uiting). Vodafone heeft zo op genoegzame wijze klager in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de mededeling met betrekking tot roamen in de EU. De tarieven voor het bellen of versturen van sms-berichten vanuit Nederland naar het buitenland zijn niet gewijzigd. Een sms-bericht laat weinig ruimte om informatie te geven. Daarom is in de uiting een verwijzing opgenomen naar de pagina waar verdere uitleg staat. Hier wordt het bellen naar het buitenland direct genoemd. Ook wordt op deze pagina informatie gegeven over tarieven en bijvoorbeeld de Fair Use Policy.

 

Het oordeel van de Commissie

1. Klager acht het sms-bericht misleidend omdat met de mededeling “het Nederlandse tarief is nu ook het tarief voor in de EU” volgens hem ten onrechte wordt gesuggereerd dat nu de tarieven voor het bellen vanuit Nederland naar het buitenland gelijk zijn aan de tarieven die gelden voor het bellen binnen Nederland.

2. Deze klacht kan naar het oordeel van de Commissie niet slagen. De uiting dient in haar geheel te worden beoordeeld. Daaruit blijkt voldoende duidelijk dat nu, in tegenstelling tot voorheen, voor gebruik van de mobiele telefoon buiten Nederland maar binnen de EU geen extra kosten meer in rekening worden gebracht. Voor dit gebruik van de mobiele telefoon in het buitenland (roaming) geldt dus het Nederlandse tarief. Niet wordt gesteld of gesuggereerd dat hierdoor ook het geldende tarief voor het bellen vanuit Nederland naar buitenlandse telefoonnummers wijzigt. De in de uiting genoemde voorbeelden – “lekker appen, elke dag het weer checken en al je foto’s delen” – hebben alle betrekking op internetgebruik.

3. Verder is van belang dat de ontvanger van het sms-bericht voor nadere informatie op duidelijke wijze door middel van een link wordt verwezen naar de website van adverteerder. Niet is in geschil dat daar uitdrukkelijk wordt vermeld dat de kosten voor het bellen (en sms’en) vanuit Nederland naar een buitenlands nummer hetzelfde blijven. Nu een sms-bericht een medium is dat onvoldoende ruimte biedt voor het geven van een uitgebreide toelichting, kon adverteerder naar het oordeel van de Commissie voor het verstrekken van nadere informatie volstaan met de verwijzing naar de website.

4. Gelet op het voorgaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken