a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2011/00253

Datum:

16-05-2011

Uitspraak:

Aanbeveling (gedeeltelijk)

Product/dienst:

Vastgoed

Motivatie:

Misleiding (overig)

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden uitingen

 

A.

Het betreft de volgende uitingen op de website www.dreamparcs.com van adverteerder:

 

I.          de webpagina http://www.dreamparcs.com/koopappartementen/resort2.htm, met het kopje “Dream Homes Resort 2”;

II.         de webpagina http://www.dreamparcs.com/koopappartementen/faciliteitenrechts.htm, met het kopje “Faciliteiten”;

III.         de webpagina http://www.dreamparcs.com/koopappartementen/homerechts.htm, voor zover het betreft de tekst:

            “Dream Parcs strand!

Kom ook genieten van het mooiste strand onder het

genot van een hapje en/of drankje!

Lees meer…”, (link);

IV.        de webpagina http://www.dreamparcs.com/koopappartementen/beach.htm, met het kopje: “Dream Parcs strand!”;

V.         de webpagina http://www.dreamparcs.com/index.html, voor zover het een link betreft met de tekst:

“Wij hebben de

Zonnigste investering

Van je leven!

investeer ook mee in nieuw

te openen 5 sterren hotel

in Alanya Turkije

Deelname vanaf € 5.000,-

8.4% rente per jaar

Maandelijkse rente uitkeringen

Looptijd 36 maanden

Lees meer…”;

en de link met de tekst:

“Investeer ook in

onze nieuwe projecten!

Rendement 20%!

Looptijd slechts

18 maanden!

100% zekerheid!”

VI         de webpagina http://www.dreamparcs.com/koopappartementen/voortgang3.htm.

 

B.       

Het betreft voorts een advertentie op de website www.marktplaats.nl met de titel:

“Nieuwe appartementen slechts € 29.500,- bij Alanya Turkije!”

 

C.

Tot slot betreft het een ‘Verhuurbemiddelingsovereenkomst’, tussen adverteerder als ‘verhuurbemiddelaar’ en een eigenaar van een appartement in het ‘Dream Homes resort’ (van wie de gegevens nog dienen te worden ingevuld).

 

De klacht

 

De klacht luidt – samengevat – als volgt.

 

Klaagster is eigenaar van één van de appartementen die door adverteerder worden verkocht. Klaagster acht de reclame van adverteerder misleidend en voert hiertoe het volgende aan.

 

1.

Adverteerder maakt reclame voor appartementen die nog niet klaar zijn. Deze appartementen zouden al in 2009 klaar zijn, maar zijn nog steeds in aanbouw. Met één van de complexen is nog niet met de bouw gestart.

 

2.

De appartementen zijn niet voorzien van alle faciliteiten die in de uitingen worden genoemd. Klaagster noemt een aantal faciliteiten die klaar zijn, maar die slechts tegen betaling beschikbaar zijn dan wel hoge kosten meebrengen. Bepaalde faciliteiten zijn niet naar wens.

 

3.

Er wordt geadverteerd met een eigen strand. Dit strand is echter 6,5 kilometer verwijderd van de betreffende appartementen en kan men bereiken met een shuttle bus tegen betaling. Op het strand moet men betalen voor alle faciliteiten. Het strand ligt bij een hotel en iedereen kan daar gaan liggen, indien men betaalt. Er is geen sprake van een privé strand.

 

4.

De verhuurcontracten worden door adverteerder niet nagekomen.

 

Het verweer

 

Adverteerder heeft de klacht gemotiveerd weersproken. Voor zover van belang voor de beslissing zal op het verweer in het oordeel nader worden ingegaan.

 

De mondelinge behandeling

 

Klaagster licht haar bezwaren mondeling nader toe. Voor zover van belang voor de beslissing zal hierop in het oordeel nader worden ingegaan.

 

Het oordeel van de Commissie

 

De Commissie stelt voorop dat zij uitsluitend de reclame-uitingen beoordeelt, die in deze procedure door klaagster zijn overgelegd. Klaagsters bezwaren die betrekking hebben op feiten of omstandigheden die niet deze uitingen betreffen, heeft de Commissie daarom buiten beschouwing gelaten.

 

Met betrekking tot klaagsters bezwaren oordeelt de Commissie als volgt.

 

Ad 1.

In de bestreden uitingen wordt reclame gemaakt voor vier, gedeeltelijk nog (af) te bouwen appartementencomplexen.

De Commissie acht het uit de verschillende door klaagster overgelegde uitingen op de website www.dreamparcs.com (in dit kader zijn met name relevant de uitingen zoals genoemd onder A, I en A,VI) voor de gemiddelde consument voldoende duidelijk dat het complex voor een gedeelte nog moet worden (af)gebouwd. De uiting zoals genoemd onder A, I vangt aan met de mededeling dat het resort ‘Dream Homes Resort 2’ werd opgeleverd in juni 2008 en ‘straks’ samen met ‘Dream Homes Resort 3 en 4’ één complex zal vormen. Van ‘Dream Homes Resort 3’ staat op de website een ‘Bouwvoortgang’ (uiting VI), waarvan, blijkens de tekst op de betreffende webpagina, 1x per week foto’s worden gemaakt, die op de website worden geplaatst. Ook uit de advertentie op marktplaats (uiting B) blijkt duidelijk dat het gaat om een complex dat nog in ontwikkeling is. Onder meer wordt gesproken van appartementen ‘die wij gaan bouwen’ en wordt gesteld dat Dream Parcs een vakantie dorp ‘wordt’.

Niet wordt – zoals klaagster stelt – in de overgelegde uitingen gesuggereerd of meegedeeld dat de appartementen in 2009 klaar zullen zijn.

Op dit punt is derhalve geen sprake van misleidende reclame en dient de klacht te worden afgewezen.

 

Ad 2.

Nu duidelijk is dat een gedeelte van het complex nog moet worden (af)gebouwd, acht de Commissie het voor de gemiddelde consument eveneens duidelijk dat nog niet alle faciliteiten beschikbaar zullen zijn. Met betrekking tot klaagsters bezwaar dat verschillende faciliteiten slechts tegen betaling beschikbaar zijn, overweegt de Commissie dat niet in de desbetreffende uitingen (uitingen A I, II en B) wordt gesuggereerd dat deze faciliteiten kosteloos zijn. Van misleidende reclame op dit punt is derhalve geen sprake. Het feit dat bepaalde faciliteiten niet naar wens zijn, is niet ter beoordeling aan de Commissie.

 

Ad 3.

Zowel in de uiting zoals genoemd onder A, III als in uiting A, IV wordt gesproken van het “Dream Parcs strand”. Aldus wordt naar het oordeel van de Commissie gesuggereerd dat dit strand bij het complex  hoort en uitsluitend bestemd is voor de bewoners van het Dream Parcs resort. Naar door adverteerder is erkend behoort het strand echter bij een elders gelegen hotel. Niet is weersproken dat een ieder gebruik kan maken van dit strand. Dit wordt in uitingen niet vermeld.

Gelet op het voorgaande gaat de reclame naar het oordeel van de Commissie gepaard met onjuiste informatie ten aanzien van één van de voornaamste kenmerken van het product zoals bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Voorts is de Commissie van oordeel dat de gemiddelde consu­ment door de reclame ge­bracht zou kunnen worden een besluit over een transactie te ne­men, dat hij anders niet zou hebben genomen.

Gelet op het voorgaande is op dit punt sprake van misleidende en daar­door oneerlijke reclame in de zin van artikel 7 NRC.

 

Ad 4.

Dit onderdeel van de klacht heeft betrekking op de door klaagster overgelegde ‘Verhuurbemiddelingsovereenkomst’ (uiting C). Een dergelijke overeenkomst kan echter niet als reclame worden aangemerkt, zodat niet gezegd kan worden dat deze in strijd is met de NRC.  Dit onderdeel van de klacht wordt daarom afgewezen.

 

Overig.

Met betrekking tot de door klaagster overgelegde uiting zoals genoemd onder V is niet duidelijk in welke zin deze uiting in strijd zou zijn met de Nederlandse Reclame Code. Klaagsters mededelingen dat dit adverteerders ‘nieuwste investering is’ en dat sprake is van een ‘hotel waar hij weer mensen wil ritselen’ geven onvoldoende aanleiding om tot het oordeel te komen dat sprake is van misleidende reclame.

 

Gelet op het voorgaande oordeelt de Commissie als volgt.

 

De beslissing

 

Op grond van het voorgaande acht de Commissie de reclame-uitingen zoals genoemd onder A, III en A, IV in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Voor het overige wijst de Commissie de klacht af.

 

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken