a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2014/00856

Datum:

23-12-2014

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Vastgoed

Motivatie:

Misl. Prijs(vermelding)

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een uiting op adverteerders website www.feenstra.com (subpagina http://www.feenstra.com/rustigopvakantie), waarin het ‘Comfortpakket’ van Feenstra

huisbeveiliging tijdelijk zonder eenmalige installatiekosten ter hoogte van € 99,- wordt aangeboden.

De klacht

Op de website wordt geadverteerd met tijdelijk geen installatiekosten. Enkele dagen nadat klager op de website het formuliertje voor het maken van een afspraak had ingevuld, werd hij door adverteerder gebeld en werd hem meegedeeld dat wel installatiekosten verschuldigd waren, omdat de actie afgelopen was. Ondanks klagers bezwaar dat op de website geen einddatum van de actie vermeld was, hield adverteerder voet bij stuk. Het is klager gebleken dat de actie enkele dagen later, ten tijde van het indienen van de klacht, nog steeds op de website staat.

Het verweer

Onder de reclamebanner waarin staat dat tijdelijk geen installatiekosten worden gerekend, staat een link naar de actievoorwaarden. In de voorwaarden wordt vermeld dat de aanbieding geldig is van 1 mei 2014 t/m 31 augustus 2014. Adverteerder kan zich daarom niet vinden in de klacht dat geen einddatum wordt vermeld.

Het oordeel van de voorzitter

De voorzitter is van oordeel dat de klacht de Reclame Code Commissie, ondanks het gevoerde verweer, aanleiding zal geven tot het doen van een aanbeveling, en overweegt daartoe het volgende.

 

Op grond van de door klager overgelegde print van de bestreden uiting blijkt dat adverteerder eind november 2014 nog op drie plaatsen op de betreffende webpagina verwijst naar de actie dat tijdelijk geen eenmalige installatiekosten in rekening worden gebracht. Dat is in de eerste plaats het geval in de ‘banner’ onder het kopje “Feenstra huisbeveiliging”, waar staat: “Kies nu voor beveiliging. Tijdelijk géén eenmalige installatiekosten”. Voorts worden onder het kopje “Kosten van het Comfort pakket” als kosten voor de installatie van het alarmsysteem vermeld: “eenmalig € 99,- (let op, tijdelijk € 0,-)”. Ten slotte staat op het formuliertje dat kan worden ingevuld voor het maken van een afspraak: “Geen installatiekosten t.w.v. € 99,-“.

Vast is komen te staan dat de actie liep van 1 mei 2014 t/m 31 augustus 2014 en dus eind november 2014 al bijna drie maanden niet meer gold.

Gelet hierop gaat de uiting gepaard met onjuiste informatie ten aanzien van het bestaan van een specifiek prijsvoordeel als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder d van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Het verweer dat op de betreffende webpagina een link is opgenomen naar de actievoorwaarden waaruit de looptijd van de actie blijkt, kan adverteerder niet baten, nu de gemiddelde consument door de herhaalde verwijzing naar de actie in de uiting reeds op het verkeerde been is gezet. Het had op de weg van adverteerder gelegen de vermelding van de actie na afloop daarvan van de eigen website te verwijderen.

Omdat de voorzitter voorts van oordeel is dat de gemiddelde consument door de uiting ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Gelet op het voorgaande wordt als volgt beslist.

De beslissing van de voorzitter

De voorzitter acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Hij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken