a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2017/00482

Datum:

25-09-2017

Uitspraak:

Aanbeveling (gedeeltelijk)

Product/dienst:

Vervoer

Motivatie:

Misleiding (overig)

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden uiting

Het betreft een uiting op www.automotiveimport.nl. Daarin staat onder de titel:

“ANWB en Automotive lmport

waarschuwen voor gebruik Duits

Exportkenteken in Nederland” onder meer:

“Zelf een importauto naar Nederland rijden met een exportkenteken is verboden, toch worden deze kentekenplaten illegaal online verkocht” en, onder de afbeelding van een verbodsbord tegen de achtergrond van een aantal kentekenplaten:

“Geplaatst op 26 oktober 2016, door Marco Nieuwenhuizen. 

Een auto in Duitsland kopen is erg populair. Jaarlijks worden er zo’n 200.000 auto’s geïmporteerd door particulieren.

Er zijn helaas veel onduidelijkheden bij het importeren van een auto.

Als je een auto in Duitsland koopt, krijg je altijd een auto zonder kenteken. (…)”.

De vraag van veel mensen is, hoe krijg je de auto zo veilig en goedkoop mogelijk naar Nederland?

Je hebt twee opties:

1. Je laat de auto per autotransporter  naar Nederland vervoeren (All risk verzekerd)

2. Je rijdt de auto zelf naar Nederland (Alleen WA verzekering mogelijk )

Veel Nederlanders kiezen ervoor om de auto zelf naar Nederland terug te rijden. Om de auto zelf terug te rijden heb je een tijdelijk kenteken nodig.

Hier gaat het vaak mis. Er zijn importbedrijven die Duitse kentekenplaten leveren die verboden zijn in Nederland. (…).

Deze illegale kentekenplaten zijn te herkennen aan een rood of geel vlak aan de rechterzijde van het kenteken waarin de vervaldatum gedrukt is.

De ANWB en Automotive lmport waarschuwen al langer voor deze kentekenplaten, toch blijven Nederlandse auto-importeurs deze kentekenplaten verkopen.

De ANWB heeft de volgende waarschuwing online gezet”.

Met gebruikmaking van een scan van een -volgens ANWB- inmiddels verouderd artikel van de website van ANWB is in de bestreden uiting vervolgens het volgende vermeld:

                “Hier moet je op letten bij importeren van een auto

                 • (…)

                 • (…)

                 • (…)

                 • (…)

                 Nadelen

                 • (…)

                 • (…)

                 • Hoe krijg je de auto thuis? (als Nederlands ingezetene mag je namelijk niet  

                   met een buitenlands kenteken in Nederland rijden, ook niet met een tijdelijk

                   kenteken)”.

De bestreden uiting vervolgt met: 

“Gevolgen rijden met een Duits exportkenteken in Nederland

(…)

Zelf een auto uit Duitsland terugrijden? Dit zijn de mogelijkheden.

Je kunt er voor kiezen om de auto met een tijdelijk Nederlands kenteken naar huis te rijden. Dit kenteken zit onder andere in het Doe-het-zelf importpakket van Automotive lmport. Let er op dat je het kenteken alleen gebruikt om de auto naar huis te rijden en naar de RDW te gaan.

Hel is dus niet toegestaan om met een tijdelijk kenteken boodschappen te doen of op vakantie te gaan.

Tot slot

Een auto importeren kun je goed zelf doen. Toch is het belangrijk om vooraf te controleren of je aan alle regels voldoet voordat je op pad gaat.

Je kunt 020 – 7070631 bellen voor informatie over het importeren van een auto”.

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

In de bestreden uiting prijst Automotive Import haar autotransporteurdiensten en haar Doe-het-zelf importpakket aan. Het gaat om een openbare aanprijzing die als reclame in de zin van 1 van de Nederlandse Reclame Code (hierna: NRC) moet worden aangemerkt.

ANWB acht de reclame misleidend en oneerlijk, op de volgende punten.

1.

Misleidende reclame op grond van artikel 8.3 onder a NRC, om de volgende redenen.

a.

Automotive lmport maakt meermalen gebruik van het door ANWB geregistreerde woordmerk “ANWB”. ANWB staat voor betrouwbaarheid, behulpzaamheid, deskundigheid en betrokkenheid. De bestreden wekt de indruk dat er wellicht een samenwerking plaatsvindt tussen ANWB en Automotive lmport. Dit kan er toe leiden dat de gemiddelde consument in verwarring wordt gebracht wat betreft de handels-merken, handelsnamen en de merkwaarden van ANWB, wat hem er toe kan brengen een besluit te nemen over een transactie dat híj anders niet had genomen. Aldus lift Automotive lmport mee op de merkwaarden van ANWB.

b.

Automotive lmport maakt zonder toestemming gebruik van een scan van een, inmiddels verouderd, artikel van de website van ANWB. Het gaat om de tekst die begint met:

  “Hier moet je op letten bij importeren van een auto” en eindigt met

  “• Hoe krijg je de auto thuis? (als Nederlands ingezetene mag je namelijk niet met een

    buitenlands kenteken in Nederland rijden, ook niet met een tijdelijk kenteken)”.

Hiermee maakt Automotive lmport niet alleen inbreuk op de auteursrechten en merkrechten van ANWB, maar Automotive lmport misleidt met deze tekst ook haar klanten. De tekst “• Hoe krijg je de auto thuis? (als Nederlands ingezetene mag je namelijk niet met een buitenlands kenteken in Nederland rijden, ook niet met een tijdelijk kenteken” is immers onjuist.

Na de ontdekking van de onjuistheid heeft ANWB deze tekst direct op haar eigen website aangepast, maar Automotive lmport weigert ondanks meer verzoeken van ANWB om deze scan van haar website te verwijderen, vermoedelijk omdat ANWB thans op haar website beschrijft op welke wijze leden zelf  -zonder hulp van een organisatie als Automotive lmport- auto’s kunnen importeren. De tekst op de website van ANWB is veranderd in:

“Hoe krijg je de auto thuis? (Als Nederlands ìngezetene mag je niet met een buitenlands kenteken in Nederland rijden, tenzij je een vrijstelling hebt voor bpm en mrb voor kortstondig gebruik. Deze vrijstelling is aan te vragen via de website van de Belastingdienst (….)”.

c.

ANWB heeft het vermoeden dat Automotive lmport Google Adwords heeft gekocht met daarin het woordmerk “ANWB”. Klager verwijst naar de als bijlage 6 bij de klacht overgelegde afdruk van www.google.nl.

In beginsel is het niet verboden om Adwords te kopen met de merknaam van een ander bedrijf, tenzij één van de merkfuncties van de merkhouder wordt aangetast, aldus ANWB. Uit vaste jurisprudentie blijkt dat er sprake is van afbreuk aan de herkomstfunctie, onder meer indien de advertentie de indruk wekt dat er een economische band tussen de adverteerder en de merkhouder bestaat. Gelet op de titel van de reclame-uiting meent ANWB dat de indruk wordt gewekt dat er een economische band bestaat tussen de adverteerder en de merkhouder bestaat. Door het gebruik van Google Adwords schept Automotive lmport verwarring met handelsmerken en handelsnamen van ANWB.

Gelet op het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de bestreden reclame verwarring wekt bij de gemiddelde consument door gebruik te maken van handelsmerken, handelsnamen en (verouderde) teksten van ANWB. Dit kan er toe leiden dat de gemiddelde consument een besluit neemt over een transactie dat hij anders niet had genomen. In zoverre is er sprake van misleidende reclame als bedoeld in artikel 8.3 onder a NRC.

2.

Misleidende reclame op grond van artikel 8.2 onder f NRC, om de volgende reden.

Vanwege de schijn van een samenwerking tussen ANWB en Automotive lmport kan het voor de gemiddelde consument onduidelijk zijn van wie de reclame afkomstig is. Gelet op de titel van de reclame-uiting, de informatie in de reclame-uiting en het gebruik van Google Adwords, ontstaat er verwarring over de herkomst van de reclame-uiting en de hoedanigheid en kenmerken van de adverteerder.

3.

Misleidende reclame op grond van artikel 8.2 NRC, om de volgende reden.

Er is sprake van het verstrekken van onjuiste informatie door Automotive import, en wel als volgt. De informatie in de titel van de reclame-uiting is onjuist; ANWB waarschuwt nimmer voor Duitse kentekenplaten. Verder heeft Automotive lmport, zoals eerder vermeld, zonder toestemming een scan gemaakt van een, inmiddels verouderd, artikel van de website van ANWB. Ook de hier gegeven informatie is onjuist.

4.

Oneerlijke reclame op grond van artikel 7 NRC

Indien de Commissie mocht oordelen dat er geen sprake is van misleidende reclame,  dan dient de reclame-uiting te worden aangemerkt als oneerlijke reclame in de zin van artikel 7 NRC. ANWB voert hiertoe het volgende aan.

De bestreden uiting is in strijd met de vereisten van professionele toewijding. Van een professioneel bedrijf als Automotive lmport mag redelijkerwijs worden verwacht dat het eerlijke informatie verstrekt bij het overtuigen van potentiële klanten. Naast het feit dat onjuiste informatie wordt verstrekt, wekt Automotive lmport met deze onjuiste informatie de indruk dat de dienst die Automotive lmport aanbiedt noodzakelijk is bij het importeren van een auto, dit ten onrechte. Het is immers niet noodzakelijk om gebruik te maken van een autotransporteurdienst. Zoals eerder vermeld, kunnen consumenten, indien zij beschikken over de juiste informatie (zoals vermeld op de website van ANWB), zelf de import van de auto regelen.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

Automotive lmport B.V. (hierna: Automotive lmport) wekt geenszins de indruk dat er een samenwerking is tussen de ANWB en Automotive lmport. Automotive lmport heeft een blogpost online geplaatst om consumenten te informeren over de grote problemen die er ontstaan met buitenlandse kentekens waarmee auto’s overgereden worden naar Nederland. Het is verboden om als ingezetene van Nederland met een buitenlands kenteken rond te rijden, zonder toestemming van de Belastingdienst in de vorm van een tijdelijke vrijstelling. De belastingdienst geeft een dergelijke vrijstelling slechts in zeer specifieke gevallen af.

Verder is het niet toegestaan om gebruik te maken van de openbare weg met een voertuig waar geen BPM-belasting en wegenbelasting voor voldaan zijn.

Het is met een Duits kenteken niet mogelijk om vooraf BPM en wegenbelasting te betalen. Automotive verwijst naar desbetreffende rechterlijke uitspraken en legt daar afdrukken van over. 

Automotive lmport spreekt niet over een samenwerking tussen de partijen. De blogpost is een momentopname en moet gezien worden als een nieuwsbericht. Als de ANWB niet had gewild dat Automotive lmport een blogpost zou schrijven, had geschreven, dan had de ANWB deze tekst niet moeten publiceren.

De opgenomen screenshot is duidelijk te herkennen als een screenshot van de website van de ANWB en valt onder het citaatrecht. Als de consument op de screenshot klikt, wordt hij naar de website van de ANWB gebracht. Automotive lmport claimt niet dat de tekst door Automotive lmport is geschreven.

Het is Automotive Import onduidelijk hoe de ANWB erbij komt dat Automotive lmport B.V. google-adwords advertenties zou inkopen onder de naam “RDW” (kennelijk is bedoeld: “ANWB”).

In bijlage 6 bij de klacht is een advertentie van het bedrijf www.importautos.nl opgenomen. Dit bedrijf heeft niets te maken met Automotive lmport. Er staat op deze pagina wel een resultaat van de website van Automotive lmport. Dit betreft echter geen advertentie; het gaat om organische zoekresultaten waar Automotive lmport geen invloed op heeft. Door de grote expertise van Automotive lmport op het gebied van Auto-lmport komt haar website altijd naar boven als er gezocht wordt in combinatie met de tekst “Auto lmport”.

Automotive lmport concludeert dat het slechts een nieuwsbericht geplaatst heeft waarin de consument geïnformeerd wordt over de problemen die rijden met een buitenlands kenteken in Nederland oplevert. Er is geen relatie met de ANWB en deze zal er ook niet komen. Het nieuwsbericht is een momentopname waarin gerefereerd wordt aan een publicatie die door de ANWB zelf geplaatst is. De consument kan duidelijk zien dat dit nieuwsbericht inmiddels gedateerd is, daar de datum er duidelijk bij vermeld wordt.

Er wordt verder door Automotive lmport geen advertentie ingekocht op naam van de ANWB. Dit wordt ook niet bevestigd door de screenshot van de ANWB.

 

De repliek

ANWB heeft haar standpunt -samengevat- als volgt nader toegelicht.

Er is sprake van reclame in de zin van artikel 1 NRC. Automotive lmport heeft met deze uiting immers tot doel haar goederen en diensten (in)direct aan te prijzen.

Het meermaals gebruiken van het door ANWB geregistreerde woordmerk “ANWB”, wekt de schijn wekt van een samenwerking tussen Automotive lmport en ANWB. Verder wekt de gehanteerde zinsopbouw de schijn dat deze partijen gezamenlijk een standpunt hebben ingenomen. De schijn van een samenwerking wordt versterkt door het gebruik van een scan van een verouderd artikel van de website van ANWB.

Gelet op het bovenstaande handhaaft ANWB haar standpunt dat de reclame verwarring wekt bij de gemiddelde consument, waardoor deze een besluit kan nemen over een transactie dat hij anders niet had genomen. Een en ander wordt bevestigd door de klacht van een lid van ANWB. De reclame is dan ook misleidend als bedoeld in artikel 8.3 onder a NRC jo. artikel 8.2 onder f NRC, aldus ANWB.

De stelling van Automotive lmport dat voornoemde scan onder het citaatrecht valt, nu de consument door op de scan te klikken wordt doorverwezen naar de website van ANWB, is onjuist. Het is immers niet mogelijk om op de scan te klikken. Sterker nog, nergens in de reclame wordt consumenten de mogelijkheid geboden het volledige, inmiddels vernieuwde, artikel op de website van ANWB te bekijken. Verder staat er geen bronvermelding bij de scan, waardoor onduidelijk is op welke datum ANWB dit artikel heeft geplaatst.

Het bovenstaande kan er toe leiden dat consumenten de informatie uit het artikel als betrouwbaar zullen kwalificeren, omdat het artikel afkomstig is van ANWB.

Op basis daarvan zullen consumenten een besluit nemen over een transactie in het voordeel van Automotive lmport, terwijl er sprake is van onvolledige informatie. De scan  wekt de indruk dat Nederlandse ingezetenen op geen enkele wijze met een buitenlands kenteken in Nederland mogen rijden, waardoor zij voor de import van bijvoorbeeld een Duitse auto gebruik dienen te maken van de goederen of diensten van Automotive lmport, dit ten onrechte. Nederlandse ingezetenen kunnen immers een vrijstelling aanvragen bij de belastingdienst of een eendagskenteken bij de RDW.

Gelet op het bovenstaande handhaaft ANWB haar standpunt dat de reclame gepaard gaat met onjuiste informatie en om die reden misleidend in de zin van artikel 8.2 NRC is.

Ten slotte is ANWB van mening dat Automotive lmport door het verstrekken van onjuiste informatie consumenten probeert te overtuigen gebruik te maken van haar goederen en/of diensten. Dit is in strijd met de vereisten van professionele toewijding. Voor zover  de Commissie mocht oordelen dat er geen sprake is van misleidende reclame, handhaaft ANWB haar standpunt dat reclame oneerlijk is in de zin van artikel 7 NRC. 

 

De dupliek

Automotive lmport heeft haar standpunt – samengevat- als volgt nader toegelicht.

Automotive lmport is van mening dat het niet toegestaan is dat een Nederlands ingezetene met een buitenlands kenteken in Nederland rijdt.

Automotive lmport stelt of suggereert geenszins dat er een samenwerking is tussen haar en de ANWB. Op het moment van publicatie werd er duidelijk door de ANWB gezegd dat het gebruik van een buitenlands kenteken in Nederland niet toegestaan is. Automotive lmport heeft op dat moment vermeld dat de ANWB deze tekst/waarschuwing online heeft geplaatst. Op het moment van publicatie was er een standpunt dat door Automotive lmport en de ANWB gedeeld werd.

Het verweer van Automotive lmport bevat citaten van diverse rechterlijke uitspraken, maar de ANWB gaat daar niet inhoudelijk op in. Dat het gebruik van buitenlandse kentekenplaten door Nederlandse consumenten veel problemen oplevert, maakt de ANWB kennelijk weinig uit, aldus Automotive lmport.

De ANWB is van mening dat een consument gebruik mag maken van een buitenlands kenteken indien er een tijdelijke vrijstelling voor kortstondig gebruik wordt aangevraagd Dit is volgens Automotive lmport niet mogelijk, gelet op de regels die de Belastingdienst stelt. Verwezen wordt naar de “Voorwaarden vrijstelling bpm en mrb bij kortstondig gebruik”, overgelegd als bijlage 1 bij de dupliek.

Zoals uit het verweer bleek, mag niet worden gereden met een tijdelijk buitenlands kenteken. Duidelijk is dat de tijdelijke vrijstelling slechts bedoeld is voor gevallen waarbij er tijdelijk gebruik wordt gemaakt van een auto met buitenlands kenteken, waarbij de auto daarna terug wordt gebracht naar het buitenland, aldus Automotive lmport.

Automotive lmport wijst ook op het standpunt van het Ministerie Verkeer en Waterstaat, en wel als volgt. In een filmpje van Blik op de Weg – een link daarnaar is opgenomen in de dupliek – deelt een medewerker van V&W mee dat het niet toegestaan is om met een buitenlands kenteken in Nederland te rijden. De tekst luidt, aldus Automotive Import:

“De hoofdregel is dat iemand die in Nederland woont geen gebruik mag maken van een buitenlands kenteken in Nederland”.

Automotive lmport vindt het vreemd dat de ANWB oppert om een in Nederland een eendagskenteken te gebruiken. Een eendagskenteken wordt door het RDW uitgegeven om de auto vanaf het huisadres van de consument naar de RDW te rijden (en terug). Dit heeft niets te maken de rit vanaf de grens naar het huisadres van de consument, aldus  Automotive lmport. Zij verwijst naar een tekst getiteld: “Eendagskentekenbewijs”, overgelegd als bijlage 2 bij de dupliek.

Automotive lmport concludeert als volgt.

Zij heeft als doel consumenten te informeren over de import van auto’s uit Duitsland. Door de goede wijze van adviseren heeft Automotive lmport landelijke bekendheid en is zij de vaste importexpert voor media als BNR Nieuwsradio, Het Financieele dagblad en Elsevier.

Het is niet de bedoeling om de consument de indruk te geven dat er een samenwerking met de ANWB is. Automotive lmport is van mening dat de ANWB met opzet consumenten verkeerde informatie geeft.

 

Het oordeel van de Commissie

1.

De Commissie stelt voorop dat de bestreden uiting moet worden aangemerkt als een reclame-uiting in de zin van artikel 1 NRC. De uiting, die is geplaatst op de website van  Automotive Import, houdt in elk geval een openbare aanprijzing in van een goed respectievelijk een dienst van Automotive Import, daar waar gesteld wordt:

“Zelf een auto uit Duitsland terugrijden? Dit zijn de mogelijkheden

Je kunt er voor kiezen om de auto met een tijdelijk Nederlands kenteken naar huis te rijden. Dit kenteken zit o.a. in het Doe-het-zelf importpakket van Automotive lmport. (…)”

en

“Tot slot

 Een auto importeren kun je goed zelf doen. Toch is het belangrijk om vooraf te  controleren of je aan alle regels voldoet voordat je op pad gaat.

 Je kunt 020 – 7070631 bellen voor informatie over het importeren van een auto”.

2.

Uitgaande van de verschillende bepalingen van de NRC waarop klager zich beroept, oordeelt de Commissie als volgt.

3.

Ad 1. Artikel 8.3 onder a NRC.

Artikel 8.3 aanhef en onder a NRC luidt:

“Als misleidend wordt eveneens beschouwd reclame die het volgende behelst en de gemiddelde consument er toe brengt of kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen:

marketing van een product op zodanige wijze dat verwarring wordt geschapen met producten, handelsmerken, handelsnamen en andere onderscheidende kenmerken van een concurrent”.

In de bestreden uiting wordt meermalen gesproken over de ANWB, maar dit gegeven en/of de wijze waarop over de ANWB wordt gesproken, betekent niet dat er in dit geval sprake is van “marketing van een product op zodanige wijze dat verwarring wordt geschapen met producten, handelsmerken, handelsnamen en andere onderscheidende kenmerken van een concurrent”. In dit verband overweegt de Commissie dat klager niet heeft gesteld, noch aannemelijk is geworden, dat de ANWB een concurrent is van Automotive Import.

4.

Ad 2. Artikel 8.2 onder f NRC.

Artikel 8.2 aanhef en onder f NRC luidt:

“Misleidend is elke reclame die gepaard gaat met onjuiste informatie of voor de gemiddelde consument onduidelijk of ondubbelzinnig is ten aanzien van bijvoorbeeld een of meer van de onder a t/m g genoemde elementen, en de gemiddelde consument er toe brengt of kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen:

(…)

f.  de hoedanigheid, kenmerken en rechten van de adverteerder of zijn tussenpersoon, zoals zijn identiteit, vermogen, kwalificaties, status, erkenning, affiliatie, connecties, industriële commerciële of intellectuele eigendomsrechten of zijn prijzen, bekroningen en onderscheidingen”.

In de bestreden uiting is meermalen sprake van de ANWB, maar dit gegeven en/of de wijze waarop over de ANWB wordt gesproken, betekent niet dat de bestreden uiting  voor de gemiddelde consument onduidelijk is ten aanzien van de hoedanigheid of kenmerken van de adverteerder, zoals klager blijkens de klacht vindt. Naar het oordeel van de Commissie is voor de gemiddelde consument voldoende duidelijk dat de bestreden uiting, die is geplaatst op de website van Automotive Import en in haar geheel moet worden beschouwd, en die een aanprijzing inhoudt van een goed en een dienst van Automotive Import, afkomstig is van Automotive Import. 

5.

ANWB heeft onder verwijzing naar de als bijlage 6 bij de klacht overgelegde afdruk van www.google.nl nog gesteld dat zij het vermoeden heeft dat Automotive lmport Google Adwords heeft gekocht met daarin het woordmerk “ANWB”. Nog daargelaten dat niet aannemelijk is geworden dat het laatste het geval is, maakt deze stelling bovenstaand oordeel onder 3 en 4 niet anders.

6.

i.

Ad 3. Artikel 8.2 NRC.

Artikel 8.2 aanhef NRC luidt:

“Misleidend is elke reclame die gepaard gaat met onjuiste informatie of voor de gemiddelde consument onduidelijk of ondubbelzinnig is ten aanzien van bijvoorbeeld een of meer van de onder a t/m g genoemde elementen, en de gemiddelde consument er toe brengt of kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen:”.

ii.

ANWB heeft de juistheid van de titel van de bestreden uiting:

 “ANWB en Automotive lmport

waarschuwen voor gebruik Duits

Exportkenteken in Nederland”

gemotiveerd weersproken. Zij heeft erop gewezen dat zij nimmer waarschuwt voor Duitse kentekenplaten. Vervolgens heeft verweerder de juistheid van voornoemde titel niet aannemelijk gemaakt. In zoverre gaat de uiting gepaard met onjuiste informatie als bedoeld in artikel 8.2 aanhef NRC.

iii.

Verder heeft ANWB de juistheid van de mededeling 

                 “• Hoe krijg je de auto thuis? (als Nederlands ingezetene mag je namelijk niet  

                   met een buitenlands kenteken in Nederland rijden, ook niet met een tijdelijk

                   kenteken)”

gemotiveerd weersproken. Zij heeft gesteld dat deze mededeling is opgenomen in een inmiddels verouderd artikel van de ANWB, van welk artikel ten behoeve van de onderhavige uiting een scan is gemaakt. De ANWB heeft erop gewezen dat de tekst op haar website inmiddels is veranderd in:

“Hoe krijg je de auto thuis? (Als Nederlands ìngezetene mag je niet met een buitenlands kenteken in Nederland rijden, tenzij je een vrijstelling hebt voor bpm en mrb voor kortstondig gebruik. Deze vrijstelling is aan te vragen via de website van de Belastingdienst (….)”.

Verweerder heeft niet, althans niet voldoende gemotiveerd weersproken dat de in de bestreden tekst opgenomen mededeling onjuist is en dat voornoemde, nieuwe tekst op de website van de ANWB de juiste situatie weergeeft oftewel, als Nederlands ingezetene mag men een buitenlands kenteken in Nederland rijden, mits men een via de Belastingdienst aan te vragen vrijstelling heeft voor bpm en mrb voor kortstondig gebruik.

Nu in de uiting slechts wordt vermeld dat men als Nederlands ingezetene niet met een buitenlands kenteken mag rijden, ook niet met een tijdelijk kenteken, terwijl zoals verweerder zelf ook stelt dat onder de hierboven genoemde omstandigheden wel mag, is de uiting onjuist. De verwijzing van verweerder bij dupliek naar bijlage 1 maakt dat niet anders.

iv.

Gelet op hetgeen hierboven is overwogen onder ii en iii gaat de uiting gepaard met onjuiste informatie als bedoeld in artikel 8.2 aanhef NRC. Nu de uiting, te meer gelet op de bewuste verwijzingen daarin naar de ANWB, de gemiddelde consument er bovendien toe brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, bijvoorbeeld de aanschaf van een Doe-het-zelf importpakket van Automotive lmport, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

v.

Het verweer dat indien men als consument op de screenshot klikt, men naar de website van de ANWB wordt gebracht en dat Automotive lmport niet claimt dat de bewuste tekst door Automotive lmport is geschreven, wordt verworpen, om de volgende redenen. Ten eerste heeft de ANWB bij repliek meegedeeld dat het niet mogelijk is om op de scan te klikken. Verder acht de Commissie Automotive Import verantwoordelijk voor bedoelde tekst, nu zij deze in de bestreden uiting heeft opgenomen, en kennelijk ten tijde van het indienen van de onderhavige klacht op haar website had staan. 

7.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

Gelet op het oordeel onder 6 acht de Commissie de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt verweerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Voor het overige wijst de Commissie de klacht af.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken