a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Voeding en drank

Status:

Dossiernr:

2018/00590

Datum:

26-09-2018

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Voeding en drank

Motivatie:

Misleiding Prijs(vermelding)

Medium:

Drukpers/tijdschriften

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een uiting op pagina 49 van het blad “Hallo Jumbo”. Daarin staat onder de aanhef “Out of the box” onder meer:

“Je kunt natuurlijk een aantal flessen van je favoriete wijn meenemen als je naar een festival gaat, of op vakantie. Maar zo’n bag-in-box, een pak wijn met een tapkraantje, is veel handiger! (…)”. Hieronder zijn vier pakken wijn afgebeeld, waaronder een pak “Grand Sud Chardonnay”. Onder deze afbeelding staat:
“Vol en droog

Deze Franse chardonnay is een altijd-goed-wijn. Met z’n volle smaak past hij bij gerechten met vis of gevogelte.

Grand Sud Chardonnay

3 liter 13.79”.

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

Klager vond dit product in het schap voor € 14,29 in plaats van € 13,79.  Eerder werd, na een opmerking van klager over dit prijsverschil, de prijs van het product bij de kassa aangepast. Op zaterdag 11 augustus 2018 werd de chef erbij gehaald, die aan klager meedeelde dat in het colofon van het bewuste blad vermeld staat dat prijzen kunnen worden aangepast.

Lezing van het colofon, waarvan klager een afdruk overlegt, wijst uit dat het aanpassen van prijzen wordt genoemd in relatie tot prijsmetingen, dit in verband met de laagsteprijsgarantie. Op een schriftelijk ingediende klacht antwoordde Jumbo vervolgens dat de clausule is opgenomen in verband met eventuele fouten. Klager vindt dat een leverancier dergelijke voorwaarden niet behoort te hanteren.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

Jumbo gaat er vanuit dat klager meent dat Jumbo zich geen prijswijzigingen mag voorbehouden. Jumbo kan zich niet in de klacht vinden.

De prijs van het product zoals vermeld in het maandblad “Hallo Jumbo” is géén speciale aanbieding of (kortings)actie. Het maandblad toonde de reguliere prijs van het product. Reguliere prijzen fluctueren altijd. De prijzen in de supermarkt zijn mede afhankelijk van de prijzen die leveranciers berekenen. Deze zijn vaak weer afhankelijk van beschikbaarheid van het product op de markt, de prijzen van grondstoffen en kosten (energie, transport etc.). Winkels en supermarkten moeten hun prijzen daarom kunnen (mee)veranderen, behalve in geval van aanbiedingen of (kortings)acties of indien bepaalde prijzen worden gegarandeerd. Bij aanbiedingen en (kortings)acties geldt een lagere prijs dan de reguliere prijs, en de actieprijs of aanbieding zal niet mogen worden verhoogd in de periode waarvoor de aanbieding of actie geldt. In geval een prijs (voor een bepaalde periode) wordt gegarandeerd, geldt ook dat deze niet mag worden verhoogd.

Jumbo wijst er op dat het maandblad “Hallo Jumbo” zo’n 4 tot 6 weken voor het uitkomen van het blad wordt gedrukt. Vervolgens ligt het blad een maand in de winkels. Er bestaat dus een lange periode tussen het opnemen van de prijs en de aankoop. Behalve in voornoemde gevallen van garanties, aanbiedingen en (kortings)acties, kan een consument niet verwachten dat een reguliere prijs genoemd in het maandblad niet wijzigt.

Het mogen wijzigingen van prijzen is een recht van aanbieders dat niet specifiek behoeft te worden voorbehouden. In dit geval heeft de manager gewezen op de regel in het colofon waarin een prijsvoorbehoud is opgenomen. Het betreft hier een algemeen voorbehoud, maar dit had beter geformuleerd kunnen worden. Jumbo zal het colofon daarop aanpassen. De formulering van de zin in het colofon betekent echter niet dat Jumbo geen wijzigingen mag aanbrengen in haar reguliere prijzen. Van misleiding is geen sprake.  

 

Het oordeel van de Commissie

Op de bewuste pagina 49 is als prijs voor de 3 liter Grand Sud Chardonnay zonder voorbehoud vermeld: “13.79”. Hierdoor wordt de verwachting gewekt dat men deze wijn in de winkel voor genoemde prijs zal aantreffen, en niet, zoals in het geval van klager, voor een hogere prijs. Naar het oordeel van de Commissie kan bij de gemiddelde consument niet zonder meer bekend worden verondersteld dat een in een maandblad als het onderhavige gepubliceerde prijs, altijd fluctueert, tenzij er sprake is van een actieprijs of een voor een bepaalde periode gegarandeerde prijs.

Volgens het verweer heeft de manager in het onderhavige geval gewezen op een prijsvoorbehoud in het colofon. Blijkens de door klager overgelegde afdruk van het colofon staat daarin, onder het kopje “Contact Jumbo.com”, voor zover hier van belang:

“Let op! Jumbo hanteert in al haar vestigingen een laagste prijsgarantie. Dagelijks worden er prijsmetingen verricht. Daardoor kan het voorkomen dat gepubliceerde prijzen in Hallo Jumbo inmiddels gewijzigd zijn”.

Door deze mededeling wordt men, indien men deze al ziet, geattendeerd op eventuele prijswijzigingen, maar de gemiddelde consument zal de betreffende tekst opvatten in die zin dat er sprake kan zijn van een prijswijziging, na een prijsmeting in verband met de laagste prijsgarantie. Dit duidt veeleer op het in de praktijk hanteren van een lagere prijs dan de gepubliceerde prijs. In elk geval maakt deze elders in het blad geplaatste mededeling niet duidelijk dat men voor wat betreft de voor € 13,79 aangeboden wijn bedacht moet zijn op een hogere prijs in de winkel.

Gelet op het bovenstaande acht de Commissie de bestreden uiting voor de gemiddelde consument onduidelijk ten aanzien van de prijs als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder d van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

 

 

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken