a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Vrije tijd, amusement, cultuur en sport

Dossiernr:

2010/00795

Datum:

10-12-2010

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Vrije tijd, amusement, cultuur en sport

Motivatie:

Misl. Voornaamste kenmerken product

Medium:

Drukpers/tijdschriften

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft de folder getiteld “Wat zullen we deze herfstvakantie doen?” waarin reclame wordt gemaakt voor de “Herfstactie”. Deze zelfde uiting staat ook adverteerders website www.optisport.nl.

   

De klacht

 

Adverteerder vergelijkt in deze uiting de kosten van een uitje “naar de dierentuin?,” en “naar de bioscoop?” met  “zwemmen in Dordrecht!” “voor een gezin van twee volwassenen en twee kinderen (van 12 en 8 jaar)”. Daarbij zijn respectievelijk de volgende bedragen vermeld:  € 70,50, € 30,00 en € 7,50.

Aangekomen bij het zwembad bleek dit € 7,50 per persoon te kosten, zodat een bezoek aan het zwembad even duur is als de bioscoop, terwijl in de uiting de indruk wordt gewekt dat het goedkoper is om met twee volwassenen en twee kinderen naar het zwembad te gaan dan naar de bioscoop. Gelet hierop acht klaagster de uiting misleidend. 

 

Het verweer

 

In de uiting is niet de prijs vermeld van een bezoek aan het zwembad, omdat daaraan verschillende invullingen kunnen worden gegeven.  Het zwembad kent tijden waarop men banen kan zwemmen en tijden waarop recreatief kan worden gezwommen  en beide tijden kennen weer daltarieven en reguliere tarieven van  € 3,50 tot € 4,50. Dit betekent dat het niet mogelijk is de exacte prijs van een bezoek aan het zwembad te vermelden. Bovendien is bij de herfstactie een horeca arrangement inbegrepen. Om die reden is ook niet vermeld dat het bedrag van € 7,50 de prijs is die verschuldigd is voor vier personen.

 

Het oordeel van de Commissie

 

In de uiting worden bij de verschillende herfstvakantie suggesties exact aandoende bedragen genoemd, waardoor men de indruk krijgt dat een bezoek aan het zwembad in het kader van de herfstactie goedkoper is dan een bezoek aan de dierentuin of de bioscoop. Wat een bezoek aan het zwembad in het kader van de herfstactie uiteindelijk kost, is onvoldoende duidelijk. Dit hangt, zoals adverteerder laat weten, af van het tijdstip waarop men gaat zwemmen.  Voorts is in de herfstactie een horeca arrangement inbegrepen. Onder deze omstandigheden is het niet mogelijk om  de kosten van de verschillende attracties met elkaar te vergelijken op de wijze waarop dat gebeurt in de onderhavige uiting. Dat onder in de uiting de dierentuin/ en bioscooptarieven nader worden toegelicht, doet aan het vorenstaande niet af.

 

Blijkens het voorgaande is onvolledige en dardoor onduidelijke informatie verstrekt als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder d van de Nederlandse Reclame Code NRC’. Voorts is de Commissie van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen. Om die reden is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

 

De beslissing

 

Op grond van het voorgaande acht de Commissie de reclame uiting in strijd met artikel 7 NRC en beveelt zij adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken