a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Vrije tijd, amusement, cultuur en sport

Dossiernr:

2010/00795A

Datum:

10-12-2010

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Vrije tijd, amusement, cultuur en sport

Motivatie:

Misl. Voornaamste kenmerken product

Medium:

Drukpers/tijdschriften

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft de folder getiteld “Wat zullen we deze herfstvakantie doen?” waarin reclame wordt gemaakt voor de “Herfstactie”. Deze zelfde uiting staat ook adverteerders website www.optisport.nl.

   

De klacht

 

Adverteerder vergelijkt in deze uiting de kosten van een uitje “naar de dierentuin?,” en “naar de bioscoop?” met  “zwemmen in Dordrecht!” “voor een gezin van twee volwassenen en twee kinderen (van 12 en 8 jaar)”. Daarbij zijn respectievelijk de volgende bedragen vermeld:  € 70,50, € 30,00 en € 7,50. Hierdoor wordt de indruk gewekt dat een bezoek aan het zwembad voor het gezin € 7,50 kost. Dit blijkt € 7,50 per persoon te kosten, ofwel € 30,00 voor het gezin. Gelet hierop acht klaagster de uiting misleidend. 

 

Het verweer

 

In de uiting is niet de prijs vermeld van een bezoek aan het zwembad, omdat daaraan verschillende invullingen kunnen worden gegeven.  Het zwembad kent tijden waarop men banen kan zwemmen en tijden waarop recreatief kan worden gezwommen  en beide tijden kennen weer daltarieven en reguliere tarieven van  € 3,50 tot € 4,50. Dit betekent dat het niet mogelijk is de exacte prijs van een bezoek aan het zwembad te vermelden. Bovendien is bij de herfstactie een horeca arrangement inbegrepen. Om die reden is ook niet vermeld dat het bedrag van € 7,50 de prijs is die verschuldigd is voor vier personen.

 

Het oordeel van de Commissie

 

In de uiting worden bij de verschillende voor de herfstvakantie bedoelde suggesties exact aandoende bedragen genoemd, waardoor men ten onrechte de indruk krijgt dat

de prijzen die genoemd worden bij de verschillende attracties met elkaar vergelijkbaar zijn. Uit de onder in de advertentie staande tekst, waarop men overigens niet door middel van een asterisk wordt geattendeerd, blijkt dat voor de dierentuin en de bioscoop is uitgegaan van een gezin van twee volwassenen en twee kinderen, terwijl een toelichting op het voor de herfstactie genoemde bedrag van € 7,50 ontbreekt. Niet dan wel onvoldoende duidelijk is of het zwembadtarief het tarief is dat ook voor een dergelijk gezin geldt of dat dit het bedrag is dat per persoon betaald moet worden.

Adverteerder heeft laten weten dat aan een zwembad bezoek verschillende invullingen kan worden gegeven, waarbij hij tevens meedeelt dat er twee tarieven gelden, te weten een daltarief en een regulier tarief. Van de gesuggereerde exactheid die van het bedrag van € 7,50 uitgaat, kan dus alleen al daarom geen sprake zijn.

Gelet op het vorenstaande kunnen de in de uiting genoemde bedragen niet met elkaar worden vergeleken op de wijze waarop dat hier is gebeurd.

 

Blijkens het voorgaande is onvolledige en daardoor onduidelijke informatie verstrekt als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b van de Nederlandse Reclame Code NRC. Voorts is de Commissie van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen. Om die reden is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

 

De beslissing

 

Op grond van het hiervoor overwogene acht de Commissie de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC en beveelt zij adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken