Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden uitingen

Het betreft drie door klager ontvangen tweets met betrekking tot de taxidienst van “Uber”, elk afkomstig van een tv-persoonlijkheid van het programma “Made in Chelsea”. In de tweets is onder meer vermeld:

“The only way to travel round London is in an @Uber _LDN” respectievelijk “Yes, lovely air conditioned @Uber _LDN car home …. Could fall asleep” en “Airport bound …Love a spontaneous getaway …@Uber _LDN – Best service ever”.

De klacht

De verschillende tv-persoonlijkheden wijzen in hun tweets op de superioriteit van de onderhavige taxiservice, maar in geen van de gevallen is daarbij vermeld dat het om “sponsored promotion” gaat. Klager vindt de uitingen misleidend; er is sprake van een “genuine positive response to a paid for service” of men krijgt een beloning of voordelen in ruil voor de promotie.

Het verweer

Namens verweerder is onder meer het volgende meegedeeld.

Uber neemt de klacht serieus. Zij begrijpt dat zij nieuw terrein betreedt en dat er geen specifieke regelgeving of jurisprudentie is betreffende het gebruik van Twitter in Nederland. Uber hecht er belang aan gehoor te geven aan de toepasselijke regelgeving.

Uber heeft geen invloed gehad op de inhoud van de tweets. Uber biedt aan sommige bekende personen “free credits” bij wijze van introductie van de diensten van Uber. Uber verplicht deze personen niet om te twitteren over Uber, maar apprecieert het zeer dat “Riders” de service van Uber waarderen. Gelet op het voorgaande meent verweerder niet dat de tweets over Uber vallen onder de regels van “paid marketing”.

Het oordeel van de Commissie

In de bestreden tweets laten tv-persoonlijkheden zich op positieve wijze uit over de diensten van Uber. Naar aanleiding van de onderhavige klacht heeft verweerder de Commissie meegedeeld dat zij aan sommige bekende personen “free credits” biedt, bij wijze van introductie van de diensten van Uber, zonder dat zij deze personen verplicht om te twitteren over Uber. De Commissie acht het echter voor de hand liggend dat het aanbieden van free credits door verweerder ertoe strekt dat de bewuste bekende personen op positieve wijze ruchtbaarheid zullen geven aan (de diensten van) Uber. Aldus is er naar het oordeel van de Commissie sprake van systematische directe of indirecte aanprijzing van diensten ten behoeve van een adverteerder, met behulp van derden als bedoeld in artikel 1 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Deze reclame acht de Commissie echter niet duidelijk als zodanig herkenbaar als bedoeld in artikel 11.1 NRC, nu het in de uitingen op zichzelf beschouwd slechts lijkt te gaan om een persoonlijk bericht van een tv-persoonlijkheid.

De beslissing

Op grond van het voorgaande acht de Commissie de reclame-uiting in strijd met artikel 11. 1 NRC. Zij beveelt verweerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap