Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de reclamefolder waarin onder meer een Nikon-spiegelreflexcamera wordt aangeboden.

 

De klacht

De camera wordt duidelijk aangeboden voor € 299, aangezien “nu 299” groot en in het rood is gedrukt. Daaronder staat in kleinere letters “Bezuinigingsprijs!” gevolgd door de nog kleinere tekst “*na €75,- bezuinigings cashback”. Nergens in de folder staat concreet wat de voorwaarden van de actie zijn. Klager stelt dat in de regel bij een cashback-actie door de leverancier een korting achteraf wordt gegeven en zo heeft klager deze tekst ook opgevat.

Klager vermoedt dat de in deze folder gedane aanbieding vergelijkbaar is met die waarover de Commissie in dossier 2013 00608 oordeelde en dat ook in dit geval het afsluiten van een energiecontract voorwaarde is om de camera voor € 299,- te kunnen kopen. Gelet hierop acht klager de in de uiting vermelde (bezuinigings)prijs misleidend.

Het verweer

Uit de banner bovenaan de 1e pagina en de daaronder in het midden van de pagina staande informatie blijkt duidelijk dat de aanbieding verband houdt met bezuinigingen. Zo staat bij deze camera dat de prijs van € 299,- geldt na bezuinigingsaftrek van € 75,-. Voorts staat op verschillende plaatsen in de folder dat de klant hiervoor naar de winkel moet komen.

Het oordeel van de Commissie

Uit de folder blijkt niet dan wel onvoldoende duidelijk onder welke voorwaarde(n) men de bewuste Nikon spiegelreflexcamera voor de “bezuinigingsprijs!” van € 299,- kan kopen. De daaronder staande en van een asterisk voorziene zeer kleine en slecht leesbare tekst “*na € 75 bezuinigings cashback” geeft daaromtrent geen uitsluitsel evenmin als de bovenaan de uiting staande mededeling “Doe de gratis besparingscheck in de winkel en bespaar tot € 1250,- op uw huishouden” en de daaronder staande informatie, waarin over een besparing “op uw energierekening, digitale TV, internet, telefonie (ook voor mobiel)” wordt gesproken.

Adverteerder heeft de juistheid van klagers vermoeden, gebaseerd op de uitspraak van de Commissie van 19 september 2013 (dossier 2013 00608), dat het afsluiten van een energiecontract voorwaarde is om de camera voor € 299,- te kunnen kopen niet weersproken. Gelet hierop gaat de Commissie ervan uit dat deze voorwaarde ook ten aanzien van de bij deze camera vermelde prijs geldt.

Dat het afsluiten van een energiecontract voorwaarde is om de camera voor € 299,- te kunnen kopen, is essentiële informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een besluit over een transactie te nemen en waarop de consument duidelijk geattendeerd dient te worden.

Aldus is sprake van een verborgen houden van essentiële informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Aangezien de Commissie adverteerder reeds eerder heeft aanbevolen niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken, heeft de Commissie thans besloten deze uitspraak conform artikel 17 lid 1 onder h van het Reglement betreffende de Reclame Code Commissie en het College van Beroep als alert onder de aandacht te brengen van een breed publiek.

 

De beslissing

Op grond van het voorgaande acht de Commissie de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC en beveelt zij adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Voorts zal zij deze uitspraak als alert laten verspreiden.

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap