Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een televisiereclame waarin twee ziekenverzorgers een op een brancard gelegen spoedeisende hulpbehoevende man vanuit een sirene voerende ambulance naar een ATM-geldautomaat rijden om de man de gelegenheid te geven geld te pinnen. De in de uiting uitgesproken tekst luidt:

“Niet zo slim, zelf bijbetalen voor medische spoedeisende hulp in het buitenland. Wel zo slim, Interpolis ZonderMeer, de aanvullende zorgverzekering met 100%

buitenlanddekking. Interpolis, glashelder”

In beeld verschijnt de tekst: “Interpolis ZonderMeer met 100% buitenlanddekking”

De klacht

Gesuggereerd wordt dat spoedeisende hulp in het buitenland niet gedekt is door de basisverzekering en dat het om die reden nodig is om een aanvullende verzekering met 100% dekking af te sluiten. Echter in alle basisverzekeringen wordt spoedeisende hulp in het buitenland vergoed tegen de marktconforme tarieven in Nederland.

Door de in deze uiting getoonde beelden wordt de consument op het verkeerde been gezet.

Het verweer

Spoedeisende hulp wordt vanuit de basisverzekering vergoed, maar het gaat daarbij om een vergoeding van 100% op basis van het Nederlandse tarief. In sommige landen is deze buitenlanddekking toereikend, maar er zijn ook landen waar de zorgkosten vele malen hoger zijn dan in Nederland, zoals bijvoorbeeld in de Verenigde Staten en Zwitserland. In dat geval dienen klanten een (groot) deel van de kosten zelf te betalen. Ter voorkoming daarvan kan men een aanvullende verzekering met 100% buitenlanddekking afsluiten. Deze verzekering vergoedt de daadwerkelijke kostprijs van spoedeisende hulp in het buitenland.

Gelet op het vorenstaande is de uiting niet misleidend.

Het oordeel van de Commissie

Zoals adverteerder ook heeft erkend, wordt spoedeisende hulp in het buitenland op grond van de basisverzekering vergoed, zij het dat deze vergoeding geschiedt op basis van het Nederlandse tarief. Dit betekent dat indien de kosten van in het buitenland geboden spoedeisende hulp de kosten die daarvoor in Nederland in rekening zouden worden gebracht te boven gaan, de verzekerde het meerdere moet bijbetalen. In landen waar dat het geval is, moet men in de regel voor spoedeisende hulp bijbetalen, zoals in de uiting duidelijk wordt gezegd. Daarvan is sprake in bijvoorbeeld Zwitserland en de Verenigde Staten, waar de uiting kennelijk is opgenomen.

Voorts wordt de Interpolis ZonderMeer-zorgverzekering aangeprezen als “de aanvullende zorgverzekering met 100% buitenlanddekking”. Ook hieruit blijkt dat deze zorgverzekering een aanvulling is op de dekking die de basisverzekering in geval van spoedeisende hulp in het buitenland biedt.

Gelet op het vorenstaande is de Commissie van oordeel dat in de uiting niet wordt gesuggereerd dat spoedeisende hulp in het algemeen in het buitenland niet wordt gedekt door de basisverzekering, zodat zij de klacht ongegrond acht.

De beslissing

De Commissie wijst de klacht af.

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap