Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft de aanbieding van en boekingsmodule voor een vlucht van Eindhoven naar Alicante op maandag 20 april 2015, vertrek 10.05 uur, voor € 54,99 op adverteerders website www.ryanair.com(/nl/goedkope-vluchten/eindhoven-naar-alicante).

                  

De klacht

 

Ryanair maakt reclame voor een vlucht van Eindhoven naar Alicante voor € 54,99. Klik je de tekst “boeken” aan, dan verandert zonder enige toelichting de prijs in € 64,99, zoals blijkt uit de door klaagster overgelegde screenprint. Klaagster dacht dat deze verkapte prijsverhogingen niet meer mogelijk waren.

 

Het oordeel van de voorzitter

 

De bestreden uiting met boekingsmodule is een uitnodiging tot aankoop gericht op de Nederlandse markt betreffende reisdiensten en aldus aan te merken als een uiting waarop

- naast de andere bepalingen van de Nederlandse Reclame Code (NRC) - de Reclamecode Reisaanbiedingen (RR) 2014 van toepassing is. Ingevolge het bepaalde in artikel IV lid 1 RR zijn aan­bieders van reisdiensten in hun uitnodigingen tot aankoop op dezelfde wijze als in reclame-uitingen conform artikel III lid 1 RR gehouden tot het hanteren van correcte en duidelijke prijzen. De voorzitter vat de klacht aldus op dat volgens klaagster de bestreden uiting niet aan deze verplichting ten aanzien van prijsvermelding in de uitnodiging tot aankoop voldoet.

 

Deze klacht treft doel. Blijkens de door klaagster overgelegde screenprints wordt de vlucht van Eindhoven naar Alicante op 20 april 2015 in eerste instantie aangeboden voor € 54,99. Het enige voorbehoud dat ten aanzien van deze prijs wordt gemaakt, luidt: “Deze prijs kan veranderen als u een betaalkaart kiest met een andere valuta dan weergegeven”. Nadat klaagster op de bij de prijs van € 54,99 staande button “Boeken” heeft gedrukt, verschijnt een scherm waarin de prijs - zonder duidelijke reden - is verhoogd naar € 64,99.  Dit is in strijd met

het vereiste van correcte en duidelijke prijzen. Daarom wordt als volgt beslist.

 

De beslissing van de voorzitter  

 

De voorzitter acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel IV sub 1 RR en beveelt adverteerder aan om niet meer op een derge­lij­ke wijze reclame te maken.

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap