Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een aan klager geadresseerde e-mail van adverteerder met als onderwerp: “Nieuwe rekening Update – Belangrijk bericht voor ……. (naam klager)”.

In de e-mail staat onder meer:

“Gefeliciteerd!

… (e-mailadres van klager)

U bent geselecteerd als winnaar van deze week!”

en

“Indien uw naam beneden verschijnt heeft u net gewonnen

€ 1000

Gratis

De Winnaar is:

(naam klager)

Vorder uw € 1000,- Gratis Nu!”.

 

Onderaan de mail staat:

“*Aanbod enkel geldig voor Nieuwe Spelers

Voorwaarden en Condities kunnen van toepassing zijn

Gok Verantwoordelijk. 18+ Geen Minderjarigen”.

De klacht

In de uiting wordt iets anders beloofd dan wat na online registratie wordt geboden. Op de “genoemde website” (klager haalt in het klachtenformulier de website http://promo2.c-rewards.com aan) wordt verwezen naar voorwaarden, maar er is geen link om die voorwaarden te kunnen inzien. Pas bij volledige installatie en contact via de helpdesk blijkt dat geld moet worden gestort om, in delen, een bonus van -al naar gelang het stortingsbedrag- maximaal 5x € 200,- te kunnen innen.

E-mail van 1 april 2014 namens de Commissie

Aan adverteerder is meegedeeld dat de Commissie de uiting ambtshalve zal toetsen aan de Wet op de Kansspelen (WOK). Adverteerder is in de gelegenheid gesteld om schriftelijk op dit punt te reageren. Van deze gelegenheid heeft adverteerder geen gebruik gemaakt.

Het oordeel van de Commissie

Uit de bestreden e-mail volgt dat men, om het bedrag van € 1.000,-- te kunnen ontvangen, dient deel te nemen aan het door adverteerder aange¬boden gokspel. Het aanbod is immers uitsluitend “geldig voor Nieuwe Spelers”. Derhalve is er sprake van het aanprijzen van een kansspel.

Niet gebleken is dat adverteerder beschikt over de ingevolge artikel 1 WOK vereiste vergunning voor het aanbie¬den van een kansspel. Gelet hierop is de uiting in strijd met artikel 1 WOK en daardoor in strijd met de wet als bedoeld in artikel 2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC).

Of -gegeven de inhoud van klagers klacht- ook één of meer andere bepalingen van de NRC zijn overtreden, zal buiten beschouwing blijven, nu het om een reeds bij wet verboden uiting gaat.

Aangezien de Commissie adverteerder in november 2012 al heeft aanbevolen om niet op een dergelijke wijze reclame te maken (dossier 2012/00877), zal de Commissie deze beslissing als Alert laten verspreiden, zodat deze onder de aandacht wordt gebracht van een breed publiek.

De beslissing

Op grond van het voorgaande acht de Commissie de reclame-uiting in strijd met artikel 2 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken en zal deze beslissing als Alert laten verspreiden.

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap