Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft de verpakking van “Bacopa Arkocaps”, 45 capsules.

Op die verpakking staat onder meer:

“verbetert concentratie en geheugen” en

“Samenstelling

 Elke capsule bevat: 200 mg Bacopa monniera extract”.

 

De klacht

 

De klacht kan als volgt worden samengevat.

Op de verpakking wordt geclaimd: “verbetert concentratie en geheugen”.

Volgens klager is er echter geen onderzoek, bewijs of aanwijzing betreffende verbetering van “concentratie en geheugen”. In de bijsluiter, waarvan klager een kopie overlegt, wordt ook niets vermeld over “geheugen”. Zonder (dubbelblind) onderzoek acht klager elke bewering dat een middel bijdraagt aan het geheugen en de concentratie uit den boze.

 

 

 

Informatie van Keuringsraad KOAG/KAG

 

Deze informatie kan als volgt worden samengevat.

De uiting valt onder de competentie van de KAG en is niet ter preventieve toetsing aan de KAG voorgelegd. Indien dit wel was gebeurd, was deze wellicht van een toelatingsnummer voorzien, aangezien gebruik wordt gemaakt van de gezondheidsclaim  “verbetert concentratie en geheugen”. Het gaat om een kruidenextract waarvoor nog geen claims geautoriseerd zijn, en bij het beoordelen hiervan hanteert de KAG

-samengevat- het volgende beleid.

‘On hold’ claims voor botanicals worden in het kader van zelfregulering beschouwd als waren ze voorlopig toegelaten. In de uiting moet duidelijk worden aangegeven welk(e) kruid/botanical verantwoordelijk is voor het geclaimde gezondheidseffect. Behalve de Nederlandse vertaling van de ingediende (Engelstalige) bewoording van het gezondheidseffect, met uitzondering van medische claims, mogen ook andere bewoordingen worden gebruikt die naar het oordeel van de KAG voor de consument dezelfde betekenis hebben. De huidige Indicatieve lijst gezondheidsaanprijzingen (KAG lijst) is hierbij een richtlijn.

 

In dit geval staat bacopa monniera voor ‘geheugen en concentratie’ on hold. Er zijn diverse aanvragen gedaan. Blijkens deze aanvragen is de werkstof bacopa monniera. De dagdosering van Arkocaps is 800 mg, waardoor voldaan wordt aan de zogenaamde conditions of use van de ‘on hold’ claims. De claim ‘verbetert geheugen en concentratie’ is als toegelaten claim vermeld in de Indicatieve lijst gezondheidsaanprijzingen (KAG lijst) en zou de KAG aannemelijk achten en niet afkeuren.

   

Het oordeel van de Commissie

 

Klager heeft gemotiveerd weersproken dat de mededeling “verbetert concentratie en geheugen” op de bestreden verpakking juist is; volgens klager is er geen onderzoek of bewijs omtrent verbetering van concentratie en geheugen, waar het betreft het product  Bacopa Arkocaps.

Het had op de weg van adverteerder gelegen om de juistheid van de onderhavige claim “verbetert concentratie en geheugen” aannemelijk te maken, maar adverteerder heeft, hoewel daartoe uitdrukkelijk in de gelegenheid gesteld, niet inhoudelijk op de klacht gereageerd. Gelet op het ontbreken van een zodanige reactie, waardoor adverteerder heeft nagelaten de juistheid en eerlijkheid van de reclame tegenover de Commissie  aannemelijk te maken, gaat de Commissie ervan uit dat de uiting gepaard gaat met onjuiste informatie ten aanzien van de van het gebruik van het product te verwachten resultaten als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

 

De Commissie heeft kennis genomen van de mededeling van de Keuringsraad KOAG/KAG en de toelichting daarop dat de uiting, indien deze ter preventieve toetsing was voorgelegd aan de KAG, wellicht van een toelatingsnummer was voorzien, nu voor het onderhavige product gebruik wordt gemaakt van de “gezondheidsclaim” “verbetert concentratie en geheugen”. Dit maakt bovenstaand oordeel van de Commissie, dat er sprake is van misleidende en daardoor oneerlijke reclame in de zin van de NRC, echter niet anders.

 

 

 

De beslissing

 

Op grond van het voorgaande acht de Commissie de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap