Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een reclame-uiting via Whatsapp. Daarin staat onder de aanhef “kruidvat.waardebon.gift” onder meer het logo van Kruidvat met rechts eronder de datum 30 juli 2015. Daaronder staat:
“Ontvang een waardebon van Kruidvat t.w.v. € 100,-! Doe onze 1 min. durende enquête!  Kruidvat is aan het uitbreiden in Rotterdam. Daarom hebben we uw feedback nodig.

Beantwoord 4 simpele vragen om 1 van de (50 beschikbare) € 100,- Kruidvat waardebonnen te ontvangen!

Bent u vaste klant bij Kruidvat?

                          Ja

                         Nee”.

Vervolgens volgen 3 soortgelijke pagina’s met 3 andere vragen. Hierna volgen nog 18 pagina’s.

Boven de pagina’s 1 tot en met 9 staat: “kruidvat.waardebon.gift”.

Boven de pagina’s 10 tot en met 20 staat: “waardebon-nl.com”.

Boven de pagina’s 21 en 22 staat: “call.leadforce.click”.

Op pagina 5 staat onder meer:
“We controleren uw antwoorden”.

Op pagina 6 staat onder meer:

Gefeliciteerd! Hoe ontvangt u de € 100,- Kruidvat waardebon?

Vertel 10 vrienden op whatsapp over de Kruidvat enquête! 

(….)

Delen

(…)

Verder!

U kunt nog 244 seconden deelnemen!

Geen dubbele registratie gevonden.

We hebben (14) Kruidvat waardebonnen beschikbaar.

Geselecteerd voor een € 100,- waardebon”.

De pagina’s 7 en 8 bevatten een soortgelijke tekst als pagina 6 waarbij respectievelijk wordt gesteld: “U kunt nog 226 seconden deelnemen!” en “U kunt nog 196 seconden deelnemen”.

Op pagina 9 staat onder meer:

“Goed gedaan!

Vul nu uw verzendgegevens in!”.

Op pagina 10 staat onder de afbeelding van een “Kruidvat waardebon” van € 100,-:

“Nog 3 WAARDEBONNEN beschikbaar.

Vul uw gegevens in”, waarna voor- en achternaam, e-mail en geboortedatum kunnen worden ingevuld.

Op pagina 11 staat onder meer:

“Ik wil deelnemen en winnen en ik geef toestemming aan de sponsors om mij per post, SMS, telefoon en/of email te benaderen met aanbiedingen (…..).

Het winnen van de prijs is geen garantie. Geef aan het einde aan waarom jij moet winnen. De leukste inzending wint de prijs”. 

Op pagina 14 staat onder een “Kruidvat voucher” van € 100.- onder meer:

“Beantwoord de vragen hieronder om te winnen”, waarna 7 vragen volgen, waaronder:

“3) (….) Mag B.O.L. Media Kinderboeken u telefonisch benaderen voor een boekenpakket?” en

“6) (…) Mag editie enigma u bellen voor een gratis cadeau-exemplaar van hun puzzelboek?”.

Op pagina 21 staat onder meer:

“Wordt u onze winnaar vandaag?

U heeft nog 01:29 om deel te nemen!” met daaronder een “Kruidvat waardebon” van

€ 100.-. Onder die bon staat:

“Bel 0909 1770

Deze winnaars gingen u al voor” waaronder drie foto’s zijn geplaatst.

Onderaan de pagina staat:
“Customer service: email: nl.help@quizzvouchers.com bel: 020 2415747 ( ma-vrij: 10.00 – 17.00) website: www.quiz-vouchers.com”.

Op pagina 22 staat onder meer:
“U heeft nog 01:21 om deel te nemen!”.

Hieronder is een “Kruidvat waardebon” van € 100,-  afgebeeld en is vermeld:

“Bel 0909 1770”.

Vervolgens wordt onder meer gesteld:

“Het tarief van deze dienst is € 0,90 per minuut. Om deel te nemen aan deze dienst, bestaande uit 200 quizvragen, belt u het premium nummer om de quiz te activeren. Op het moment dat u de (telefoon)verbinding verbreekt, stopt de dienst automatisch. (….). Deelname aan deze dienst is mogelijk tussen 18/06/2015 en 18/09/2015. Binnen dit tijdsbestek wordt er wekelijks een winnaar getrokken. De gebruiker met de hoogste score is de winnaar en wordt per e-mail op de hoogte gebracht. (…). Deze dienst wordt aangeboden door VOC Global N.V., handelend onder de naam Quiz-Vouchers, en is gevestigd te Curaçao (…)”.

 

De klacht

De klacht kan als volgt worden samengevat.

Klaagster nam kennis van de uiting, na klikken op de link http://bbit/ly/kruidvatwaardebon. Klaagsters bezwaar is dat de valse verwachting wordt gewekt dat je slechts 4 vragen hoeft te beantwoorden om in aanmerking te komen voor een Kruidvat waardebon. In werkelijkheid gaat men in rap tempo van een waardebon bij het invullen van een 1 minuut durende enquête naar een kansspel waarin je -tegen betaling- kans maakt op een prijs en waarbij persoonsgegevens van de deelnemer aan diverse commerciële instellingen worden gegeven.

Volgens klaagster is er sprake van strijd met de Nederlandse Reclame Code (NRC) en mogelijk van strijd met de regelgeving omtrent kansspelen.

 

Het verweer van verweerder sub 1 (hierna ook: ASW)

Het verweer kan als volgt worden samengevat.

De uiting is niet afkomstig van ASW. ASW betreurt het dat klaagster dacht met Kruidvat van doen te hebben. Helaas gaat het om een niet op zich zelf staand incident: ASW wordt evenals verschillende andere retailers gebruikt in dit soort winacties. Daarbij wordt vaak het logo van Kruidvat afgebeeld, zonder dat ASW daarvoor toestemming heeft gegeven. Zoals gebruikelijk bij dit soort winacties zal ASW nader onderzoek doen en de betreffende partij aanschrijven. Recentelijk heeft ASW klanten gewaarschuwd voor dit soort acties via Facebook en Twitter. Een voorbeeld van een dergelijke “veiligheidswaarschuwing” is opgenomen in het verweer.

ASW kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de onderhavige uiting.

 

Het verweer van verweerder sub 2 (Quiz-Vouchers)

Het (in het Engels gestelde) verweer kan als volgt worden samengevat.

De “promotion” van Kruidvat via Whatsapp is gevoerd door een derde partij, een zogenaamde “publisher”, die de quiz van verweerder zonder verweerders toestemming heeft gepromoot, gedurende enkele dagen in juli 2015. Deze publisher, welke partij verweerder niet kent, heeft de link http://bbit/ly/kruidvatwaardebon gebruikt. Verweerder heeft niets van doen met deze link, noch met de Whatsapp “promotion”.

Verweerder exploiteert enkel een online quiz, bij deelname waaraan consumenten een prijs kunnen winnen. Het tarief van het “premium” nummer dat hiervoor moet worden gebeld, wordt duidelijk vermeld in de voorwaarden van de quiz en bij aanvang van het telefoongesprek.

De pagina’s met 4 vragen en de “Whatsapp share” is door een onbekende derde partij  voor de quiz van verweerder geplaatst. Vanaf de betreffende pagina’s zijn consumenten “redirected” naar de quiz van verweerder zonder verweerders goedkeuring. Nadat verweerder dit had geconstateerd, heeft zij de link direct geblokkeerd.

Verweerder heeft contact opgenomen met klaagster en verweerder heeft besloten om de door klaagster gemaakte telefoonkosten terug te betalen. Met instemming van beide  partijen zullen deze kosten binnen 30 dagen worden teruggestort.

 

Het verweer van verweerder sub 3 (GidPro BV)

Het verweer kan als volgt worden samengevat.

Verweerder heeft niets met deze “reclame” te maken. Verweerder is een hostingprovider met vele klanten. Wellicht heeft via één van deze klanten een quiz “gedraaid”. Blijkens het verweer van Quiz-Vouchers heeft deze (ook benadeelde) partij een oplossing aangeboden aan klaagster. Verweerder ziet voor zichzelf geen rol weggelegd in de onderhavige kwestie. Voor de goede orde wijst zij erop dat zij ook niets met Kruidvat heeft te maken.

Verweerder biedt klaagster excuses aan voor enig ongemak dat zij heeft ervaren. Verweerder zal in overleg met haar hostingafnemer(s) meer wijzen op beveiligingsopties waardoor de kans op herhaling “verder wordt geminimaliseerd”.

 

Het oordeel van de Commissie

1.

De Commissie stelt voorop dat zij verweerder sub 1 (hierna ook: ASW) niet verantwoordelijk acht voor de bestreden uiting. Zij overweegt daartoe dat ASW  voldoende aannemelijk heeft gemaakt, onder meer door te verwijzen naar de in het verweer opgenomen “veiligheidswaarschuwing”, dat haar naam en logo zonder haar toestemming in de uiting zijn gebruikt en dat de in de uiting opgenomen actie niet (mede) door ASW is georganiseerd.

2.

Ten aanzien van de inhoud van de bestreden uiting overweegt de Commissie het volgende. Deze uiting, die bestaat uit verschillende “stappen”, dient als één geheel te worden beoordeeld. In het eerste gedeelte van de uiting wordt gewezen op de mogelijkheid om een Kruidvat waardebon ter waarde van € 100,- te winnen. Daarbij wordt nog niet gewezen op het feit dat men, om kans te maken op deze waardebon, gebruik dient te maken van een telefonische informatiedienst van € 0,90 per minuut. Dat gebeurt pas nadat men:

“4 simpele vragen” heeft moeten beantwoorden;
de Kruidvat enquête heeft gedeeld met 10 vrienden op WHATSAPP;
toestemming heeft gegeven aan sponsors om per post, SMS, telefoon en/of e-mail te worden benaderd met aanbiedingen en
nog 7 vragen heeft beantwoord, zoals bijvoorbeeld: “(….) Mag B.O.L. Media Kinderboeken u telefonisch benaderen voor een boekenpakket?”.

Blijkens de informatie op “pagina 22” van de uiting dient een 0909-nummer voor € 0,90 per minuut te worden gebeld om kans te maken op het winnen van de waardebon. Deze informatie is essentiële informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen. Deze informatie had naar het oordeel van de Commissie voor de consument direct kenbaar moeten zijn, bij eerste confrontatie met de uiting. Nu dit niet het geval is, is er sprake van een te laat verstrekken van essentiële informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen als bedoeld in artikel 8.3 onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

De Commissie acht verweerders sub 2, 3 en 4 verantwoordelijk voor de onderhavige overtreding van de NRC. Zij overweegt daartoe het volgende.

Verweerder sub 2 (Quiz-Vouchers) heeft meegedeeld dat de pagina’s met 4 vragen en de “Whatsapp share” door een onbekende derde partij voor de quiz van verweerder sub 2 zijn geplaatst en dat consumenten vanaf de betreffende pagina’s zijn “redirected” naar de quiz van verweerder, zonder verweerders goedkeuring. Nadat zij dit had geconstateerd, heeft verweerder sub 2 de link http://bbit/ly/kruidvatwaardebon direct geblokkeerd, aldus verweerder sub 2. Voorts heeft verweerder sub 2 contact opgenomen met klaagster en heeft zij besloten om de door klaagster gemaakte telefoonkosten terug te betalen.

De Commissie houdt verweerder sub 2 (mede) verantwoordelijk voor het feit dat het kennelijk mogelijk is geweest voor een derde om de pagina’s met 4 vragen en de “Whatsapp share” voor de quiz van verweerder te plaatsen. Dat verweerder sub 2 heeft besloten om de door klaagster gemaakte telefoonkosten terug te betalen, duidt naar het oordeel van de Commissie ook op (enige) betrokkenheid van verweerder sub 2 bij de gehele bestreden uiting.

Verweerder sub 3 heeft onder meer meegedeeld dat zij hostingprovider is en niets met deze “reclame” te maken heeft en dat mogelijk via één van haar klanten een quiz heeft “gedraaid”. Voorts heeft verweerder klaagster excuses aangeboden voor enig ongemak dat klaagster heeft ervaren. Ten slotte heeft verweerder meegedeeld dat zij in overleg met haar hostingafnemer(s) meer zal wijzen op beveiligingsopties waardoor de kans op herhaling “verder wordt geminimaliseerd”.

Bovenstaande mededelingen duiden er naar het oordeel van de Commissie op dat verweerder in elk geval in enige mate betrokken is (geweest) bij de bestreden uiting.

Verweerder sub 4 heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om op de klacht te reageren en heeft de klacht aldus niet weersproken.

3.

Voor zover klaagster heeft gesteld dat er mogelijk sprake is van strijd met “de regelgeving omtrent kansspelen” acht de Commissie de klacht onvoldoende onderbouwd.

4.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

Op grond van hetgeen in het oordeel onder 2 is overwogen acht de Commissie de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt verweerders sub 2, 3 en 4 aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Voor het overige en ten aanzien van verweerder sub 1 wijst zij de klacht af.

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap