Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de website www.pruiken24.nl voor zover op deze website de mededeling staat of stond: “Contractpartner van alle zorgverzekeraars”.

De klacht

Klaagster stelt, samengevat, dat de uiting misleidend is omdat adverteerder niet voorkomt op de lijsten met erkende leveranciers. Dit brengt mee dat men bij de aanschaf van een pruik bij adverteerder geen vergoeding ontvangt van de zorgverzekeraar.

Het verweer

Adverteerder deelt mee dat de desbetreffende pagina van de website is verwijderd. Hierdoor verschijnt de slogan “Contractpartner van alle zorgverzekeraars” niet meer.

Het oordeel van de voorzitter

De voorzitter constateert dat adverteerder niet heeft weersproken dat zij, anders dan op de bestreden website staat of stond, geen “Contractpartner van alle zorgverzekeraars” is. Evenmin is weersproken dat consumenten hierdoor geen recht hebben op een vergoeding van de verzekeraars bij de aankoop van een pruik via adverteerder. Aldus is geen juiste informatie verstrekt over de status van adverteerder als bedoeld onder f van artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Voorts is de voorzitter van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen. Om die reden is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. Dat adverteerder, naar zij stelt, de bestreden pagina van de website heeft verwijderd, doet aan dit oordeel niet af.

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande acht de voorzitter de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. De voorzitter beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap