Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft:

A. de televisiecommercial (tag-on) waarin door een voice-over wordt gezegd:

“Laat uw website bouwen door DTG. Inclusief ontwerp en service alles goed geregeld. En

dat vanaf 29 euro per maand. Kijk op dtg.nl.”

Tijdens het uitspreken van deze tekst verschijnt de volgende mededeling in beeld:

“Website

vanaf

€ 29,- p/m”.

B. de uiting op de homepage van adverteerders website www.dtg.nl, waar staat:

“Uw website volledig geregeld

Vanaf

€ 29,00 per maand”.

De klacht

In beide uitingen biedt DTG het bouwen en volledig regelen van een website aan voor de vanafprijs van € 29,- per maand. Hierbij wordt niet vermeld dat sprake is van opstartkosten van € 799,-. Klager acht de uitingen misleidend.

 

Het verweer

DTG maakt websites voor ondernemers. De basisprijs voor dit product bedraagt € 29,- per maand. Deze prijs kan stijgen door het toevoegen van extra opties. Daarnaast worden eenmalig opstartkosten ten bedrage van € 799,- berekend.

In de tag-on die behoort bij de televisiecommercial waarin DTG haar product Websites promoot, wordt de vanafprijs gemeld en wordt voor meer informatie naar de website verwezen. Op de website wordt ook de vanafprijs genoemd alsmede de opstartkosten. Adverteerder meent dat geen sprake is van misleidende reclame, maar zal niettemin met de klacht over de onduidelijkheid in de tv-commercial rekening houden bij de ontwikkeling van toekomstige campagnes.

Het oordeel van de Commissie

In de bestreden uitingen doet adverteerder het aanbod om een website te bouwen en/of volledig te regelen voor een vanafprijs van € 29,- per maand. In deze uitingen wordt niet vermeld dat sprake is van bijkomende kosten in de vorm van (eenmalige) opstartkosten ten bedrage van € 799,-.

Het aanbod in de bestreden uitingen betreft een uitnodiging tot aankoop die verband houdt met een overeenkomst op afstand als bedoeld in artikel 8.4 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Ingevolge artikel 8.4 onder i NRC dient in dat geval op duidelijke en begrijpelijke wijze als essentiële informatie te worden verstrekt “de totale prijs van de zaken of diensten, met inbegrip van alle belastingen (…), alle extra vracht-, leverings- en portokosten en eventuele andere kosten”. Het enkele vermelden van een vanafprijs of de algemene verwijzing naar de website is onvoldoende om aan deze informatieverplichting te voldoen.

Nu de opstartkosten niet in de uitingen zijn vermeld, is sprake van het verborgen houden van essentiële informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een geďnformeerd besluit over een transactie te nemen. Omdat de Commissie voorts van oordeel is dat de uitingen de gemiddelde consument ertoe kunnen brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, zijn de uitingen misleidend als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c NRC en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Gelet op het voorgaande wordt als volgt beslist.

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uitingen in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap