Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een reclame-uiting op een auto. Daarin staat, links van de tekst

“bo-rent.nl

HUREN IS MILIEUBEWUST

DE GOEDKOOPSTE”, het volgende:

“€ 14,50

per dag”, met daaronder in kleinere letters:

“exclusief btw”.

De klacht

Klager heeft de volgende bezwaren.

1.

Adverteerder richt zich ook op consumenten, maar adverteert met een prijs exclusief btw. Dit is in strijd met artikel 38 van de Wet op de omzetbelasting.

2.

Doordat de prijs in zeer grote letters is vermeld, en de vermelding “exclusief btw” in kleine letters, die alleen van dichtbij zijn te lezen, kan de lezer worden misleid.

Het verweer

Namens adverteerder is onder meer het volgende meegedeeld.

Adverteerder is een verhuurbedrijf dat is gespecialiseerd in het verhuren van machines, gereedschappen en auto’s aan de zakelijke klant (meer dan 95% van haar klandizie). Ook aan particulieren biedt adverteerder de mogelijkheid om te huren.

In artikel 38 van de Wet op de omzetbelasting staat dat aan de consument duidelijk kenbaar moet worden gemaakt dat vermelde prijzen exclusief btw zijn. Dit gebeurt dan ook in al het door adverteerder verstrekte promotiemateriaal, op websites en in prijsopgaven en ook worden hier de prijzen inclusief btw vermeld. Als voorbeeld legt adverteerder twee foto’s en een reclamefolder over.

Het oordeel van de Commissie

Met betrekking tot bezwaar 1 overweegt de Commissie het volgende.

Artikel 38 van de Wet op de omzetbelasting 1968 luidt:

“Het is de ondernemer verboden aan anderen dan ondernemers en publiekrechtelijke lichamen goederen en diensten aan te bieden tegen prijzen met zodanige aanduidingen dat de omzetbelasting niet in de prijzen zou zijn inbegrepen”.

In de bestreden uiting wordt mede aan particulieren, derhalve aan anderen dan ondernemers en publiekrechtelijke lichamen, een dienst aangeboden, namelijk verhuur van een auto. Nu bij de vermelde prijs geen btw is inbegrepen, acht de Commissie de uiting in strijd met artikel 38 van de Wet op de omzetbelasting 1968 en daardoor in strijd met artikel 2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Dat in andere uitingen van adverteerder, zoals bijvoorbeeld de bij het verweer overgelegde reclamefolder wel prijzen inclusief btw zijn vermeld, leidt niet tot een ander oordeel. De bestreden reclame-uiting staat immers op zichzelf en dient als zodanig in overeenstemming te zijn met de NRC.

Reeds gelet op het bovenstaande is de uiting in strijd met de NRC. De Commissie komt niet meer toe aan het beoordelen van bezwaar 2.

Aangezien de Commissie en de voorzitter van de Commissie adverteerder al eerder hebben aanbevolen om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken, en aan deze aanbevelingen geen gevolg is gegeven, zal de Commissie deze uitspraak als “Alert” laten verspreiden, waardoor de uitspraak onder de aandacht zal worden gebracht van een groot publiek.

De beslissing

Op grond van het voorgaande acht de Commissie de reclame-uiting in strijd met artikel 2 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken en zal deze uitspraak als “Alert” laten verspreiden.

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap