Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de op 25 oktober 2015 per e-mail aan klaagster gezonden reclame van MiniInTheBox.com.

 

De klacht

Ondanks verschillende afmeldingen via de ‘klik hier-knop’ onderaan de advertentiepagina om uit te schrijven, blijft klaagster ongewenste reclame ontvangen van adverteerder.

 

Het oordeel van de voorzitter

Klaagster maakt bezwaar tegen de toezending door adverteerder van reclame per e-mail hoewel zij zich daarvoor verschillende malen heeft afgemeld. De voorzitter gaat ervan uit dat klaagster bedoelt te zeggen dat adverteerder heeft gehandeld in strijd met de Code reclame via e-mail 2012 (hierna: Code e-mail).

In artikel 1.3 sub a van de Code e-mail is bepaald - kort samengevat - dat reclame via e-mail in beginsel is toegestaan als de geadresseerde daartoe vooraf toestemming heeft verleend dan wel diens e-mailadres door de bestandseigenaar wordt gebruikt voor het aanbieden van eigen gelijksoortige producten of diensten en de geadresseerde geen gebruik heeft gemaakt van het recht van verzet. Klaagster heeft onweersproken gesteld diverse malen aan adverteerder te hebben meegedeeld geen reclame van haar te willen ontvangen. Gelet hierop heeft adverteerder met het toezenden aan klaagster van reclame via e-mail gehandeld in strijd met artikel 1.3 sub a Code e-mail. Daarom wordt als volgt beslist.

 

De beslissing van de voorzitter  

De voorzitter acht toezending van de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 1.3 onder a Code e-mail. Hij beveelt adverteerder aan om niet meer in strijd met dit artikel te handelen.

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap