Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een televisiecommercial voor New York Pizza.

Te zien is dat een koerier twee pizza’s bezorgt bij een jong stel op een woonboot. Als de bezorger wegloopt, glijdt hij uit op de loopplank. Terwijl het stel binnen pizza zit te eten, is een plons te horen en hulpgeroep van de kennelijk in het water gevallen bezorger. Het stel reageert hierop door de schuifpui te sluiten en verder te eten.

De klacht

Op grond van artikel 450 Wetboek van Strafrecht is het jonge stel verplicht om de in het water gevallen pizzakoerier redelijkerwijs hulp te verlenen. In plaats daarvan wordt de schuifpui gesloten en het hulpgeroep van de koerier genegeerd. De reclame is smakeloos en harteloos en een slecht signaal naar de samenleving.

Het verweer

Het sluiten van de schuifpui naar aanleiding van het schreeuwen van de pizzakoerier is een absurde reactie, waarmee op een grappige manier wordt duidelijk gemaakt dat de pizza ‘asociaal’ lekker is. Het is absoluut niet zo dat adverteerder de pizza’s belangrijker vindt dan de koeriers. Het is ook geenszins de bedoeling van adverteerder om de koeriers of wie dan ook te kwetsen of anderszins negatief te stemmen.

De mondelinge behandeling

Klaagster handhaaft haar standpunt dat de commercial een strafbare situatie toont, niet om te lachen is en getuigt van slechte smaak.

Namens adverteerder wordt benadrukt dat de commercial bewust ‘cartoonesk’ is uitgevoerd.

Het oordeel van de Commissie

De Commissie vat de klacht aldus op dat klaagster de televisiecommercial in strijd acht met de goede smaak en/of het fatsoen als bedoeld in artikel 2 van de Nederlandse Reclame Code. Bij de beantwoording van de vraag of een reclame-uiting in strijd is met (één van) deze criteria stelt de Commissie zich terughoudend op, gelet op het subjectieve karakter daarvan. Beoordeeld wordt of de commercial naar de huidige algemene maatschappelijke opvattingen de grenzen van het toelaatbare te buiten gaat.

Daarvan is naar het oordeel van de Commissie, voornoemde terughoudendheid in acht genomen, in de onderhavige commercial geen sprake. Met in reclame niet ongebruikelijke en voldoende herkenbare overdrijving worden de pizza’s van adverteerder aangeprezen. Daarbij wordt niet in ernst gesuggereerd dat het maatschappelijk aanvaardbaar is om geen hulp te verlenen aan iemand die in het water is gevallen. De beelden van het pizza-etende stel dat het hulpgeroep van de koerier nadrukkelijk negeert, zullen naar het oordeel van de Commissie door de gemiddelde consument niet worden opgevat als een instemming met of een aansporing tot dergelijk gedrag. De commercial is duidelijk humoristisch bedoeld. Dat deze niet door iedereen wordt gewaardeerd nu daarin schijnbaar een strafbaar feit wordt getoond kan, gelet op het voorgaande, niet tot het oordeel leiden dat de commercial in strijd is met de goede smaak en/of het fatsoen. Daarom wordt als volgt beslist.

De beslissing

De Commissie wijst de klacht af.

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap