Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de aan klager gerichte mailing van 23 februari 2015 met de aanhef:

“Bustours en Reiscentrale

Kennisgevingsbureau voor contant winstvoordeel”.

De klacht

In de uiting wordt meegedeeld dat de geadresseerde een hoofdprijs heeft gewonnen en wordt de indruk gewekt dat er € 5.000,- voor hem gereserveerd is. Klager heeft echter nooit ergens aan meegedaan. Adverteerder heeft naar aanleiding van een eerdere uitspraak beloofd niet meer dergelijke uitnodigingen te versturen, maar doet het nog steeds.

Het oordeel van de Commissie

In de mailing staat onder de aanhef “Bustours en Reiscentrale

Kennisgevingsbureau voor contant winstvoordeel” onder meer:

“1. Uitnodiging:

U, heer, mevrouw [naam geadresseerde] heeft al een hoofdprijs in de maand januari bij ons gewonnen! Hartelijk gefeliciteerd!”

en:

“2. Uitnodiging: persoonlijke uitbetaling nog maar tot 24.03.15 geldig aan heer, mevrouw [naam geadresseerde] uit [woonplaats geadresseerde].

Geachte mevrouw, meneer [naam geadresseerde], uw winstvoordeel-kennisgeving van

05-01-2015 werd u tijdig toegestuurd. Helaas heeft u zich niet aangemeld voor uitbetaling. Het zal toch niet zo zijn, dat u simpelweg afstand doet van € 5000,00 contant.”

en:

“Feit is en blijft, heer, mevrouw [naam geadresseerde]: bij ons heeft u daadwerkelijk gewonnen. Hartelijk gefeliciteerd”.

en:

“Hoofdprijs-Garantie!

De hoofdprijs van € 5000,00 contant liggen bij ons in bewaring!”

en:

“Persoonlijke en officiële prijsbevestiging aan de heer, mevrouw [ naam geadresseerde]! Hartelijk gefeliciteerd, mevrouw, meneer [naam geadresseerde]. De overhandiging van uw hoofdprijs geschiedt op 24.03.15 (…)”.

Door bovenstaande mededelingen wordt de indruk gewekt dat de geadresseerde van de mailing reeds winnaar is van een “hoofdprijs van € 5.000,- contant”. Klager heeft echter meegedeeld niet te hebben deelgenomen aan een actie waaraan een dergelijke hoofdprijs verbonden is. In haar beslissing van 13 februari 2012 (dossier 2011/01191) heeft de Commissie een klacht betreffende een vrijwel identieke uiting gegrond geacht, omdat in werkelijkheid geen sprake was van een al gewonnen prijs, maar slechts van een kraslot waarmee € 5.000,- gewonnen kan worden. Van een dergelijke situatie is kennelijk ook thans sprake, nu in het onderin de uiting opgenomen “Aanmeldingsformulier” staat:

“Heer/Mevrouw [naam geadresseerde], wij verplichten ons hiermee tot uitgave van alle cadeaus en tot uitbetaling van de € 5.000,00*

(…)

* Kraslotgewinn*”.

Naar het oordeel van de Commissie valt uit de uiting, waarin herhaalde malen wordt gesproken over een gewonnen hoofdprijs van € 5.000,- contant, niet op te maken dat men slechts door middel van een kraslot kans maakt op het winnen van een prijs van € 5.000,-. Deze wijze van reclame maken moet worden aangemerkt als onder alle omstandigheden agressieve reclame als bedoeld onder punt 2 van Bijlage 2 bij de Nederlandse Reclame Code (NRC), nu sprake is van “De bedrieglijke indruk wekken dat de consument al een prijs heeft gewonnen (…), als er in feite geen sprake is van een prijs”. Hierdoor is de uiting in strijd met artikel 7 NRC, waarin is bepaald dat reclame niet oneerlijk mag zijn en dat agressieve reclame in ieder geval oneerlijk is.

Nu de Commissie adverteerder reeds eerder (in genoemd dossier 2011/01191) heeft aanbevolen om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken, heeft zij besloten de onderhavige uitspraak als Alert te verspreiden en aldus onder de aandacht te brengen van een breed publiek.

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken en zal

de uitspraak als Alert laten verspreiden.

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap