Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden uiting

 

Het betreft in de eerste plaats een op 13 november 2015 verzonden e-mail “Van:  Intertoys ?info@top-selections.net?” “Aan:”, waarna het e-mailadres van klager is vermeld, met als “Onderwerp”: “Stem op de Piet zoals jij hem graag ziet, naam klager”. Hieronder staat:

“Antwoord aan: Intertoys  ?support@top-selections.net?”.

In de e-mail staat onder het logo van Intertoys:

“Beste naam klager,  

 

We zijn bezig met een landelijk onderzoek naar de pietenkwestie, en zijn benieuwd naar jouw mening! 5 deelnemers zullen worden beloond met een cadeaubon ter waarde van

€ 250 vrij te besteden…

 

Geef nu jouw mening over de pietenkwestie. Kies een piet zoals jij hem graag ziet:”.

Hieronder zijn drie verschillende pieten afgebeeld. Daaronder staat:

“Wees er snel bij, want voor je het weet is Sinterklaas het land al weer uit!

De geselecteerde van deze week is:”

waarna het e-mailadres van klager is vermeld.

Daaronder staat:

“Klik op onderstaande button, volg de instructies en win jouw € 250 Intertoys cadeaucard!

 

KLIK OM MEE TE DOEN”.

Hieronder staan onder meer een foto van Sinterklaas, het logo van Intertoys en:

“Wil je deze nieuwsbrief en andere aanbiedingen niet meer ontvangen? Klik dan hier om je uit te schrijven”.

 

Na klikken op de link “KLIK OM MEE TE DOEN” komt men op een zogenaamde landingspagina waarop onder meer staat:

“word jij onze winnaar vandaag?

 

Vul je gegevens in”, waarna voornaam, e-mail en telefoonnummer kunnen worden ingevuld. Onderaan die pagina staat:
“Het tarief van deze dienst is € 0,90 per minuut. Om deel te nemen aan deze dienst, bestaande uit in totaal 300 quizvragen per telefoon, vult u uw telefoonnummer in op de internet pagina en wordt er aan u een PIN code beschikbaar gesteld. Uw PIN code vult u in op de pagina zoals weergegeven op uw beeldscherm om deze dienst te activeren. Op het moment dat u de (telefoon)verbinding verbreekt, kunt u de dienst stoppen. Blijf dus aan de lijn, beluister de vragen en vul het juiste antwoord in met optie 1 of optie 2 via uw telefoon. Deelname aan deze dienst is mogelijk tussen 01/07/15 en 01/02/16. Degene met de meeste vragen goed wint. Voor informatie kunt u contact opnemen per e-mail nl@quiz-fun.com.my of bezoek de website http://quiz-fun.com.my/nl-nl/. Conversion Factory, handelende onder de naam Quiz-fun, is gevestigd te Kuala Lumpur (….)”.                                 Lumpur, Maleisië,

De bij de klacht overgelegde afdrukken van de uiting zijn als bijlage A in kopie aan deze uitspraak gehecht.

 

De klacht

 

De klacht wordt als volgt samengevat.

Om in aanmerking te komen voor een waardebon, werd klager in een “advertentie”, die hij ongevraagd per e-mail ontving, uitgenodigd door Intertoys om mee te doen aan een onderzoek met de vraag hoe “zwarte piet” er uit zou moeten zien. Daarbij kon klager kiezen tussen een piet met een geheel zwart geschminkt gezicht, een piet met een gezicht met vegen en een piet met een gezicht zonder schmink of vegen. 

Klager heeft de volgende bezwaren.

1.

Het getuigt van een zeer slechte smaak en van maatschappelijke ongevoeligheid om een vraag als bovenbedoeld aan de consument voor te leggen en om het “zwarte piet debat” commercieel te exploiteren. Verder wordt niet duidelijk wat de adverteerder met de antwoorden van de consument gaat doen. 

 

2.

De consument wordt ernstig misleid. Het blijkt namelijk dat de waardebon van € 250,- pas na deelname aan een quiz kan worden gewonnen. De winnaar is degene die de quiz, met 300 vragen, wint. Het telefoontarief voor deelname aan de quiz bedraagt

€ 0,90 per minuut en dat leidt tot een flinke telefoonrekening. De consument wordt hiervan niet duidelijk op de hoogte gebracht. De betreffende tekst is in hele kleine lettertjes onderaan vermeld.

 

3.

Niet alleen kinderen, “minderjarige jongeren” of hun ouders, maar ook ouderen kunnen gemakkelijk het slachtoffer worden van deze uiterst misleidende reclame-uiting. 

 

Het verweer

 

Het verweer wordt als volgt samengevat.

De uiting bestaat uit een teaserstelling ‘Kies een Piet zoals jij hem graag ziet’ en twee pagina’s waarop toegang wordt verleend tot een 0909-dienst. Door te klikken op de link ‘Klik hier om mee te doen’ wordt een 0909-dienst getoond op een desktop screen/beeldscherm van een computer van de eindgebruiker/abonnee.

Naar aanleiding van de verschillende bezwaren wordt -samengevat- het volgende opgemerkt.

Ad 1.

Wat betreft de goede smaak is de grens van het toelaatbare niet overschreden. De keuze van de respondent (een zwarte, blauwe of schoorsteen piet) is een mening en wordt niet gebruikt om te beoordelen op welke wijze de respondent aan het maatschappelijk debat over zwarte piet deelneemt. De antwoorden van de respondenten worden niet door Conversion Factory vastgelegd, omdat er geen toegang is tot deze respons. Conversion Factory had in dit geval geen feitelijke zeggenschap over de link ‘Klik hier om mee te doen’.

Ad 2.

De 0909-dienst wordt aangeboden in combinatie met een prijs: een waardebon van

€ 250,- of een gelijkwaardig prijsvoordeel. Deelname aan de dienst is mogelijk door het 0909-nummer te bellen. Het tarief van € 0,90 per minuut wordt in iedere reclame waarin de dienst wordt getoond en voorafgaande aan de aanvang van de dienst leesbaar respectievelijk hoorbaar vermeld. Anders dan uit de klacht lijkt te volgen, is het tarief niet alleen vermeld in de voorwaarden/‘kleine lettertjes’ onderaan de pagina, maar ook voor aanvang van de dienst, direct naast het 0909-nummer. Hiervoor wordt verwezen naar een in het verweer opgenomen schermafdruk. In deze afdruk staat onder meer:

“Bel 0909 4555 111

               € 0,90 per minuut”.

Voor aanvang van de dienst werd het tarief uitgesproken:

‘Dit informatienummer kost 90 cent per minuut, met een starttik van 4,5 cent plus uw gebruikelijke belkosten’.

Conversion Factory meent dat bij voorkeur de gehele ‘flow’ dient te worden beoordeeld, in plaats van alleen “de uitingen” waarop klager zich richt.    

Een deelnemer is niet verplicht om 300 quiz-puzzel vragen te beantwoorden. Het maximale aantal te beantwoorden vragen is 300 en afhankelijk van de (leverancier)-operator is er een zogeheten ‘spending cap’ op de dienst van toepassing. Die ‘spending cap’ is 60 minuten. In dit tijdsbestek kunnen 300 vragen worden beantwoord, maar in werkelijkheid is de gemiddelde duur per deelname 7 minuten.   

 

Ad 3.

De onderhavige 0909-dienst is niet specifiek gericht op kinderen, minderjarigen, ouders of ouderen. Aan de dienst kan alleen worden deelgenomen, als hiervoor een overeenkomst bestaat tussen de operator en een abonnee. Die abonnee is in de regel meerderjarig. Ook de inhoud van “de uitingen” is niet mede en/of specifiek gericht op de door klager genoemde doelgroepen.

 

De mondelinge behandeling

 

Mr. ..... heeft het standpunt van verweerder nader toegelicht. Hij heeft onder meer het volgende meegedeeld.

De klacht betreft twee uitingen, en wel de volgende.

1.

Een e-mail, afkomstig van een publisher.

2.

Twee landingspagina’s betreffende de 0909-dienst. Conversion Factory is verantwoordelijk voor deze dienst. Mr. ..... legt afdrukken van deze pagina’s over. Kopieën daarvan zijn als bijlage B aan deze uitspraak gehecht.

  

Verder wijst mr. ......erop dat verweerder haar reclame heeft aangepast naar aanleiding van de beslissing van de Commissie in dossier 2015/00610-I-II, in die zin dat er thans geen sprake meer is van prelandingspagina’s en van een ‘timer’.     

 

Het oordeel van de Commissie

 

Naar het oordeel van de Commissie heeft de klacht betrekking op een reclame, bestaande uit verschillende, maar met elkaar samenhangende onderdelen. Het eerste onderdeel is een e-mail, waarin de geadresseerde wordt aangespoord om deel te nemen aan een “landelijk onderzoek naar de pietenkwestie” en om in dat kader een

€ 250 Intertoys cadeaucard te winnen. De e-mail bevat een button waarop men kan klikken “om mee te doen”. Indien men klikt op deze button, komt men terecht op de eerste van twee landingspagina’s. Op die pagina is ook sprake van een Intertoys cadeaucard ter waarde van € 250,- en kan men zijn gegevens invullen. Op de volgende landingspagina is opnieuw sprake van een Intertoys cadeaucard en wordt men aangespoord een 0909-nummer te bellen.  

 

Met betrekking tot de verschillende bezwaren overweegt de Commissie het volgende.

 

Ad 1.

Dat de geadresseerde wordt gevraagd om zijn mening te geven over “de pietenkwestie” betekent op zichzelf niet dat de uiting om die reden in strijd is met de Nederlandse Reclame Code (NRC). De wijze waarop men wordt gevraagd zijn mening te geven, leidt evenmin tot het oordeel dat de uiting in strijd is met de NRC, ook niet nu uit de uiting niet valt op te maken wat er met de antwoorden van de consument gebeurt. 

 

Ad 2.

In de e-mail, die het eerste onderdeel van de reclame vormt, wordt gewezen op de mogelijkheid om een € 250 Intertoys cadeaucard te winnen. Daarbij wordt nog niet gewezen op het feit dat men, om kans te maken op deze cadeaucard, gebruik dient te maken van een telefonische informatiedienst die € 0,90 per minuut kost. Dat gebeurt pas nadat men heeft geklikt op de button “KLIK OM MEE TE DOEN”.

De informatie dat men, om kans te maken op de cadeaucard, gebruik dient te maken van een telefonische informatiedienst van € 0,90 per minuut, is essentiële informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen. Deze informatie had naar het oordeel van de Commissie voor de consument direct kenbaar moeten zijn, bij eerste confrontatie met de reclame, derhalve in de e-mail. Gelet op het bovenstaande is er sprake van een te laat verstrekken van essentiële informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen als bedoeld in artikel 8.3 onder c NRC. Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de reclame misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

De Commissie acht verweerder verantwoordelijk voor de overtreding van de NRC. Dat de e-mail is verstuurd door een zogenaamde publisher leidt niet tot een ander oordeel. Indien verweerder bij het maken van reclame voor een onderdeel van die reclame, zoals het verspreiden daarvan, gebruik maakt van een derde, zoals in dit geval een publisher, dient verweerder er mede zorg voor te dragen dat die reclame in overeenstemming is met de NRC. 

 

De Commissie heeft nota genomen van de mededeling van verweerder dat zij haar reclame heeft aangepast naar aanleiding van de beslissing van de Commissie in dossier 2015/00610-I-II, in die zin dat er thans geen sprake meer is van prelandingspagina’s en van een ‘timer’. Deze aanpassing doet echter niet af aan bovenstaand oordeel.

 

Omdat de Commissie verweerder al eerder heeft aanbevolen om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken (bestaande in het te laat verstrekken van de essentiële informatie dat gebruik moet worden gemaakt van een 0909-informatiedienst van € 0,90 per minuut) en aan deze aanbeveling niet volledig gevolg is gegeven, zal de Commissie haar uitspraak als “Alert” laten verspreiden. Hierdoor zal de uitspraak onder de aandacht worden gebracht van een breed publiek.


Ad 3.

Dat “kinderen, “minderjarige jongeren” of hun ouders, en/of ouderen”, zoals door klager genoemd, met de uiting zouden kunnen worden geconfronteerd, maakt deze uiting niet in grotere mate misleidend en leidt niet tot een ander oordeel.   

 

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

 

Gelet op het oordeel onder Ad 2 acht de Commissie de reclame in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt verweerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken en zal deze aanbeveling als “Alert” laten verspreiden.

Voor het overige wijst de Commissie de klacht af.

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap