Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een advertentie in het Brabants Dagblad van 29 februari 2016 waarin een 5-pack Pierre Cardin Boxershorts wordt aangeprezen met onder meer de mededeling “Hoge katoengehalte”.

 

De klacht

Klager acht de uiting misleidend, omdat in de advertentie is vermeld dat de boxershorts een hoog katoengehalte hebben, terwijl op de website van adverteerder bij de productinformatie staat dat het gebruikte materiaal voor 92% uit polyester en voor 8% uit elasthaan bestaat. Volgens klager zit er dus geen draadje katoen in.

 

Het verweer

Adverteerder heeft de klacht erkend. De onjuiste informatie is het gevolg van een fout van een medewerker. In het verleden heeft adverteerder boxershorts verkocht van katoen. In de krantenadvertentie zijn de highlights van de oude deal overgenomen en dat was niet de bedoeling. Bij klachten stort adverteerder het geld terug.

 

Het oordeel van de voorzitter

Niet in geschil is dat de uiting gepaard gaat met onjuiste informatie over de samenstelling van de stof waarvan de boxershorts zijn gemaakt. Anders dan uit de uiting volgt, bestaan de boxershorts niet mede uit (een hoog gehalte) katoen. Aldus gaat de uiting gepaard met onjuiste informatie als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC). De voorzitter oordeelt dat hierdoor de gemiddelde consument ertoe gebracht kan worden een besluit te nemen over een transactie, dat hij anders niet had genomen. Om deze reden is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Adverteerder heeft de fout erkend maar niet gesteld dat maatregelen zijn getroffen om herhaling te voorkomen. Om die reden wordt beslist als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande acht de voorzitter de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. De voorzitter beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap