Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de aanprijzing van het product GH Balance, een ďmannelijke groeihormoon in een pilĒ, op adverteerders website http://ghbalance.nl.

De klacht

Klaagster heeft eerder bij de Commissie een klacht ingediend over de gezondheidsclaims die adverteerder destijds in haar uiting deed ten aanzien van de in de uiting genoemde ingrediŽnten van GH Balance. Die klacht is door de voorzitter van de Commissie gegrond verklaard (uitspraak van 9 december 2015, dossier 2015/00989). Thans worden in de uiting de ingrediŽnten van GH Balance in het geheel niet meer genoemd. Dit heeft tot gevolg dat de consument niet weet wat de samenstelling van GH Balance is en geen verantwoorde keuze kan maken om het product al dan niet te kopen.

In de uiting staat ook: ďGH Balance is een product dat uit natuurlijke ingrediŽnten bestaat: om die reden is zonder voorschrijving beschikbaarĒ. De suggestie die hiermee wordt gewekt, dat het product veilig is omdat het uit natuurlijke ingrediŽnten bestaat, is onzin. Volgens klaagster is immers de helft van de wilde planten giftig. Nu in de reclame en het bestelformulier op de website niet duidelijk wordt gemaakt wat de samenstelling van GH Balance is, is sprake van misleiding.

Het verweer

Adverteerder heeft geen verweer gevoerd.

Het oordeel van de Commissie

1. Klaagster maakt bezwaar tegen de uiting voor GH Balance op de website ghbalance.nl omdat de ingrediŽnten van GH Balance daarin niet worden genoemd. De Commissie overweegt als volgt.

2. Het product GH Balance is een voedingssupplement en moet worden aangemerkt als een levensmiddel (of voedingsmiddel) in de zin van artikel 2 van de Verordening (EU) 178/2002. Op een dergelijk levensmiddel is Verordening (EU) Nr. 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten van toepassing. Krachtens artikel 9 lid 1 sub b van deze verordening geldt de lijst van ingrediŽnten als verplichte voedselinformatie. In artikel 14 lid 1 sub a van de verordening is bepaald dat bij verkoop op afstand Ė waarvan bij de onderhavige website met bestelmogelijkheid sprake is Ė de verplichte voedselinformatie beschikbaar is voordat de aankoop plaatsvindt en voorkomt op het materiaal ter ondersteuning van de verkoop op afstand. De Commissie is van oordeel dat op grond van deze regelgeving adverteerder in haar uiting op haar website de lijst van ingrediŽnten moet vermelden. Door dat na te laten, is de uiting niet in overeenstemming met genoemde Verordening (EU) Nr. 1169/2011 en daarmee in strijd met de wet als bedoeld in artikel 2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC).

3. De zin die klaagster in haar klacht citeert en die luidt: ďGH Balance is een product dat uit natuurlijke ingrediŽnten bestaat: om die reden is zonder voorschrijving beschikbaarĒ, is in de door haar overgelegde afdrukken van de uiting niet terug te vinden. De klacht van klaagster dat met deze zin ten onrechte wordt gesuggereerd dat het product veilig is, wordt daarom buiten bespreking gelaten. In zoverre wordt de klacht afgewezen.

4. Gelet op het voorgaande wordt als volgt beslist.

De beslissing

De Commissie acht op grond van hetgeen onder 2 is vermeld de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 2 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Voor het overige wijst de Commissie de klacht af.

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap