Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de website www.agebodyskin.com voor zover hierop staat:
“Een energieke en fitter leven
Als ex-kankerpatiënt ben ik mij uiterst bewust van de noodzaak om gezond te blijven. Zo kwam ik in aanraking met de producten Soul en Core van Rain International. Voedingssupplementen waar ik enorm enthousiast over ben. Ik gebruik deze producten dagelijks waardoor ik beter en vaster slaap, minder slaap nodig heb, meer energie heb, mij beter en fitter voel. Mijn omgeving vertelt mij ook dat ik er stralend uit zie! Dat zou kunnen kloppen want zo voelt het zeker. Een leuke bijkomstigheid is bovendien dat mijn grijzende haar langzaam zijn oorspronkelijke kleur terugkrijgt. (Zie Dr. Weeks die hierover vertelt in zijn presentatie tijdens de 43rd annual cancer control society convention 2015).
Voor iedereen
Begrijp mij niet verkeerd: dit zijn producten waar niet alleen ex-kanker patiënten baat bij hebben, maar waar iedereen baat bij kan hebben! Het geeft je leven een extra boost, je kunt meer aan en hebt veel meer levenslust. Voor jong en oud, man, vrouw of kind.
Waarom doe ik dit?
In mijn zoektocht naar een goed product kwam ik in een Internet jungle terecht waar halve informatie gegeven werd, ik veelal doorverwezen werd naar buitenlandse websites en laat ik zeggen, mij niet helemaal oké bij voelde. Het gebruik van deze producten had een dusdanige uitwerking op mij dat ik ervan overtuigd raakte dat de bekendheid onder de aandacht gebracht moest worden bij een veel groter publiek. Dat heeft mij er uiteindelijk toe doen besluiten om via mijn bedrijf (Age Body Skin) partner te worden en een Nederlandse website in de lucht te brengen die -naar ik hoop - overzichtelijke, transparante en heldere informatie verstrekt voor een beter en vitaler leven.
Dus beter vindbaar voor iedereen!
Verrijking
Deze voedingssupplementen zijn een absolute geestelijke en fysieke verrijking van mijn leven. Dat kan het ook voor u zijn: geef het leven een boost met natuurlijke ingrediënten. Laat deze website u helpen naar een beter en vitaler leven!

 

De klacht

Deze wordt als volgt samengevat.
Klaagster maakt bezwaar tegen de wijze waarop op de website van adverteerder producten worden aangeprezen en daarbij ‘van alles en nog wat’ wordt geclaimd. Klaagster acht het een ‘doorn in het oog’ dat over de rug van kankerpatiënten producten worden aangeprezen die zouden zijn ontwikkeld door artsen om kankerpatiëntjes snel te laten herstellen van hun chemokuur. Klaagster is thuis in de orthomoleculaire wereld en weet dat de producten die op de website worden bedoeld (Rain Soul, Rain Core en Rain Form) voornamelijk water, rietsuiker en een paar zaden bevatten, en er niet voor kunnen zorgen dat iemand zich beter voelt.

 

Het verweer

Dit wordt als volgt weergegeven.
De websitepagina waarnaar in de klacht wordt verwezen is het persoonlijke verhaal en de beleving van adverteerder. De uiting geeft geen onjuistheden weer en duidelijk wordt op de website vermeld dat de producten geen medicijnen zijn en niet zijn bedoeld om te diagnosticeren, behandelen, genezen of om enige ziekte te voorkomen.

 

Het standpunt van de Keuringsraad KOAG/KAG

Dit wordt als volgt samengevat.
De reclame-uiting valt door het gebruik van diverse claims onder de competentie van de KOAG. De uitingen zijn niet ter preventieve toetsing aan de KOAG voorgelegd en niet van een toelatingsnummer voorzien. Indien de betreffende uitingen wel zouden zijn voorgelegd, had de Keuringsraad KOAG/KAG deze niet van een toelatingsnummer voorzien, aangezien er gebruikt wordt gemaakt van diverse medische claims. Het betreft voor Rain Soul de volgende claims: "Anti-Ontstekingsvoordelen", “De gezondheidsvoordelen van deze zaden (..) in Europa als natuurlijke geneesmiddelen worden gebruikt”, “Wist u dat Soul ontwikkeld is door artsen om kinderen die een chemokuur hadden ondergaan een boost te geven?”, “(…) helpt het lichaam om ontstekingen tegen te gaan”, “Kan ontstekingsprocessen effectief verminderen in het lichaam” en “Helpt DNA schade te verminderen”.
Voor Rain Core betreft het de volgende medische claims: “Elk daarvan heeft een eigen klinische reputatie op het gebied van het verbeteren van de gezondheidsfuncties”, “Het ontgift het lichaam”, “Verzacht pijn op een natuurlijke manier”, “Regelt bloedsuikerwaarde”, “Kan onstekingsprocessen effectief verminderen” en “Bestrijdt huidproblemen”. Daarnaast worden diverse gezondheidsclaims gebruikt. Ook deze claims zouden niet zijn voorzien van een toelatingsnummer nu ze mogelijk in strijd zijn regelgeving.

 

De reactie van klaagster

Klaagster handhaaft de klacht.

 

De reactie van adverteerder

Adverteerder heeft de door de Keuringsraad KOAG/KAG genoemde medische claims van de website verwijderd.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  Klaagster maakt bezwaar tegen de specifieke mededelingen over Rain producten onder de kopjes “Een energieker en fitter leven”, “Voor iedereen”, “Waarom doe ik dit?” en “Verrijking”. De voorzitter merkt op dat de tekst onder deze kopjes afwijkt van de uiting die door de Keuringsraad KOAG/KAG is beoordeeld. De Keuringsraad noemt immers specifieke medische claims die niet onder de hier bedoelde kopjes zijn terug te vinden. De voorzitter zal uitsluitend de teksten in de uiting beoordelen waartegen klaagster specifiek bezwaar maakt. De beoordeling zal ook tot de door klaagster betwiste claims in deze uiting beperkt blijven.

2)  De te beoordelen teksten hebben deels de vorm van een testimonial van adverteerder zelf. Hij verklaart immers in de uiting dat hij positieve effecten op zijn gezondheid heeft ondervonden van het gebruik van de aangeprezen producten. Het door een adverteerder beweerdelijk op grond van eigen ervaringen doen van uitspraken over de werking van een product, doet niet af aan het feit dat daardoor ook mededelingen over de eigenschappen van het product worden gedaan met een meer algemene strekking. Het publiek zal deze mededelingen immers in die zin opvatten dat de beweerdelijke voordelen niet tot de persoon van adverteerder beperkt zijn, en dat derhalve ook anderen dezelfde positieve effecten kunnen en zullen ervaren. Deze effecten hebben betrekking op de gezondheid. Men zou volgens de uiting door de producten beter gaan slapen, alsmede minder slaap nodig hebben, zich fitter voelen en er gezonder uitzien, waarbij men een ‘boost’ ervaart en daarbij veel meer levenslust en een vitaler en beter leven krijgt.

3)  Blijkens het voorgaande wordt in de bestreden uiting een direct en positief verband gelegd tussen de aangeprezen Rain producten en de gezondheid. De mededelingen over de effecten op de gezondheid dienen elk afzonderlijk als een gezondheidsclaim in de zin van Verordening (EG) 1924/2006 (hierna: de Claimsverordening) te worden beschouwd. Gelet op de klacht, die in feite inhoudt dat al deze claims ontoelaatbaar zijn, dient beoordeeld te worden of de claims in overeenstemming zijn met de Claimsverordening.

4)  De voorzitter verwijst naar artikel 10 lid 3 Claimsverordening in verbinding met punt 3 van het Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 24 januari 2013 tot vaststelling van richtsnoeren voor de uitvoering van de specifieke voorwaarden voor gezondheidsclaims van artikel 10 van Verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad. Hierin is bepaald dat algemene, niet-specifieke voordelen voor de gezondheid vergezeld dienen te gaan van een specifieke gezondheidsclaim uit de lijsten van toegestane gezondheidsclaims in het Unierepertorium. Daarbij zijn voorschriften opgenomen hoe deze claims met elkaar dienen te worden gecombineerd. Aan deze voorschriften is niet voldaan. Adverteerder maakt gebruik van algemene gezondheidsclaims die niet zijn gerelateerd aan een specifieke toegestane gezondheidsclaim. Hierdoor is gehandeld in strijd met artikel 10 lid 3 Claimsverordening. Om die reden is de uiting in strijd met de wet als bedoeld in artikel 2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC) voor zover het betreft de genoemde gezondheidsclaims. Meer specifiek is de uiting in strijd met artikel 10 lid 3 Claimsverordening in verbinding met punt 3 van genoemd Uitvoeringsbesluit. Adverteerder dient de gezondheidsclaims hetzij van de website te verwijderen, hetzij overeenkomstig de eisen van genoemd Uitvoeringsbesluit te combineren met specifieke, toegestane gezondheidsclaims.

5)  Nu adverteerder naar eigen zeggen de website heeft aangepast maar deze wijzigingen blijkbaar uitsluitend betrekking hebben op de door de Keuringsraad KOAG/KAG gesignaleerde medische claims, derhalve niet op de gezondheidsclaims die in de onderhavige procedure centraal staan, ziet de voorzitter geen aanleiding gebruik te maken van zijn bevoegdheid als bedoeld in artikel 12 lid 5 van het Reglement van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.

 

De beslissing van de voorzitter

De voorzitter acht op grond van hetgeen hierboven is vermeld de bestreden reclame-uiting in strijd met artikel 2 NRC. De voorzitter beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap