Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de volgende tekst op de website http://www.soulcoresupplementen.nl:
“Rain - Soul & Core producten van zaden
(…)
Ik ben al een tijd op zoek naar een middel om bijvoorbeeld de lever te helpen detoxen. Vooral met lyme patiënten is de lever echt een bottle neck. Wanneer een lever heel moe is omdat het besmet is met lyme bacteriën, belast is met zware metalen, overload aan medicijnen en straling, dan heeft het al moeite genoeg om de basis dingen uit te voeren voor het lichaam. Het is logisch dat veel therapeuten en artsen graag zo iemand eerst willen detoxen. Maar elke detox moet via de lever gebeuren. Dus wanneer iemand al behoorlijk ziek is, kan hij niet detoxen. Het is alsof je iemand die net een marathon gelopen heeft, een zak stenen op de rug hangt en vraag. om nog even de berg op te klimmen!
Maar nu heb ik iets gevonden dat echt ondersteunt van binnenuit. (…)
Ik deed energetisch een druppel op een cel van iemand die behoorlijk ziek is van lyme.
En wat ik zag is dat de cel opbloeide als een roos! Wat ook gebeurt, en wellicht is dat ook de oorzaak, is dat de spininversie in een cel terug draait. (…) De Soul en Core zorgen er dus voor dat deze spininversie omkeert naar de oorspronkelijke staat en dan krijgt alles een negatieve lading waardoor het (afval) afstoot (een zachte detox voor de lever) en als het ware de bescherming van de cel weer wordt hersteld. Zichtbaar is dit proces met levend bloed analyse na I uur het gebruik van I pakje Soul! (…) Ik heb een arts gesproken, dr. Wright, die ook met dit product werkt in een kliniek in Amerika. Hij vertelde mij bijzondere ervaringen van veel betere resultaten bij het behandelen van lyme, met mensen met diabetes, die na een korte tijd weer in staat waren een normale insuline balans te krijgen, etc.
Er zijn testimonials over kanker, over huidaandoeningen, over vermoeidheid, migraine enz. waar mensen snel positieve resultaat boekten. (…) Soul activeert de cel en stimuleert het om allerlei afvalstoffen uit te scheiden en Core bindt het samen en helpt het om het lichaam uit te scheiden.”

 

De klacht

Deze wordt als volgt samengevat. Klaagster maakt bezwaar tegen de wijze waarop producten als de onderhavige op internet worden gepresenteerd en verkocht. Klaagster vindt de uiting misleidend. Klaagster acht het een ‘doorn in het oog’ dat over de rug van kankerpatiënten dit soort producten worden aangeprezen die zouden zijn ontwikkeld door artsen om kankerpatiëntjes snel te laten herstellen van hun chemokuur. Klaagster is thuis in de orthomoleculaire wereld en weet dat de onderhavige producten, die voornamelijk water, rietsuiker en een paar zaden bevatten, er niet voor kunnen zorgen dat iemand zich beter voelt.

 

Het verweer

Dit wordt als volgt samengevat. Adverteerder heeft een praktijk als natuurgeneeskundige. Zij is enthousiast over de producten Soul en Core omdat zij mensen hiervan echt ziet opknappen. Adverteerder richt zich niet op mensen met kanker maar op mensen met andere gezondheidsproblemen. Om tegemoet te komen aan de klacht en te kunnen voldoen aan de reclamecode heeft adverteerder de website ‘under construction’ gezet.

 

De reactie van klaagster

Klaagster stelt, zakelijk weergegeven, dat reclame wordt gemaakt voor producten die zo weinig inhoudsstoffen hebben, dat ze geen gezondheidsresultaat kunnen opleveren. Verder stelt zij dat harde, agressieve en opdringerige verkooptechnieken worden gebruikt voor producten die veel geld kosten. Ook is niet duidelijk is welke personen ‘achter adverteerder zitten’.

 

De reactie van adverteerder

Adverteerder handhaaft haar standpunt.

 

Het standpunt van de Keuringsraad KOAG/KAG

De Keuringsraad KOAG/KAG kan de uiting niet beoordelen nu de website ‘under construction’ is geplaatst.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  Klaagster maakt bezwaar tegen de mededelingen over Rain Soul en Rain Core in de bestreden uiting die zien op de werking van deze producten. Klaagster acht deze mededelingen misleidend. Adverteerder heeft in reactie hierop de website ‘under construction’ gezet. De voorzitter zal in de eerste plaats beoordelen of in de uitingen medische claims worden gedaan die de onderhavige producten als geneesmiddel positioneren. Deze vraag dient namelijk eerst te worden beantwoord voordat kan worden toegekomen aan de vraag of de uiting misleidend is. Daarbij gaat het om mededelingen die bij de gemiddelde consument de indruk wekken dat de producten bepaalde therapeutische eigenschappen hebben bij een ziekte of gebrek.

2)  De voorzitter oordeelt dat in de uiting diverse mededelingen worden gedaan die als verboden medische claims dienen te worden beschouwd. Het betreft de mededelingen dat de onderhavige producten:

  • kunnen detoxen of kunnen bijdragen aan detoxen door de lever indien deze is besmet met Lyme bacteriën, of is belast door zware metalen, medicijnen en straling
  • de ziekte van Lyme zouden kunnen genezen danwel daaraan een bijdrage kunnen leveren door een ontgifting in de vorm van een zachte detox van de lever en een samenbinding en uitscheiding van afvalstoffen
  • volgens een arts betere resultaten bieden bij het behandelen van Lyme en diabetes, waarbij diabetespatiënten na een korte tijd weer een normale insuline balans krijgen
  • helpt bij kanker, huidaandoeningen, vermoeidheid en migraine
  • ervoor zorgen dat het lichaam afvalstoffen uitscheidt.

3)  Voorts is sprake van mededelingen die inhouden dat dankzij de aangeprezen producten gezondheidsproblemen worden bestreden of verbeterd, in de vorm van een inwendige reiniging van het lichaam indien de lever is besmet met Lyme-bacteriën of is belast door zware metalen, medicijnen of straling, dan wel die inhouden of impliceren dat de producten in staat zijn diabetes te behandelen waarbij patiënten na een korte tijd weer een normale insuline balans krijgen, respectievelijk dat de producten helpen bij kanker, huidaandoeningen, vermoeidheid en migraine, impliceren een medische werking van de producten. De gezondheidsproblemen waarnaar hierbij wordt verwezen, zullen door de gemiddelde consument (kunnen) worden opgevat als een ziekte, gebrek, wond of pijn bij de mens (vgl. de definitie van geneesmiddel in artikel 1 aanhef en onder b sub 1 Geneesmiddelenwet). De werking die daarbij wordt gesuggereerd, kan worden opgevat als het genezen, verminderen of het voorkomen daarvan. De voorzitter oordeelt op grond van het voorgaande dat de producten door de hiervoor weergegeven mededelingen volgens het aandieningscriterium als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder b Geneesmiddelenwet als een geneesmiddel dienen te worden gekwalificeerd.

4)  Voor reclame voor een geneesmiddel is vereist dat hiervoor een handelsvergunning is verleend als bedoeld in artikel 84 lid 1 Geneesmiddelenwet. Niet gesteld of gebleken is dat voor de aangeprezen producten een dergelijke handelsvergunning is verleend. Om die reden is de uiting in strijd met het verbod van artikel 84 lid 1 Geneesmiddelenwet en daardoor in strijd met artikel 2 NRC. Tevens is de uiting daardoor in strijd met artikel 4 Code Publieksreclame voor Geneesmiddelen (CPG) 2015. Het feit dat het niet is toegestaan voor de onderhavige producten reclame te maken, impliceert dat niet meer wordt toegekomen aan de beantwoording van de vraag of de bestreden mededelingen misleidend zijn. De voorzitter neemt overigens nota van de mededeling van adverteerder dat zij de bestreden reclame-uiting inmiddels ‘under construction’ heeft geplaatst. Adverteerder heeft echter niet gesteld dat zij zich in de toekomst van mededelingen als de onderhavige zal onthouden. De voorzitter maakt daarom geen gebruik van zijn bevoegdheid als bedoeld in artikel 12 lid 5 van het Reglement van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.

5)  Voor zover klaagster stelt dat adverteerder harde, agressieve en opdringerige verkooptechnieken gebruikt, is de klacht onvoldoende gemotiveerd. De klacht dat niet duidelijk is welke personen betrokken zijn bij adverteerder ziet blijkbaar op een klacht tegen een andere adverteerder (vgl. dossier 2016 00873). In zoverre wijst de voorzitter de klacht af.

 

De beslissing van de voorzitter

De voorzitter acht op grond van hetgeen hierboven onder 1) tot en met 4) is vermeld de bestreden reclame-uiting in strijd met artikel 2 NRC en met artikel 4 CPG 2015. De voorzitter beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

De voorzitter wijst de onderdelen van de klacht af die hierboven zijn bedoeld onder 5).

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap