Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een uiting op de Nederlandse website van adverteerder.

Op de website www.beterbed.nl staat (voor zover relevant):
“Diverse bedbodems: 2 halen 1 betalen

Nu bij Beter Bed diverse bedbodems 2 halen 1 betalen. Bestel twee bedbodems uit de selectie 2 halen, 1 betalen en ontvang de tweede bedbodem gratis. Bestelt u één bedbodem uit deze selectie? Dan ontvangt u 40% korting.
Ga naar deze actie>>”

Op de pagina waar bedbodem “Discflex” wordt aangeboden, staat (voor zover relevant):
“Discflex
Schotelbodem | art. nr. 389341
489,-/st
2e bedbodem gratis”

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

Beter Bed Nederland voert een actie “2 halen, 1 betalen”. Klager heeft vastgesteld dat de artikelen die in aanmerking komen voor deze actie zo’n 60% duurder zijn dan exact hetzelfde product op de (Belgische) website van Beter Bed België. Klager legt ter ondersteuning van zijn klacht een afdruk van de Belgische website van adverteerder over. Daarop staat:

“Discflex

Schotelbodem | art. nr. 389341
305,-/st”

De prijs van identieke artikelen die niet in aanmerking komen voor deze actie is hetzelfde, aldus klager. Klager meent dat de geafficheerde prijs bij Beter Bed Nederland kunstmatig verhoogd is om de consument een prijsvoordeel voor te houden dat hij in werkelijkheid niet krijgt. Bij aankoop van 1 artikel uit de actie wordt een voordeel van 40% verkregen waardoor de prijs ongeveer gelijk is aan de standaardprijs (dus zonder korting) van hetzelfde artikel bij Beter Bed België. Klager rekent als volgt: 2 Discflex bedbodems kosten bij Beter Bed Nederland €489. Wanneer men enkel 1 bedbodem wenst, kost deze door de 40% korting €293. Op de Belgische website van Beter Bed kost dezelfde bedbodem (zonder korting) €305. Klager vindt de actie bedrieglijk omdat volgens hem de eenheidsprijs €293 of €305 is, maar geen €489. 

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

De aanbieding waar klager bezwaar tegen maakt, geldt alleen in Nederland, niet in België. De reden hiervoor is dat het op grond van de Belgische wetgeving slechts beperkt is toegestaan om kortingen aan te bieden buiten de in de wet gedefinieerde ‘Soldenperiodes’. Er zijn 2 ‘Soldenperiodes’ in België: in januari en in juli.

Om in België vergelijkbare aantrekkelijke prijzen te kunnen bieden als in Nederland, zijn de prijzen van de producten waarvoor in Nederland een kortingsaanbieding geldt, in België lager. Op die manier wordt voorkomen dat de wetgevingsverschillen ertoe leiden dat het verschil tussen het gemiddeld prijsniveau van België en Nederland te groot wordt. Nu is men in België duurder uit dan in Nederland, in de Soldenperiode is men in België juist goedkoper uit.

Er is geen sprake van een kunstmatige verhoging, zoals klager stelt, maar van een verschillend prijsbeleid dat Beter Bed in Nederland en België voert vanwege wetgevingsverschillen. Het is zonder meer toegestaan om per land een verschillend prijsbeleid te voeren, aldus adverteerder. Beter Bed heeft de Nederlandse prijzen niet eerst verhoogd om vervolgens de korting van 40% en de kwantumkorting bij de aankoop van 2 matrassen aan te bieden.

 

Het oordeel van de Commissie

De Commissie begrijpt de klacht als volgt dat klager bezwaar maakt tegen het voorgestelde prijsvoordeel op de Nederlandse website van Beter Bed Nederland.

Klager meent dat Beter Bed Nederland op haar Nederlandse website de prijzen kunstmatig verhoogt om vervolgens met een kortingsactie op een prijs uit te komen die de reguliere prijs van het artikel op de Belgische website benadert.

Voor de beoordeling van de klacht is van belang dat er onderscheid wordt gemaakt tussen Beter Bed Nederland (met de op Nederland gerichte website ‘beterbed.nl’) en Beter Bed België (met de op België gerichte website ‘beterbed.be’). Uit het verweer blijkt dat adverteerder voor beide landen een verschillend prijs- en kortingenbeleid hanteert. Dit is toegestaan.

Gezien het bovenstaande is de Commissie van oordeel dat het feit dat de Discflex bedbodem op de Nederlandse website een andere (hogere) standaardprijs heeft dan hetzelfde artikel op de Belgische website de uiting nog niet misleidend maakt. Klager heeft weliswaar gesteld maar niet onderbouwd dat sprake is van een prijsverhoging voorafgaand aan de actie op de Nederlandse website. Adverteerder heeft daarentegen gemotiveerd bestreden dat de prijs van de Discflex bedbodem voorafgaand aan de actie is verhoogd en overtuigend  naar voren gebracht dat de prijs voor diezelfde bedbodem in België ten opzichte van de Nederlandse prijs is verlaagd, omdat buiten de zogenaamde Soldenperioden in België niet de in Nederland aangeboden korting van “2 halen 1 betalen” mag worden gegeven. Van een onjuist voorgesteld prijsvoordeel is daarom niet gebleken.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie wijst de klacht af.

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap