Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een advertentie van Bebo Parket in het dagblad Tubantia. Onder de kop

“Alles verandert! Maar wij blijven de goedkoopste van Nederland!” worden verschillende vloeren aangeboden met daarbij telkens de prijs per m2. Onderin de advertentie staat, in kleine letters: “Prijzen zijn ex. btw en i.c.m. ondervloer.”

 

De klacht

De advertentie is op consumenten gericht. In dat geval is het in strijd met artikel 38 van de Wet op de omzetbelasting om prijzen te vermelden exclusief btw, aldus klager.

 

Het oordeel van de Commissie

In artikel 38 van de Wet op de omzetbelasting 1968 is bepaald dat het de ondernemer verboden is aan anderen dan ondernemers en publiekrechtelijke lichamen goederen en diensten aan te bieden tegen prijzen met zodanige aanduidingen dat de omzetbelasting niet in de prijzen zou zijn begrepen.

In de bestreden dagbladadvertentie worden aan consumenten - dus aan anderen dan ondernemers en publiekrechtelijke lichamen - goederen aangeboden met vermelding van prijzen waarin geen btw is begrepen. Op grond hiervan acht de Commissie de advertentie in strijd met artikel 38 van de Wet op de omzetbelasting 1968 en daardoor in strijd met artikel 2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC).

Gelet op het voorgaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 2 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap