Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft een uiting op www.zinnergie.nl.

Daarin staat onder meer, onder het kopje “BEGELEIDING”:

 

“2. Vaccinatie ondersteunen met homeopathie

Het preventief gebruik van homeopathisch gepotentiëerde vaccins voor de daadwerkelijke vaccinatie kan zorgen dat er duidelijk minder bijwerkingen van de vaccinaties optreden. In feite wordt er een bescherming op

energetisch niveau aangebracht zodat het vaccin niet langer in staat is die te verstoren.”

 

en

 

“3. Homeopatische bescherming i.p.v. vaccinaties (homeopathische profylaxe), alternatief voor vaccinatie

(…)

Natuurlljke beschermíng bieden

Omdat ik ook graag een helpende hand wil bieden voordat er klachten ontstaan, heb ik de cursus gevolgd bij de homeopathische arts Dr. Isaac Golden uit Australië. Dr. lsaac Golden heeft zich vanaf 1985 gespecialiseerd in het geven van homeopathische geneesmiddelen ter preventie van (kinder)ziekten, de 'homeopathische profylaxe'. ln

diverse boeken en publicaties rapporteert hij over zijn onderzoek en het onderzoek van anderen, dat aantoont dat homeopathische profylaxe, dus het geven van homeopathische geneesmiddelen, een net zo’n hoge effectiviteit heeft als een vaccin. ln 2004 promoveerde hij aan de Medische faculteit van de Swinburne University in Melbourne op zijn onderzoek naar homeopathische profylaxe. Het was de eerste keer dat een gewone Australische universiteit een dergelijk onderwerp geaccepteerd heeft als wetenschappelijk onderzoek.

Dus, als je wilt voorkomen dat je kind de bof, mazelen, kinkhoest of een andere infectieziekte krijgt en je kiest er voor je kind niet te laten vaccineren, dan is dit een methode die aantoonbaar net zo'n goede bescherming geeft als vaccinatie en gegarandeerd zonder de schadelijke gevolgen van de vaccins.

 

Daarnaast kan de homeopathische profylaxe ook effectief ingezet worden voor verre reizen en kan het doeltreffend ingezet worden tijdens epidemieën”.

 

Onder het kopje “BEHANDELING” staat onder meer:

“CEASE, de behandeling

Moderne ziekten zijn ziekten of (gedragsmatige) aandoeningen die vooral de laatste 25-30 jaar steeds vaker voorkomen terwijl daar volgens de reguliere medische wetenschap niet echt een verklaring voor is.

Denk bij kinderen en volwassenen dan aan ziekten en aandoeningen als:

• Diverse KNO klachten. Vaak verkouden, oorontstekingen, piepen en benauwd zijn, veel hoesten, pseudo kroep, astmatische bronchitis

• Huidklachten waaronder eczeem

• (Extreme) vermoeidheidsklachten zonder duidelijke oorzaak

• Concentratie en teerproblemen, dyslexie, dyscalculie, (faal)angst

• Auto- immuunziekten, epilepsie, chronische ziekten, depressie, angsten en fobieën

• AD(H)D, PDD NOS andere gedragsproblemen, autisme.

 

De arts homeopaat Tinus Smits heeft een prachtige behandelmethode ontwikkeld om deze moderne ziekten effectief te behandelen; de CEASE methode.

(…)

De ontwikkeling van kinderen/volwassenen bij deze therapie is dat op alle niveaus, lichamelijk, emotioneel en mentaal grote verbetering optreedt, waarbij vaak

zelfs volledige genezing mogelijk is.

(…)

Allereerst blijken gedragsstoornissen nog al eens na vaccinatie te ontstaan. Vaccinaties bevatten veel chemische stoffen bedoeld om het vaccin een lange houdbaarheid te geven. Het zijn juist deze stoffen waar het immuunsysteem veel last van heeft en waardoor allerlei klachten kunnen ontstaan. Het systematisch ontstoren van de vaccinaties met homeopathisch verdunde vaccins in verschillende potenties blijkt dan een geweldige mogelijkheid om het evenwicht te herstellen.

(…) .

Daarnaast heeft de homeopathische geneeskunde ook prachtige mogelijkheden om kindgericht te behandelen.”

 

Onder het kopje “VOOR WIE?” staat onder meer:

 

De 'CEASE modern disease therapy' is geschikt voor iedere volwassene en kind die te maken heeft met (chronische) ziekte, mentale en emotionele klachten. De methode gaat voorbij het uitsluitende symptoom-denken en gaat terug tot de echte oorzaken

van ziekte. Dit maakt de prachtige resultaten mogelijk die we dagelijks in onze praktijken zien.

 

CEASE modern disease therapy is toegespitst op vele chronische en

'moderne' ziektes. Denk hierbij o.a. aan: MS, ME, reuma, fybromyalgie, lyme, migraine, epilepsie, astma, PMS, depressie, ADHD, Asperger, PDD Nos, ADD, fobieën, angsten, autisme, etc. De resultaten verschillen van een aanzienlijke verbetering, het stabiliseren van klachten, tot volledige genezing.

 

De grondlegger van deze prachtige behandelmethode, Dr. T. Smits, heeft 300 kinderen met autisme mogen behandelen met geweldige resultaten”.

 

De klacht

 

Klager heeft, onder verwijzing naar bij de klacht overgelegde bijlagen, samengevat het volgende aangevoerd.

 

De uiting is in strijd met de wet (artikel 2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC)), vormt een bedreiging voor de lichamelijke volksgezondheid (artikel 4 NRC), appelleert zonder te rechtvaardigen redenen aan gevoelens van angst (artikel 6 NRC) en is misleidend en daardoor oneerlijk (artikel 7 NRC).

 

Meer in het bijzonder heeft klager tegen de verschillende onderdelen van de uiting de volgende bezwaren.

 

a.

Onder “BEGELEIDING” staat onder meer:

“2. Vaccinatie ondersteunen met homeopathie

Het preventief gebruik van homeopathisch gepotentiëerde vaccins voor de daadwerkelijke vaccinatie kan zorgen dat er duidelijk minder bijwerkingen van de vaccinaties optreden. In feite wordt er een bescherming op energetisch niveau aangebracht zodat het vaccin niet langer in staat is die te verstoren”.

 

Dit is reclame voor geneesmiddelen. De 'homeopathisch gepotentiëerde vaccins' moeten worden aangemerkt als geneesmiddelen in de zin van artikel 1 Geneesmiddelenwet . De middelen worden immers gepresenteerd als geschikt voor het voorkomen van bijwerkingen. Reclame voor niet-geregistreerde geneesmiddelen is ingevolge artikel 84 Geneesmiddelenwet verboden. Het is vrijwel uitgesloten dat voor de 'homeopathisch gepotentiëerde vaccins' een handelsvergunning is verleend.

 

De reclame is bovendien misleidend en daarmee in strijd met artikel 7 NRC.

Naar de werking van homeopathie is veel onderzoek gedaan. Sinds 2009 zijn er meer rapporten verschenen die aantonen dat er geen bewijs is voor de effectiviteit van homeopathie bij de onderzochte aandoeningen. In 2009 concludeerde het Science and Technology Committee van het Britse House of Commons dat er geen enkel bewijs is voor de werkzaamheid van homeopathische middelen. In 2011 kwam het Belgische Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg tot dezelfde conclusie. Ten slotte stelde de Australische Gezondheidsraad, de National Health and Medical Research Council (NHMRC), in haar eindrapport van maart 2015 vast dat:

 

"There was no reliable evidence from research in humans that homeopathy was effective for treating the range of health conditions considered: no good-quality, well-designed studies with enough participants for a meaningful result reported either that homeopathy caused greater health improvements than placebo, or caused health improvements equal to those of another treatment."

 

en:

 

"Based on the assessment of the evidence of effectiveness of homeopathy, NHMRC concludes that there are no health conditions for which there is reliable evidence that homeopathy is effective.

 

Homeopathy should not be used to treat health conditions that are chronic, serious, or

could become serious,"

 

Het eindrapport had betrekking op 68 verschillende aandoeningen en geldt als het grootste onafhankelijke onderzoek naar homeopathie ooit. Het is in dit licht bezien  onaannemelijk dat bijwerkingen van vaccinaties kunnen worden verminderd door preventief 'homeopathisch gepotentiëerde vaccins' te geven, aldus klager.

 

b.

Onder “BEGELEIDING” staat ook: 

“3. Homeopatische bescherming i.p.v. vaccinaties (homeopathische profylaxe), alternatief voor vaccinatie

(…)

Natuurlijke bescherming bieden

Omdat ik ook graag een helpende hand wil bieden voordat er klachten ontstaan, heb ik de cursus gevolgd bij de homeopathische arts Dr. Isaac Golden uit Australië. Dr. lsaac Golden heeft zich vanaf 1985 gespecialiseerd in het geven van homeopathische geneesmiddelen ter preventie van (kinder)ziekten, de 'homeopathische profylaxe'. ln

diverse boeken en publicaties rapporteert hij over zijn onderzoek en het onderzoek van anderen, dat aantoont dat homeopathische profylaxe, dus het geven van homeopathische geneesmiddelen, een net zo’n hoge effectiviteit heeft als een vaccin. ln 2004 promoveerde hij aan de Medische faculteit van de Swinburne

University in Melbourne op zijn onderzoek naar homeopathische profylaxe. Het was de eerste keer dat een gewone Australische universiteit een dergelijk onderwerp geaccepteerd heeft als wetenschappelijk onderzoek.

Dus, als je wilt voorkomen dat je kind de bof, mazelen, kinkhoest of een andere infectieziekte krijgt en je kiest er voor je kind niet te laten vaccineren, dan is dit een methode die aantoonbaar net zo'n goede bescherming geeft als vaccinatie en gegarandeerd zonder de schadelijke gevolgen van de vaccins.

 

Daarnaast kan de homeopathische profylaxe ook effectief ingezet worden voor verre reizen en kan het doeltreffend ingezet worden tijdens epidemieën”.

 

Dit onderdeel van de uiting is in strijd met de artikelen 2, 4 en 7 NRC. Adverteerder

prijst homeopathische profylaxe aan, "die aantoonbaar net zo'n goede bescherming geeft als vaccinatie en gegarandeerd zonder de schadelijke gevolgen van de vaccins" en ook effectief en doeltreffend zou zijn voor verre reizen en tijdens epidemieën. Dat is levensgevaarlijke onzin, aldus klager. Homeopathische profylaxe geeft geen enkele bescherming en vormt dus zeker bij bepaald niet onschuldige aandoeningen als mazelen, kinkhoest of tropische ziektes “een regelrechte bedreiging”.

 

In de dossiers 2016/00688, 2016/00689 en 2016/00694 heeft de voorzitter van de RCC

al geoordeeld dat een uiting als de onderhavige "slechts dan aanvaardbaar [kan] worden

geacht indien wetenschappelijk bewijs bestaat waaruit onomstotelijk blijkt (...) dat de

aangeprezen homeopathische profylaxe hiervoor een daadwerkelijk alternatief is."

Dat wetenschappelijke bewijs is er niet. In dit verband wijst klager erop dat er in Nederland geen middelen voor homeopathische profylaxe geregistreerd zijn en de

aanprijzing van de door de adverteerder genoemde "homeopathische geneesmiddelen ter preventie van (kinder)ziekten, de 'homeopathische profylaxe' dan wel "homeopathische profylaxe, dus het geven van homeopathische geneesmiddelen" dus in strijd is met de wet. Verder is de door de adverteerder genoemde Isaac Golden

geen arts, maar een voormalig boekhouder die zich tot homeopaat heeft laten omscholen. Zijn 'specialisme' is ook nergens erkend. Opmerkelijk is verder dat Golden in zijn proefschrift juist heeft vastgesteld dat er onvoldoende bewijs is dat homeopathische profylaxe werkt; in dit boek uit 2004 concludeert hij:

"The effectiveness of the program could not be established with statistical certainty given

the limited sample size and the low probabitity of acquiring an infectious disease."

 

Voor het overige heeft Golden geen serieuze wetenschappelijke publicaties op zijn naam. Bij het ontbreken van serieus bewijs voor werkzaamheid moet worden aangenomen dat de reclame niet voldoet aan de door de voorzitter genoemde maatstaf. De reclame is dus in strijd met de artikelen 4 en 7 NRC, aldus klager. Op de strijd met artikel 2 NRC (verboden geneesmiddelenreclame) is hierboven reeds gewezen, aldus klager.

 

c.

Onder het kopje “BEHANDELING” staat onder meer:

“CEASE, de behandeling

Moderne ziekten zijn ziekten of (gedragsmatige) aandoeningen die vooral de laatste 25-30 jaar steeds vaker voorkomen terwijl daar volgens de reguliere medische wetenschap niet echt een verklaring voor is.

Denk bij kinderen en volwassenen dan aan ziekten en aandoeningen als:

• Diverse KNO klachten. Vaak verkouden, oorontstekingen, piepen en benauwd zijn, veel hoesten, pseudo kroep, astmatische bronchitis

• Huidklachten waaronder eczeem

• (Extreme) vermoeidheidsklachten zonder duidelijke oorzaak

• Concentratie en teerproblemen, dyslexie, dyscalculie, (faal)angst

• Auto- immuunziekten, epilepsie, chronische ziekten, depressie, angsten en fobieën

• AD(H)D, PDD NOS andere gedragsproblemen, autisme.

 

De arts homeopaat Tinus Smits heeft een prachtige behandelmethode ontwikkeld om deze moderne ziekten effectief te behandelen; de CEASE methode.

(…)

De ontwikkeling van kinderen/volwassenen bij deze therapie is dat op alle niveaus, lichamelijk, emotioneel en mentaal grote verbetering optreedt, waarbij vaak

zelfs volledige genezing mogelijk is.

(…)

Allereerst blijken gedragsstoornissen nog al eens na vaccinatie te ontstaan. Vaccinaties bevatten veel chemische stoffen bedoeld om het vaccin een lange houdbaarheid te geven. Het zijn juist deze stoffen waar het immuunsysteem veel last van heeft en waardoor allerlei klachten kunnen ontstaan. Het systematisch ontstoren van de vaccinaties met homeopathisch verdunde vaccins in verschillende potenties blijkt dan een geweldige mogelijkheid om het evenwicht te herstellen.

(…) .

Daarnaast heeft de homeopathische geneeskunde ook prachtige mogelijkheden om kindgericht te behandelen.”

 

Klager stelt: “Adverteerder claimt dus met CEASE-therapie alle door haar genoemde ziekten en aandoeningen, waaronder autisme, effectief te kunnen behandelen en vaak zelfs volledig te kunnen genezen. Er is echter geen enkel bewijs dat CEASE-therapie effectief is bij de behandeling van autisme of welke andere ziekte of aandoening dan ook. Zelfs op de overkoepelende website http://www.cease-therapie.nl/ staat onder veel gestelde vragen: "Nee, de therapie is nog niet bewezen door wetenschappelijk onderzoek. Dat bewijs zal er ook nooit komen, want CEASE-therapie berust op onzinnige, onwetenschappelijke uitgangspunten”.

 

De (voorzitter van de) Commissie heeft al negen maal klachten tegen reclames voor CEASE-therapie gegrond verklaard en heeft daarbij vastgesteld dat er sprake van strijd met de artikelen 2, 6 en 7 NRC. Klager verwijst naar de beslissingen van de Commissie van 28 april 2016 in de dossiers 2016/00202, 2016/00161, 2016/00158, 2016/00157 en 2016/00135. Verder wijst klager op de beslissing van de voorzitter van 6 juni 2016 in dossier 2016/00203 en de beslissingen van de voorzitter van 10 oktober 2016 in de dossiers 2016/00688, 2016/00687 en 2016/00694.

 

Ook in dit geval is er sprake van reclame die misleidend en daarmee oneerlijk in de

zin van artikel 7 NRC zijn.

Bovendien is er sprake van reclame voor "homeopathisch verdunde vaccins in verschillende potenties". Dit levert wettelijk verboden geneesmiddelenreclame op en daardoor is de uiting in strijd is met artikel 2 NRC.

Verder maakt de adverteerder mensen bang voor reguliere vaccinaties door te claimen dat vaccins "veel chemische stoffen" bevatten "waardoor allerlei klachten kunnen ontstaan". Gesuggereerd wordt dat dit de eerder op de pagina genoemde klachten zijn, variërend van KNO-klachten tot autisme. Gelet hierop wordt zonder te rechtvaardigen reden geappelleerd aan gevoelens van angst, hetgeen verboden is op basis van artikel 6 NRC.

 

Klager stelt: “Het fabeltje dat vaccins of de stoffen daarin verantwoordelijk zijn voor autisme zingt al zo'n dertig jaar rond, maar de onjuiste berichtgeving hierover kwam pas echt in een stroomversnelling toen de Britse arts Wakefield in 1998 een artikel in The Lancet publiceerde waarin een mogelijk verband werd gesignaleerd tussen het BMR-vaccin (bof, mazelen, rode hond) en autisme en darmproblemen. Het onderzoek, dat overigens maar 12 kinderen betrof, bleek frauduleus en werd in 2004 gedeeltelijk en in 2010 geheel ingetrokken (…). Wakefield zelf is geschrapt uit het Britse artsenregister nadat een tuchtcommissie van de General Medical Council had vastgesteld dat hij zwaar onethisch had gehandeld. (..)”.

 

Klager vervolgt: “Geen enkel deugdelijk onderzoek heeft de - frauduleuze - resultaten van Wakefields studie kunnen reproduceren.

In 2014 is nog een meta-analyse verschenen op basis van de data van meer dan 1,25 miljoen kinderen met de titel "Vaccines are not associated with autism: an evidence-based meta-analysis of case-control and cohort studies". De conclusie van het onderzoek was (..):

"Findings of this meta-analysis suggest that vaccinations are not associated with the development of autism or autism spectrum disorder. Furthermore, the components of the vaccines (thimerosal or mercury) or multiple vaccines (MMR) are not associated with the development of autism or autism spectrum disorder."

Niet veel later in 2014 verscheen: "Safety of vaccines used for routine immunization of U.S. children: a systematic review" in het tijdschrift Pediatrics. De auteurs stelden vast dat ernstige bijwerkingen van vaccins "extremely rare" waren en dat "There is strong evidence that MMR vaccine is not associated with autism”. 

In 2015 verscheen "Autism occurrence by MMR vaccine status among US children with

older siblings with and without autism" in het Journal of the American Medical Association. De onderzoekers keken naar de data van 95.727 kinderen met oudere broertjes of zusjes. Gekeken werd of het oudere broertje of zusje de diagnose autism spectrum disorder (ASD) had, of de 95.727 kinderen gevaccineerd waren tegen MMR (mumps, measles, rubella; bof, mazelen, rode hond) en of ze zelf autistisch waren. Er werd geen enkel verband gevonden, (…):

“In this large sample of privately insured children with older siblings, receipt of the MMR

vaccine was not associated with increased risk of ASD, regardless of whether older siblings had ASD. These findings indicate no harmful association between MMR vaccine receipt and ASD even among children already at higher risk for ASD””.

 

Klager concludeert dat adverteerder ter promotie van haar CEASE-therapie het publiek angst voor vaccinaties aanpraat, hetgeen in strijd is met artikel 6 NRC. In de dossiers  2016/00135, 2016100157 en 2016/00158 heeft de Commissie in soortgelijke zin beslist.

De bijwerkingen van de in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma gebruikte vaccins zijn goed bekend en worden al jarenlang bijgehouden. Er is geen bewijs dat de door de adverteerder opgesomde aandoeningen iets met vaccinatie te maken zouden hebben.

 

d.

Ook de teksten onder het kopje “VOOR WIE?” zijn in strijd met de NRC. Hier wordt CEASE-therapie gepresenteerd als "geschikt voor iedere volwassene en kind die te maken heeft met (chronische) ziekte, mentale en emotionele klachten". Er wordt gesproken van "prachtige resultaten", behandeling van allerhande (chronische) aandoeningen en "De resultaten verschillen van een aanzienlijke verbetering, het stabiliseren van klachten, tot volledige genezing". De adverteerder spreekt

van een "prachtige behandelmethode" en de grondlegger van de therapie zou "geweldige resultaten" hebben geboekt.

Nu de juistheid van deze reclame niet aannemelijk kan worden gemaakt, is deze misleidend en oneerlijk.

 

Het oordeel van de Commissie

 

1.

De Commissie stelt het volgende voorop. Zij heeft tot taak te beoordelen of reclame wordt gemaakt in overeenstemming met de bepalingen van de NRC. Zij zal zich niet uitspreken over de werking van homeopathie of CEASE therapie in het algemeen.

 

 

 

2.

Met betrekking tot de verschillende onderdelen van de uiting en daartegen gerichte bezwaren overweegt de Commissie het volgende.

 

3. Ad a.

In de uiting staat onder meer:

“Het preventief gebruik van homeopathisch gepotentiëerde vaccins voor de daadwerkelijke vaccinatie kan zorgen dat er duidelijk minder bijwerkingen van de vaccinaties optreden”.

 

Door deze mededeling worden de betreffende “homeopathisch gepotentiëerde vaccins” gepresenteerd als zijnde geschikt voor het voorkomen van een gebrek bij de mens als bedoeld in artikel 1 lid 1 sub b 1 van de Geneesmiddelenwet en om die reden is er sprake van geneesmiddelen in de zin van artikel 1 lid 1 sub b 1 Geneesmiddelenwet. Klager heeft gesteld dat vrijwel uitgesloten is dat voor de bewuste “homeopathisch gepotentiëerde vaccins” een handelsvergunning in de zin van artikel 84 Geneesmiddelenwet is verleend. Adverteerder heeft hierop niet gereageerd en ook anderszins is niet gebleken dat er sprake is van een handelsvergunning. In zoverre acht de Commissie de uiting in strijd met artikel 84 Geneesmiddelenwet en daardoor in strijd met de wet als bedoeld in artikel 2 NRC en met artikel 4 van de Code Publieksreclame Geneesmiddelen (CPG).

 

Verder heeft klager, onder verwijzing naar onderzoek naar de werking van homeopathie, gesteld dat het onaannemelijk is dat bijwerkingen van vaccinaties kunnen worden verminderd door preventief “homeopathisch gepotentiëerde vaccins” te geven. Zoals hierboven overwogen zal de Commissie zich niet uitspreken over de werking van homeopathie in het algemeen, maar het had, gezien de gemotiveerde betwisting door klager van hetgeen in de uiting wordt gesteld, op de weg van adverteerder gelegen om aannemelijk te maken dat de bewuste “homeopathisch gepotentiëerde vaccins” de werking hebben die daaraan in de uiting wordt toegeschreven. Dat heeft adverteerder niet gedaan. Gelet hierop is de Commissie van oordeel dat de uiting gepaard gaat met onjuiste informatie over de met het gebruik van deze “homeopathisch gepotentiëerde vaccins” te verwachten resultaten als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b NRC. Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

 

4. Ad b.

Klager heeft gemotiveerd weersproken dat “homeopatische profylaxe” de werking heeft die daaraan in de uiting wordt toegeschreven. Hij heeft onder meer bestreden dat "homeopatische profylaxe, dus het geven van homeopatische geneesmiddelen, een net zo’n hoge effectiviteit heeft als een vaccin” en dit, “gegarandeerd zonder de schadelijke gevolgen van de vaccins”. Ook heeft klager bestreden dat de homeopatische profylaxe effectief respectievelijk doeltreffend kan worden ingezet voor verre reizen en tijdens epidemieën. 

Het had vervolgens op de weg van adverteerder gelegen om aannemelijk te maken dat “homeopatische profylaxe” de werking heeft die daaraan in de uiting wordt toegeschreven. Dat heeft adverteerder niet gedaan. Gelet hierop is de Commissie van oordeel dat de uiting gepaard gaat met onjuiste informatie ten aanzien van de van het gebruik van deze “homeopathische profylaxe” te verwachten resultaten als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b NRC. Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

De Commissie acht de uiting niet van dien aard dat deze een bedreiging voor de volksgezondheid inhoudt als bedoeld in artikel 4 NRC. 

 

In het onderhavige onderdeel van de uiting wordt homeopatische profylaxe, ofwel het geven van homeopatische geneesmiddelen, aanbevolen om te “voorkomen dat je kind de bof, mazelen, kinkhoest of en andere infectieziekte krijgt”, in het geval je je kind niet laat vaccineren. Aldus worden deze homeopatische geneesmiddelen gepresenteerd als geschikt voor het voorkomen van een ziekte bij de mens als bedoeld in artikel 1 lid 1 sub b 1 van de Geneesmiddelenwet en om die reden is er sprake van geneesmiddelen in de zin van artikel 1 lid 1 sub b 1 Geneesmiddelenwet. Adverteerder heeft niet weersproken dat voor deze homeopatische geneesmiddelen geen handelsvergunning in de zin van artikel 84 Geneesmiddelenwet is verleend. In zoverre acht de Commissie de uiting in strijd met artikel 84 Geneesmiddelenwet en daardoor in strijd met de wet als bedoeld in artikel 2 NRC en met artikel 4 van de Code Publieksreclame Geneesmiddelen (CPG). 

 

5. Ad c.

Klager heeft gemotiveerd betwist dat de CEASE therapie de werking heeft die daaraan in de uiting wordt toegeschreven. Zo heeft hij gesteld dat er geen enkel bewijs is dat CEASE-therapie effectief is bij de behandeling van autisme of welke andere ziekte of aandoening dan ook.

Het lag op de weg van adverteerder om aannemelijk te maken dat de CEASE therapie de werking heeft die daaraan in de uiting wordt toegeschreven. Dat heeft adverteerder niet gedaan. Gelet hierop is de Commissie van oordeel dat de uiting gepaard gaat met onjuiste informatie over de met het gebruik van de CEASE-therapie te verwachten resultaten als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b NRC. Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

 

In het onderhavige deel van de uiting staat onder meer:

“Vaccinaties bevatten veel chemische stoffen bedoeld om het vaccin een lange houdbaarheid te geven. Het zijn juist deze stoffen waar het immuunsysteem veel last van heeft en waardoor allerlei klachten kunnen ontstaan. Het systematisch ontstoren van de vaccinaties met homeopathisch verdunde vaccins in verschillende potenties blijkt dan een geweldige mogelijkheid om het evenwicht te herstellen”.

Aldus worden “homeopathisch verdunde vaccins” gepresenteerd als geschikt voor het genezen of voorkomen van een gebrek bij de mens als bedoeld in artikel 1 lid 1 sub b 1 van de Geneesmiddelenwet en om die reden is er sprake van geneesmiddelen in de zin van artikel 1 lid 1 sub b 1 Geneesmiddelenwet. Niet is gebleken dat voor deze “homeopathisch verdunde vaccins” een handelsvergunning in de zin van artikel 84 Geneesmiddelenwet is verleend. In zoverre acht de Commissie de uiting in strijd met artikel 84 Geneesmiddelenwet en daardoor in strijd met de wet als bedoeld in artikel 2 NRC en met artikel 4 CPG.  

 

In de uiting is verder vermeld:

“Allereerst blijkens gedragsstoornissen nog al eens na vaccinatie te ontstaan. Vaccinaties bevatten veel chemische stoffen bedoeld om het vaccin een lange houdbaarheid te geven. Het zijn juist deze stoffen waar het immuunsysteem veel last van heeft en waardoor allerlei klachten kunnen ontstaan”.

Ter onderbouwing van zijn klacht, dat hier zonder te rechtvaardigen redenen wordt geappelleerd aan gevoelens van angst, heeft klager, onder verwijzing naar diverse onderzoeken, onder meer gesteld dat er geen bewijs betreffende een verband tussen vaccinatie en autisme, één van de vele onder “CEASE, de behandeling” genoemde aandoeningen. Adverteerder heeft hier niet op gereageerd.

Nu de juistheid van de mededelingen “Vaccinaties bevatten veel chemische stoffen bedoeld om het vaccin een lange houdbaarheid te geven. Het zijn juist deze stoffen waar het immuunsysteem veel last van heeft en waardoor allerlei klachten kunnen ontstaan” niet is komen vast te staan, wordt er zonder te rechtvaardigen redenen wordt geappelleerd aan gevoelens van angst als bedoeld in artikel 6 NRC.

 

6. Ad d.

Ten slotte heeft klager weersproken dat de mededelingen over de CEASE-therapie, onder het kopje “VOOR WIE” juist zijn. Klager heeft in het bijzonder bezwaar gemaakt tegen de zinsneden "geschikt voor iedere volwassene en kind die te maken heeft met (chronische) ziekte, mentale en emotionele klachten", "prachtige resultaten", "De resultaten verschillen van een aanzienlijke verbetering, het stabiliseren van klachten, tot volledige genezing", "prachtige behandelmethode" en "geweldige resultaten".  

 

Het lag op de weg van adverteerder om aannemelijk te maken dat de CEASE therapie de werking heeft die daaraan in dit onderdeel van de uiting wordt toegeschreven. Dat heeft adverteerder niet gedaan. Gelet hierop is de Commissie van oordeel dat ook dit onderdeel van de uiting gepaard gaat met onjuiste informatie over de met het gebruik van de CAESE-therapie te verwachten resultaten als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b NRC. Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

 

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

 

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met de artikelen 2, 6 en 7 NRC en 4 CPG. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Voor het overige wijst de Commissie de klacht af.

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap