Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een uiting die op 6 december 2016 op de (nieuws)website www.vlaardingen24.nl is verschenen, naast een nieuwsbericht.

In de uiting is een man afgebeeld die een slok neemt uit een groot glas bier.
De begeleidende tekst luidt: “VANDAAG BOWLEN = MORGEN EEN KEGEL”

 

De klacht

Klager maakt bezwaar tegen de uiting omdat deze volgens hem niet voldoet aan de Reclamecode voor alcoholhoudende dranken (RVA) 2014. Klager specificeert dit als volgt:

1. De uiting is in strijd met artikel 1 RVA omdat een glas wordt getoond dat minimaal 2x zo groot is als een standaard glas;

2. Reclame voor alcoholhoudende drank mag niet in strijd zijn met de goede smaak, het fatsoen, of afbreuk doen aan de menselijke waardigheid (artikel 5 RVA)

3. De uiting is in strijd met artikel 33 RVA, waarin staat dat reclame voor alcohol zoals in het onderhavige geval voorzien moet zijn van de tekst “Geen 18, geen alcohol”, en “Geniet, maar drink met mate”

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

Adverteerder zoekt voor haar uitingen vaak woordspelingen die naar bowling verwijzen. Zo heeft zij eerder gebruik gemaakt van de slogans “Om het spel echt te begrijpen moet je in andermans schoenen staan” en “Foute schoenen hebben nog nooit zo goed gevoeld”. De onderhavige uiting moet ook zo worden geďnterpreteerd: de kegel verwijst naar de kegels die bij bowling gebruikt worden. Adverteerder heeft er niet bij stilgestaan dat de uiting verkeerd zou kunnen worden opgevat. Ondanks dat adverteerder alcohol verkoopt in haar bowlingcentrum, hanteert zij een actief beleid met betrekking tot het terugdringen van alcoholgebruik. Adverteerder heeft de uiting laten verwijderen.

 

Het oordeel van de voorzitter

De voorzitter is van oordeel dat de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken (RVA) 2014 van toepassing is, nu adverteerder behalve voor haar bowlingcentrum ook reclame maakt voor haar bijbehorende horecagelegenheid, waar zij alcoholhoudende dranken verkoopt.

De uiting toont een man die een slok uit een groot bierglas neemt.

In artikel 1 van de RVA staat dat reclame voor alcoholhoudende dranken geen overmatige of anderszins onverantwoorde consumptie mag tonen, suggereren of stimuleren. In de toelichting op dit artikel staat uitgelegd wanneer sprake is van ‘overmatige of anderszins onverantwoorde consumptie'. Dit is (zover hier van belang) “in ieder geval het tonen van een glas dat minimaal 2x zo groot is als het standaardglas  (een standaardglas bier bevat 250 ml)”. Nu de uiting een glas toont dat minstens 2x zo groot is als een standaardglas bier van 250 ml. is de uiting in strijd met artikel 1 RVA.

Klager is verder van mening dat de uiting in strijd is met artikel 5 RVA. In artikel 5 RVA staat dat reclame voor alcoholhoudende dranken niet in strijd mag zijn met de goede smaak, het fatsoen, of afbreuk mag doen aan de menselijke waardigheid en integriteit. De voorzitter is van oordeel dat uit de uiting voldoende duidelijk blijkt dat het hier een woordspeling betreft. De gemiddelde consument zal begrijpen dat de “kegel” in de uiting verwijst naar de kegels die bij bowling gebruikt worden en de uiting daarom niet al te serieus opvatten. De voorzitter acht de uiting daarom niet in strijd met artikel 5 RVA.  

Klager maakt er tenslotte bezwaar tegen dat in de uiting een educatieve slogan ontbreekt, zoals “Geen 18, geen alcohol” en/of “Geniet, maar drink met mate”. In artikel 33 lid 4 RVA staat -kort gezegd- dat voor reclame voor alcoholhoudende dranken in bannervorm geldt dat zij voorzien moet zijn van de educatieve slogan “Geen 18, geen alcohol”, tenzij de banner gelijk of kleiner is dan 120 pixels breed en 60 pixels hoog (omgerekend ongeveer 3 cm breed en 1,5  cm hoog). Nu de uiting groter is dan 120 x 60 pixels en een educatieve slogan ontbreekt, is de uiting in strijd met artikel 33 lid 4 RVA.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing van de voorzitter

De voorzitter acht de reclame-uiting in strijd met de artikelen 1 en 33 lid 4 RVA. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. Voor het overige wijst zij de klacht af. 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap