Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een advertentie van Koopjedeal.nl in het weekblad “De Sleutel”. Daarin staat, onder het kopje “2 paar therapeutische compressiesokken in 2 kleuren” onder andere:
“Voorkomt en vermindert: spataders, vervelende pijntjes, krampen, reisbenen en zwellingen.

Ideaal om te dragen tijdens het sporten/wandelen: voorkomt blessures

Verbetert de bloedsomloop”.
 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

In de advertentie wordt geclaimd dat het product -“kletskousen” volgens klager- gezondheidbevorderend is, dan wel een curatieve/preventieve werking heeft. Volgens klager dienen dit soort claims niet in advertenties voor dit soort aanbiedingen te staan, wanneer zij niet onderbouwd worden en evenmin wetenschappelijk bewezen zijn.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

In dit product zit veel research en development, aldus adverteerder. Om gebruiksvriendelijkheid van de website en de overzichtelijkheid voor de klanten te bevorderen, heeft adverteerder geen uitgebreide wetenschappelijke informatie bijgevoegd. Op de website van het gezondheidsmerk A. Vogel (adverteerder heeft de ‘link’ naar deze informatie bijgevoegd) staat een uitgebreid overzicht van de voordelen van de compressiesokken, aldus adverteerder. Daarbij deelt adverteerder mee dat men voor € 43,- een onderzoeksrapport met betrekking tot compressiesokken kan ontvangen, afkomstig van Podopost, volgens adverteerder “het grootste vakblad voor de voetverzorger en pedicure binnen Nederland”.    

 

Het oordeel van de Commissie

In de advertentie staat onder meer: “voorkomt en vermindert:  spataders, vervelende pijntjes, krampen, reisbenen en zwellingen”; “ideaal om te dragen tijdens het sporten/wandelen: voorkomt blessures” en “verbetert de bloedsomloop”.
Deze beweringen worden niet nader toegelicht. Klager maakt bezwaar tegen de vermelding van deze claims omdat zij niet (wetenschappelijk) onderbouwd worden.

De beweringen “voorkomt en vermindert: spataders, vervelende pijntjes, krampen, reisbenen en zwellingen”; “voorkomt blessures”; en “verbetert de bloedsomloop” bevatten geen relativering. De gemiddelde consument zal deze beweringen zo begrijpen dat men de in de uiting vermelde specifieke aandoeningen en/of klachten kan voorkomen (of doen verminderen) wanneer men deze sokken draagt, en dat de bloedsomloop door de sokken zal verbeteren.

Nu klager de juistheid van deze mededelingen in de bestreden uiting gemotiveerd heeft aangevochten, lag het op de weg van adverteerder om de juistheid ervan aannemelijk te maken. Dat heeft adverteerder onvoldoende gedaan. Adverteerder heeft in haar verweer weliswaar verwezen naar informatie op internet over het product, en naar een onderzoeksrapport dat men kennelijk tegen betaling van €43,- kan ontvangen, maar de enkele verwijzing (in het verweer) naar een internetpagina en een onderzoeksrapport dat tegen betaling kan worden verkregen, is naar het oordeel van de Commissie onvoldoende om dergelijke absolute claims als in de onderhavige uiting te onderbouwen.   

Nu adverteerder de juistheid van voornoemde mededelingen niet aannemelijk heeft gemaakt, gaat de bestreden uiting gepaard met onjuiste informatie ten aanzien van de van het product te verwachten resultaten als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b NRC. Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap