Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een advertentie van Koopjedeal.nl in het Brabants Dagblad. Daarin staat, onder het kopje “Chakra healing armbanden; brengt je lichaam in balans” onder andere:
“Helpt bij emotionele en lichamelijke klachten”.
 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

Klager maakt bezwaar tegen de uiting omdat niets wordt gemeld over de aard van de eventuele klachten. Evenmin wordt gemeld op welke manier de armband helpt bij klachten op emotioneel of lichamelijk gebied, en wat die “hulp” dan inhoudt.  

Klanten besluiten met deze “misleidende non-informatie” wellicht het product te kopen, terwijl ze dat niet zouden doen als ze correcte informatie zouden krijgen, aldus klager.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

Adverteerder is van oordeel dat zij keuzes moet maken die de gebruiksvriendelijkheid van de website bevorderen. Wanneer ervoor wordt gekozen om daadwerkelijk in te gaan op de helende werking van de armbanden, dient dit in volledigheid te gebeuren, aldus adverteerder. Dit zou betekenen dat de zeven chakra’s gedetailleerd beschreven moeten worden, evenals de impact van  deze chakra’s op zowel mentale als lichamelijke functies. Volgens adverteerder zou daar dan ook een lijst met mogelijke klachten aan toegevoegd moeten worden, evenals de beschrijving van de wijze waarop deze verholpen worden. Zulke uitgebreide productinformatie is voor Koopjedeal “in bedrijfsstrategisch opzicht simpelweg ongunstig”. Er is volgens adverteerder echter wel productinformatie beschikbaar. Klager kan die informatie bij de klantenservice van Koopjedeal verkrijgen.

 

Het oordeel van de Commissie

In de advertentie staat “Helpt bij emotionele en lichamelijke klachten”.

Klager maakt bezwaar tegen deze bewering omdat niet duidelijk is hoe de armband werkt. De Commissie merkt hierover op dat een uiting niet hoeft te bevatten hoe het product werkt dat in die betreffende uiting wordt aangeprezen. De Commissie wijst dit deel van de klacht af.

Klager maakt daarnaast bezwaar tegen deze bewering omdat niet duidelijk is dat de armband helpt, en evenmin gespecificeerd is bij welke (eventuele) klachten de armband kan helpen, en waar deze “hulp” uit bestaat. Adverteerder brengt hier tegenin dat de informatie waar klager op doelt wel voorhanden is, maar - kort gezegd - te uitgebreid is om in de uiting op te nemen.

Dit verweer kan niet slagen.

Nu klager de juistheid van deze mededeling in de bestreden uiting gemotiveerd heeft aangevochten, lag het op de weg van adverteerder om de juistheid ervan aannemelijk te maken. Dit heeft adverteerder nagelaten. Adverteerder heeft in haar verweer weliswaar  meegedeeld dat de informatie waar klager op doelt beschikbaar is, zij het na raadplegen van de klantenservice. Dit is naar het oordeel van de Commissie onvoldoende om de bewering “Helpt bij emotionele en lichamelijke klachten” te onderbouwen. De consument wordt in de uiting niet gewezen op deze productinformatie, en evenmin op de plaats waar hij deze informatie kan lezen. Het bezwaar van adverteerder om productinformatie aan de uiting toe te voegen omdat dit in bedrijfsstrategisch opzicht ongunstig zou zijn, maakt dit oordeel niet anders.

Nu adverteerder de juistheid van voornoemde mededeling niet aannemelijk heeft gemaakt, gaat de bestreden uiting gepaard met onjuiste informatie ten aanzien van de van het product te verwachten resultaten als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b NRC. Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap