Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de bestelmodule op adverteerders website www.fietsenwinkel.nl, meer specifiek het ‘Winkelmandje’ en de informatie die verschijnt wanneer in het ‘Winkelmandje’ wordt geklikt op de button “Kies uw servicepakket Meer informatie”. In laatstbedoelde informatie staat onder de kop “Wat zit er in de Fietsenwinkel.nl servicepakketten?” onder meer:

“Bij Fietsenwinkel.nl kun je kiezen voor 3 verschillende servicepakketten. Het basis pakket is gratis inbegrepen bij jouw nieuwe fiets en zorgt ervoor dat je fiets volledig rijklaar aan huis geleverd wordt. (…).” Hieronder worden de drie servicepakketten getoond met de bijbehorende kenmerken en prijzen. Bij het Basis Pakket staat onder meer:

“Standaard inbegrepen

 100% rijklaar aan huis geleverd

(…)”

 

De klacht

Fietsenwinkel.nl biedt haar fietsen standaard aan inclusief het Basis Pakket, waarbij de fietsen 100% rijklaar aan huis worden geleverd. Nadat (in het ‘winkelmandje’) het totaalbedrag van de gekozen fiets is berekend, wordt echter buiten het totaalbedrag vermeld dat er kosten in rekening worden gebracht voor aflevering van de fiets. Bij navraag is klager gebleken dat dit kosten zijn voor het transport van de fiets van de fabrikant naar de consument of naar een winkel van adverteerder. Klager acht de uiting misleidend en oneerlijk.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

Alle fietsen die door adverteerder via haar website worden verkocht, worden compleet afgemonteerd en afgesteld bij de klant thuis of in de winkel afgeleverd. Dit wordt in de branche aangeduid met “100% rijklaar / fietsklaar levering”, in tegenstelling tot “in de doos levering”. Op de website wordt toegelicht wat met “100% rijklaar aan huis geleverd” wordt bedoeld. Adverteerder vermeldt op haar website uitdrukkelijk niet dat “100% fietsklaar geleverd aan huis” gratis is, enerzijds om te voorkomen dat de indruk ontstaat dat alle fietsen gratis aan huis worden geleverd en anderzijds omdat de rijklaarservice is begrepen in de verkoopprijs van de fietsen. De staat waarin de fiets bij de klant wordt afgeleverd (‘in de doos’ of ‘rijklaar’) zegt dus niets over het van toepassing kunnen zijn van afleverkosten. Adverteerder legt een screenshot over van de productpagina die de klant ziet voordat een product in het winkelmandje wordt gedaan. Op de productpagina worden behalve de prijs van de fiets ook de afleverkosten vermeld. In het winkelmandje worden de afleverkosten wederom weergegeven.

Uit het winkelmandje blijkt dat het Basis Servicepakket in de koopprijs van de fiets is begrepen. Indien via de link in het winkelmandje meer informatie over de servicepakketten wordt opgevraagd, verschijnt het overzicht van de drie pakketten met daarboven onder andere de door klager gemarkeerde zin “Het basis pakket is gratis inbegrepen bij jouw nieuwe fiets en zorgt ervoor dat je fiets volledig rijklaar aan huis geleverd wordt”. Met deze zin wordt volgens adverteerder niet de indruk gewekt dat aflevering van de fiets gratis is, zoals klager lijkt te menen. Elders op de website wordt namelijk uitgelegd wat met “100% rijklaar aan huis geleverd” bedoeld wordt, en op de productpagina en in het winkelmandje ziet de klant de van toepassing zijnde afleverkosten. Ook wordt de uitleg van de servicepakketten pas getoond in het winkelmandje.

Hoewel adverteerder meent dat de uiting niet misleidend en oneerlijk is, heeft zij inmiddels, om te voorkomen dat een consument de zin “Het basis pakket is gratis inbegrepen bij jouw nieuwe fiets en zorgt ervoor dat je fiets volledig rijklaar aan huis geleverd wordt” toch verkeerd interpreteert door het gebruik van de woorden “gratis” in het eerste deel en “aan huis” in het volgende deel van de zin, deze woorden uit de tekst verwijderd.

 

Het oordeel van de Commissie

1. De Commissie vat de klacht aldus op dat klager het misleidend acht dat na het vermelden van de totaalprijs van de fiets apart afleverkosten worden genoemd, terwijl volgens klager door de uiting de indruk wordt gewekt dat van afleverkosten geen sprake is.

2. Bij de beoordeling van de klacht is van belang dat de bestreden reclame-uiting moet worden aangemerkt als een uitnodiging tot aankoop de zin van artikel 8.4 van de Nederlandse Reclame Code (NRC), meer specifiek een uitnodiging tot aankoop in verband met een overeenkomst op afstand. In een dergelijke uiting moet een ‘totale prijs’ worden vermeld als bepaald in artikel 8.4 NRC aanhef en onder i. Dit houdt in dat sprake moet zijn van een prijs waarin, voor zover mogelijk, alle kosten en belastingen zijn verdisconteerd. Indien het niet mogelijk is bepaalde kosten en belastingen in de totale prijs te verdisconteren, moet de consument afzonderlijk over deze kosten worden geďnformeerd.

3. Gebleken is dat adverteerder voor de door klager bestelde fiets extra kosten ten bedrage van € 29,99 in rekening brengt voor aflevering van de fiets aan huis of in de winkel. Nu deze kosten op voorhand bekend zijn en niet is gesteld of gebleken dat de afleverkosten vermeden kunnen worden, mogen deze kosten niet afzonderlijk in rekening worden gebracht, maar moeten deze in de geadverteerde prijs van de fiets zijn opgenomen. In de bestreden uiting (het ‘winkelmandje’) wordt eerst na de vermelding van “Totaal € 2.279,00”, “Uw totale voordeel € 710,00” en een button met de tekst “Verder met bestellen” – in kleinere letters – meegedeeld: “Totale afleverkosten Nederland & België € 29,99”. Nu de afleverkosten niet in de geadverteerde totale prijs zijn opgenomen, is de uiting in strijd met het bepaalde in artikel 8.4 aanhef en onder i NRC. Hieraan doet niet af dat de afleverkosten wel in de uiting worden vermeld.

4. Nu de prijsvermelding in de bestelmodule op adverteerders website reeds op grond van het voorgaande in strijd met de NRC is, kan in het midden blijven of door de zinsnede “volledig rijklaar aan huis geleverd” de indruk wordt gewekt dat geen afleverkosten verschuldigd zijn, zoals klager tevens stelt.

5. Op grond van het voorgaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 8.4 aanhef en onder i NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap