Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft de verpakking van de Musa basjoo plant, meer in het bijzonder de daarop staande afbeelding van bananen.

 

De klacht

 

Klager heeft op 23 maart 2017 (in Macedonië) een door adverteerder geproduceerde bananenplant gekocht. Op de verpakking van de plant staat een afbeelding van grote, eetbare bananen. Bij het zoeken op de botanische naam van de plant, Musa basjoo, blijkt echter dat het gaat om niet eetbare bananen of bananen vol met zwarte zaden.

 

Het verweer en de nadere informatie van adverteerder

 

Adverteerder produceert (onder de naam PatioPlant) de Musa basjoo en distribueert deze via verschillende Nederlandse exporteurs door heel Europa. Adverteerder heeft de Musa basjoo bij haar klanten nooit als eetbare variant aangeboden. De Nederlandse vakgroothandel koopt de Musa basjoo vanwege de winterharde eigenschappen van de plant en is ermee bekend dat de vruchten bij deze soort een grote sierwaarde hebben, maar niet echt smaakvol zijn. Op de verpakking van de plant, waarvan de lay-out door adverteerder is goedgekeurd, is een afbeelding van bananen geplaatst om de verwantschap van de Musa basjoo met de bananenplant aan te tonen. Op de verpakking wordt ook duidelijk vermeld dat het om de Musa basjoo gaat, die bekend staat als winterhard en niet eetbaar.

Het oordeel van de Commissie

 

1. De Commissie begrijpt de klacht zo dat klager de verpakking van de Musa basjoo plant misleidend vindt omdat daarop volgens hem ten onrechte de indruk wordt gewekt dat aan de plant eetbare bananen komen.

 

2. Deze klacht treft doel. Op de overgelegde foto’s van de verpakking is te zien dat behalve de vermelding van de naam ‘Musa basjoo’ de betreffende plant is afgebeeld met daarvoor een hand waarmee een deels gepelde banaan wordt vastgehouden. Op een zijde van de verpakking worden in de vorm van tekeningen en afbeeldingen instructies gegeven over plantwijze, standplaats, besproeiing en het snoeien van de plant. Daaronder zijn door middel van afbeeldingen enkele eigenschappen van de plant weergegeven. Hierbij staat onder meer een foto van een meisje dat (kennelijk) onder een grote Musa basjoo zit met een gepelde banaan in haar hand en een tros bananen naast zich. In de plant hangt ook een grote tros bananen. Naast deze afbeelding is nog een tros bananen afgebeeld met daaronder de maanden 9, 10 en 11 gearceerd. Door dit alles wordt naar het oordeel van de Commissie sterk de indruk gewekt dat de Musa basjoo – in de periode september t/m november – eetbare bananen voortbrengt. Als erkend is komen vast te staan dat dit in werkelijkheid niet het geval is. De Commissie acht voor de gemiddelde consument onvoldoende duidelijk dat met de afbeeldingen van de bananen slechts wordt bedoeld te wijzen op de verwantschap van de Musa basjoo met de bananenplant, zoals adverteerder heeft gesteld.

 

3. Gelet op het voorgaande gaat de verpakking gepaard met onjuiste informatie als bedoeld in de aanhef van artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Omdat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie – de aankoop van de Musa basjoo plant – te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en om die reden oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.  Daarom wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

 

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap