Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een advertentie van Koopjedeal.nl in het Brabants Dagblad. Daarin staat, onder het kopje “Satijnen beauty skin care kussensloop – in verschillende kleuren” onder andere: “Heeft een polijstende werking op je huid” en “Reguleert de talgproductie; gaat de strijd aan met acné en onzuiverheden”.
 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

Klager maakt bezwaar tegen de uiting voor zover daarin beweerd wordt dat men met het kussensloop af zou kunnen komen van acné en onzuiverheden, en dat de talgproductie gereguleerd wordt. Deze beweringen worden niet nader toegelicht en bevatten geen enkel voorbehoud of relativering. De claim berust niet op feiten, adverteerder appelleert aan gevoelens van (kwetsbare consumenten) die de geadverteerde producten wellicht als “laatste strohalm” zien om zich aan vast te klampen. De uiting geeft onjuiste informatie over het te verwachten resultaat en is misleidend, volgens klager.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

Adverteerder voorziet elk product van uitgebreide productinformatie. Adverteerder staat naar eigen zeggen volledig in haar recht als het aankomt op de mate van wetenschappelijke content binnen de advertenties, zolang hetgeen geadverteerd wordt, feitelijk onderbouwd kan worden. Indien de productpagina van een product dat adverteerder aanbiedt een wetenschappelijk onderzoek van 20 pagina’s zou bevatten, zou dat voor de consument overweldigend en onoverzichtelijk zijn, aldus adverteerder. Om het gemak van de consument te bevorderen en de algemene bedrijfsvoering van adverteerder niet te belemmeren, wordt er daarom voor gekozen om de essentiële feiten overzichtelijk uiteen te zetten. Mocht de consument behoefte hebben aan additionele informatie, dan kan hij contact opnemen met de klantenservice, waarna nadere informatie verstrekt kan worden.

Voordat adverteerder een product aanbiedt op haar website, ondergaat dat product allerlei tests en moet het voldoen aan kwaliteitscriteria. Adverteerder licht toe hoe dit gaat (bijvoorbeeld) bij de matrassen die zij aanbiedt: adverteerder test het product zelf, maar laat dit ook door een fors aantal klanten doen. De test bestaat uit allerlei vragen waarna de productadvertentie aan de hand van de tests wordt opgesteld, aldus adverteerder. Adverteerder biedt de mogelijkheid om producten gratis te retourneren en een niet-goed-geld-terug garantie voor het geval de aankoop niet bevalt.

 

Het oordeel van de Commissie

In de advertentie staat: “Heeft een polijstende werking op je huid” en “Reguleert de talgproductie; gaat de strijd aan met acné en onzuiverheden”. Deze mededelingen bevatten geen voorbehoud of relativering. De gemiddelde consument zal deze mededelingen zo begrijpen dat eventuele huidproblemen als onzuiverheden en de aandoening acné zullen verdwijnen wanneer men het betreffende kussensloop gebruikt. Nu klager de juistheid van deze mededelingen in de bestreden uiting gemotiveerd heeft aangevochten, lag het op de weg van adverteerder om de juistheid ervan aannemelijk te maken. Dit heeft adverteerder onvoldoende gedaan. De Commissie overweegt daartoe als volgt.

Adverteerder heeft in haar verweer meegedeeld dat zij haar producten test en op welke manier zij dat doet, althans voor de matrassen die zij aanbiedt. Deze enkele mededeling is naar het oordeel van de Commissie onvoldoende om de met betrekking tot het kussensloop vermelde absolute claim te onderbouwen. Daarnaast heeft adverteerder verwezen naar de “productpagina”. Kennelijk doelt zij daarbij op haar website, waar men per product aanvullende informatie kan lezen. De consument wordt in de uiting echter niet op de nadere informatie gewezen. Daarnaast heeft adverteerder niet aannemelijk gemaakt dat op deze productpagina de in de uiting geclaimde werking van het kussensloopvoldoende wordt onderbouwd.

De Commissie is gezien bovenstaande van oordeel dat adverteerder de juistheid van voornoemde mededeling niet aannemelijk heeft gemaakt. De bestreden uiting gaat daarom gepaard gaat met onjuiste informatie ten aanzien van de van het product te verwachten resultaten als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b NRC. Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap