Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een advertentie van Koopjedeal.nl in het Brabants Dagblad. Daarin staat, onder het kopje “Gelsokken – weg met droge en ruwe voeten!” onder andere:

“- Verrijkt met jojoba olie, olijfolie, vitamine E en lavendelolie

- Helpt gebarsten hielen te genezen

 - Zacht babyhuidje in slechts 20 minuten”.
 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

De uiting bevat geen voorbehoud of relativering, volgens klager. In de uiting staat: “Helpt gebarsten hielen te genezen”, maar er wordt niet vermeld op welke wijze die “hulp” plaatsvindt. De claim “Een zacht babyhuidje in 20 minuten” is evenmin waar te maken, bovendien blijft de lezer in het ongewisse over de locatie van het babyhuidje, aldus klager. De gemiddelde consument zal volgens klager de claims zo interpreteren dat eventueel aanwezige klachten, zeker de klachten die vermeld worden, zullen verdwijnen dan wel voorkomen worden wanneer men de sokken draagt. De uiting is volgens klager in strijd met het te verwachten resultaat.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

In tegenstelling tot wat klager beweert, wordt volgens adverteerder (wel) beschreven op welke wijze het proces in werking treedt, en welke stoffen welk doeleinde vervullen. Klager beweert dat de koper niet weet welk deel van het lichaam zacht wordt na het dragen van de sokken; volgens adverteerder weet de meerderheid van de consumenten dat het om de onderkant van de voet gaat. In het algemeen merkt adverteerder op dat zij de kwaliteit van haar producten waarborgt door haar producten tests te laten ondergaan. Verder biedt adverteerder de mogelijkheid om producten gratis te retourneren en een niet-goed-geld-terug garantie voor het geval de aankoop niet bevalt.

 

Het oordeel van de Commissie

In de advertentie staat onder andere “Helpt gebarsten hielen te genezen” en “Zacht babyhuidje in slechts 20 minuten”. Klager maakt bezwaar tegen deze mededelingen omdat:
- niet wordt uitgelegd hoe het product dit beoogde resultaat bereikt;
- de claim “Een zacht babyhuidje in 20 minuten” niet waargemaakt kan worden; en
- niet helder is op welk lichaamsdeel het zachte babyhuidje betrekking heeft.

Deze klacht kan niet slagen. Voor wat betreft het bezwaar van klager dat niet wordt uitgelegd op welke wijze het product het beoogde resultaat bereikt, merkt de Commissie op dat dit niet in de uiting vermeld hoeft te worden. Overigens wordt in de uiting wel vermeld dat de sokken “verrijkt” zijn met “jojoba olie, olijfolie, vitamine E en lavendelolie” wat door de gemiddelde consument zo begrepen zal worden dat deze stoffen bijdragen aan het beoogde resultaat. Verder wordt niet gemotiveerd betwist dat de sokken in enige mate kunnen leiden tot het in de uiting genoemde resultaat, te weten het bijdragen aan de genezing van gebarsten hielen.

Voor wat betreft de mededeling “Een zacht babyhuidje in 20 minuten” is de Commissie van oordeel dat de gemiddelde consument dit zal opvatten als een (toelaatbare) overdrijving en de mededeling niet letterlijk zal nemen. Een zacht babyhuidje is voorbehouden aan baby’s: men zal verwachten dat de sokken voor een zachtere huid zullen zorgen, niet dat men daadwerkelijk een babyhuidje zal krijgen door het dragen van de sokken.

Over klagers bezwaar dat men “in het ongewisse blijft over de locatie van het babyhuidje” merkt de Commissie ten slotte op dat de gemiddelde consument zal begrijpen dat de werking van het product betrekking heeft op de onderkant van de voet, gezien het feit dat het om sokken gaat en in de uiting (onder andere) de mededeling “Helpt gebarsten hielen te genezen” bevat.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie wijst de klacht af.

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap