Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft een aantal uitingen waarin (een variant van) de uitspraak “Voorkom Kanker” voorkomt, en wel de volgende.

1.

Een uiting op https://www.facebook.com/voorkomkanker/.

Daarin staat onder meer:

“Voorkom Kanker

 @voorkomkanker”

en

“Ben je benieuwd hoe kanker in Nederland voorkomen kan worden, lees alvast het voorwoord en het eerste hoofdstuk uit het boek. Een echte doorbraak. Dit boek is echt voor iedereen van belang. Lees het en deel het”

en

“Dit boek is de doorbraak over het denken over en de preventie van kanker. Dit boek geeft aan hoe kanker verslagen kan worden”

en

“Recent Post

Voorkom Kanker -  Ben je nieuwsgierig naar hoe kanker in Nederland en de rest van de wereld voorkomen kan worden, bestel het boek op onze site en lees het! (…)”.

Onder het kopje “VISITOR POSTS” staat ook in de uiting:

Don Elsman

November 30 at 10:02am

Het boek “KANKER, ontstaan en Voorkoming” is gearriveerd bij Centraal Boekhuis. Te bestellen via Bol.com en de boekhandel”.

2.

Een uiting op https://twitter.com/voorkomkanker.

Daarin staat onder meer:

“Voorkomkanker

 @voorkomkanker

 Kanker: Oorzaak en Voorkoming

 researchpublishing.nl/product/kanker

 Joined November 2016

 Tweet to Voorkomkanker”.

3.

Een uiting op https://www.researchpublishing.nl.

Daarin staat onder meer:

“Voorkom kanker!

Research & Publishing heeft het boek “KANKER: Oorzaak en Voorkoming” uitgegeven. Op heldere wijze omschrijft Don Elsman zijn ontdekking, die een geheel nieuw licht laat schijnen op het ontstaan van kanker. Misschien wel de ontdekking van de eeuw!”.

en

“Social Media

Like ons en deel onze berichten, zodat iedereen te weten komen over deze doorbraak over kanker.

(logo facebook)/voorkomkanker

(logo twitter)@voorkomkanker”.

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

In “de aankondiging” van het boek "Kanker, oorzaak en voorkoming" van de schrijver Don Elsman wordt gesuggereerd dat je kanker kunt voorkomen door dit boek te kopen en te lezen. Deze bewering wordt ondersteund door de handle "@VoorkomKanker", gebruikt op Facebook en Twitter.

In de persaankondiging van dit boek in het Engels, te vinden op http://www. prnewswire.com, wordt gesteld dat de pasteurisatie van melk en de daaruit voortvloeiende uitgroei van Candida de oorzaak van kanker is. Klaagster stelt:

“Het boek is gebaseerd op het werk van vooraanstaande Amerikaanse artsen. Helaas zijn deze artsen geen echte artsen, of uit het ambt ontzet vanwege wanpraktijken. De hele theorie is niet wetenschappelijk onderbouwd, en het lijkt op een akelige poging om geld te verdienen over de ruggen van kankerpatiënten”.

Het gaat klaagster niet zozeer om de poging het onderhavige boek te verkopen, maar zij stoort zich aan de uitspraak “voorkom kanker”.

 

Het verweer

Namens adverteerder is onder meer het volgende meegedeeld.

1.

Klaagster is wetenschapper, microbiologe en heeft zich als zodanig op vele wijzen op multimedia gemanifesteerd. Zij heeft duizenden volgers, waaronder vele collegae microbiologen, wereldwijd. Klaagster is Amerikaans ingezetene en is in Nederland geboren.

Adverteerder vraagt zich af of de behandeling door de Commissie van een klacht, afkomstig van een in het buitenland wonende klaagster, rechtsgeldig is.

2.

Klaagsters stelling dat wordt gesuggereerd dat "je kanker kunt voorkomen door het boek te kopen en te lezen" is onjuist. Het gaat de schrijver er om dat de inhoud op grote schaal wordt uitgevoerd. Het boek bevat meermalen een oproep aan de regering. Op dit punt wijkt het af van de meeste andere boeken over dit onderwerp. Het gaat niet om de verkoop, maar om de verspreiding van de inhoud. Zo hebben onlangs alle 150 Kamerleden een exemplaar ontvangen.

3.

In haar publicaties via social media heeft klaagster herhaaldelijk, wereldwijd aan haar collegae laten weten dat in het onderhavige boek zou worden beschreven "hoe kanker te genezen is". Bij het verweer wordt een afdruk overgelegd van één van klaagsters incorrecte uitlatingen, aldus adverteerder.

4.

De klacht betreft voornamelijk de vlag waaronder het boek wordt aangeboden: 'Voorkom Kanker'. Klaagster stelt echter: “het lijkt op een akelige poging om geld te verdienen over de ruggen van kankerpatiënten”.

Het boek gaat over het voorkomen van kanker, niet over het genezen van patiënten, die reeds kanker hebben.

5.

De term “Voorkom Kanker” wordt in veel literatuur gebruikt door medici, schrijvers, onderzoekers et cetera. Voorbeelden hiervan zijn:

“Amazon.com“; aanklikken van "Prevent Cancer" geeft 2998 resultaten

en

zoeken naar "Voorkom Kanker" op Nederlandse zoekmachines geeft 165.000 resultaten.

Het is voor “de schrijver” (Don Elsman, tevens ondertekenaar van het verweer) dan ook onbegrijpelijk waarom klaagster zich stoort aan de uitspraak "voorkom kanker".

Naar de mening van de schrijver dekt de vlag de lading van het boekje volkomen.

Dit blijkt ook uit het volgende punt (6):

6.

Klaagsters stelling dat het boek zou zijn gebaseerd op het werk van Amerikaanse artsen is onjuist.

Wanneer zij de inhoud had bestudeerd, had zij kunnen constateren dat:

- de meest vooraanstaande Engelse specialist op gebied van Candida, prof. dr. Odds wordt aangehaald.

- een aantal Japanse microbiologen een recent onderzoek hebben gepubliceerd.

Klaagster stelt dat de auteur het werk aanhaalt van Amerikaanse artsen die óf uit hun ambt zijn gezet óf geen arts zijn. In het boek wordt onder meer dr. William Crook aangehaald. Er is geen sprake van dat deze beroemde arts op het gebied van Candida albicans uit zijn ambt zou zijn gezet of geen arts zou zijn.

De schrijver van het boek haalt ook de Duitse biochemicus Otto Wartburg aan, die in 1924 "Kanker is een gist" postuleerde. Pas recent zijn verschillende artsen tot de overtuiging gekomen dat kanker een gist (schimmel) is.

De voormalige Italiaanse oncoloog Tullio Simoncini is er van overtuigd dat kanker wordt veroorzaakt door de gist Candida Albicans. Deze stelling wordt door vele medici onderschreven. Simoncini trachtte echter bestaande kanker te genezen op een niet beproefde wijze. Ter zake hiervan is hij veroordeeld en uit zijn ambt gezet. Dit doet echter niet af aan de overtuiging van Simoncini dat kanker een gist is. Juist hier gaat de schrijver van het boek op in: voorkom kanker door de gist geen kans te geven te groeien (ontwikkelen van hyfen bij pH > 6) in het darmstelsel. De schrijver propageert geenszins de door Simoncini toegepaste methoden op bestaande kanker.

In het boek wordt verder dr. William R. Kellas aangehaald. Hij heeft vastgesteld dat "meer dan 90%, en waarschijnlijk tegen de 100% van de mensheid in mindere of meerdere mate Candida in het bloed heeft”.

De schrijver heeft deze vaststelling in zijn boek gerelateerd aan de wereldwijde afwezigheid (sinds de jaren 1960) van melkzuurbacteriën door pasteurisatie en een daardoor wereldwijde incorrecte pH waarde van het (slok)darmstelsel.

Met het bovenstaande hopen “uitgeverij en schrijver” voldoende te hebben aangetoond dat de klacht niet gerechtvaardigd is.

Ten slotte is het persbericht voor publicatie beoordeeld door het Nederlandse ANP en het Engelse ANP. Over de inhoud heeft niemand een opmerking gemaakt. Ook de uitgeverij, die het boekje naar het Centraal Boekhuis heeft begeleid, Pumbo BV, had geen moeite met de titel.

 

Het oordeel van de Commissie

Naar aanleiding van de vraag van adverteerder of de behandeling van de onderhavige klacht “rechtsgeldig” is, nu klaagster in het buitenland woont, overweegt de Commissie als volgt.

De Commissie acht zich bevoegd om de onderhavige klacht te behandelen. Zij overweegt daartoe dat de bestreden reclame-uitingen afkomstig zijn van een in Nederland gevestigde onderneming. Dat klaagster in het buitenland woont, betekent niet dat haar klacht niet in aanmerking komt voor behandeling door de Commissie.

Anders dan klaagster stelt, wordt in “de aankondiging” van het boek "Kanker, oorzaak en voorkoming" niet gesuggereerd dat “je kanker kunt voorkomen door dit boek te kopen en te lezen”. De bestreden uitingen zijn erop gericht consumenten aan te sporen dit boek aan te schaffen. In de uitingen op www.facebook.com en www.researchpublishing.nl wordt het boek uitdrukkelijk genoemd, terwijl de Commissie de uiting op twitter.com zo opvat dat deze verwijst naar dit boek, door middel van de tekst:

“Kanker: Oorzaak en Voorkoming

researchpublishing.nl/product/kanker”.

Het is op zichzelf genomen niet ontoelaatbaar om reclame te maken voor bovengenoemd boek. De wijze waarop dat in de bestreden uitingen gebeurt, acht de Commissie evenmin ontoelaatbaar. Zij overweegt daartoe als volgt. De uitspraak “Voorkom Kanker” en varianten daarop zoals “Voorkomkanker” en “Voorkom kanker” dienen in de bestreden uitingen ter aanduiding van het onderwerp van het boek “KANKER, Ontstaan en Voorkoming”. Voor het boek wordt reclame gemaakt. Dat klaagster kritische kanttekeningen heeft bij de inhoud van dit boek, betekent nog niet dat de bestreden uitingen in strijd met de NRC zijn.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie wijst de klacht af.

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap