Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een televisiecommercial voor ‘HG schimmel vocht & weerplekken reiniger’. In de tag-on bij deze commercial wordt onder meer gezegd: “Nooit meer vieze schimmel. HG doet wat het belooft”.

 

De klacht

De claim dat men nooit meer vieze schimmel heeft met het aangeprezen product is onwaar. Het groeien van een schimmel in de voeg heeft een oorzaak, te weten te veel vocht en/of onvoldoende ventilatie. Als de oorzaak niet wordt aangepakt, zal de schimmel terugkeren omdat schimmelsporen altijd aanwezig zijn in de lucht en het product van adverteerder na enige tijd is uitgewerkt en/of geneutraliseerd. Ook uit een publicatie van de Vereniging Eigen Huis blijkt dat het onmogelijk is schimmels uit huis te weren. In de televisiecommercial wordt niet op de noodzaak gewezen het vocht- en ventilatieprobleem aan te pakken. Klager acht de televisiecommercial op grond van het voorgaande misleidend.

 

Het verweer

Dit wordt als volgt samengevat. Adverteerder claimt niet dat schimmel nooit meer terugkomt na behandeling met het aangeprezen product. Adverteerder vermeldt alleen dat schimmel geen probleem meer is omdat men schimmel nu direct met het aangeprezen product kan behandelen dat een effectieve oplossing voor schimmelproblemen biedt. Uit de naam van het product, HG schimmelreiniger, blijkt ook dat het gaat om een behandeling die vaker zal moeten plaatsvinden. Het reinigen is immers altijd een terugkerende activiteit.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  De klacht is in het bijzonder gericht tegen de hiervoor omschreven tag-on omdat daarin wordt gezegd dat men met het product van adverteerder “nooit meer” schimmel heeft. Op zichzelf genomen is deze mededeling feitelijk niet geheel correct te achten. Adverteerder erkent immers dat een behandeling met het product niet uitsluit dat men opnieuw met schimmel wordt geconfronteerd. Aan de andere kant acht de voorzitter het niet aannemelijk dat de gemiddelde consument de televisiecommercial zo zal uitleggen dat adverteerder een eeuwig durende garantie geeft op het achterwege blijven van schimmel op behandelde oppervlaktes. In de bestreden mededeling is onmiskenbaar sprake van overdrijving. Een zekere mate van overdrijving is in reclame gebruikelijk te achten en ook niet ontoelaatbaar zolang dit niet tot misleiding van de gemiddelde consument leidt. Nu de voorzitter in dit geval de overdrijving voldoende herkenbaar acht en niet aannemelijk is dat de gemiddelde consument de boodschap van de televisiecommercial (de mogelijkheid om schimmelplekken te reinigen met het aangeprezen product) verkeerd zal interpreteren, is van misleiding geen sprake.

2)  Dat adverteerder in de televisiecommercial niet wijst op de noodzaak vocht- en ventilatieproblemen aan te pakken, leidt niet tot een ander oordeel. Het staat adverteerder vrij het onderhavige product als reiniger aan te prijzen zonder daarbij te wijzen op de mogelijke oorzaken van schimmelvorming. Een dergelijke mededelingsplicht gaat de informatie die adverteerder in reclame dient te verstrekken te buiten. Het is aan de consument om zich te informeren over de oorzaak van schimmelvorming indien hij deze definitief wil bestrijden in plaats van oppervlakten van schimmel regelmatig te reinigen, waarvoor het onderhavige product wordt aangeprezen.

 

De beslissing van de voorzitter  

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap