Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een televisiecommercial in het kader van ‘Festival Voordeel’ waarin onder meer wordt gezegd: “Ontdek onze nieuwe crossovers en profiteer tijdelijk van Festival voordeel. Zoals bijvoorbeeld een upgrade naar automaat cadeau.” Tijdens deze woorden verschijnt de volgende tekst: “Profiteer van Festival Voordeel, zoals een upgrade naar automaat cadeau*”. De asterisk verwijst naar de volgende tekst die gedurende vrijwel de gehele commercial onderin beeld is te zien: “Van toepassing op geselecteerde modellen. Deze actie is geldig van 15 t/m 25 juni 2017, met een uiterste registratiedatum van 31 december 2017. De upgrade naar automaat is alleen van toepassing op de CAPTUR TCe 120 benzinemotor, de KADJAR Energy TCe 130 benzinemotor en de KADJAR Energy dCI 110 dieselmotor. Kijk voor de actievoorwaarden op www.renault.nl/actievoorwaarden.”

 

De klacht

Deze wordt als volgt weergegeven. In de televisiecommercial wordt expliciet gesproken over een gratis update naar een automaat voor Renault modellen. Bij de dealer kreeg klager echter te horen dat dit alleen voor het model Kadjar geldt. Klager heeft dit niet in de kleine lettertjes in de commercial kunnen lezen. Klager vindt de uiting daarom misleidend.

 

Het verweer

Adverteerder verwijst naar de weergave van de actie op haar website. Mocht een dealer hebben gezegd dat de actie alleen voor de Kadjar gold, dan is dit een onjuiste mededeling. Adverteerder biedt klager aan onder de voorwaarden van de actie gebruik te maken van de aanbieding ‘upgrade naar automaat cadeau’.

 

De repliek

Adverteerder gaat eraan voorbij dat de kritiek van klager de televisiecommercial betreft. Daarin wordt de consument onjuist geïnformeerd. Wat adverteerder op haar website publiceert, acht klager niet van belang.

 

De dupliek

Adverteerder had de klacht kennelijk verkeerd begrepen. Adverteerder heeft de televisiecommercial teruggekeken maar daarin geen onduidelijkheden kunnen ontdekken. De commercial duurt 10 seconden met onderin beeld de modellen die voor de upgrade naar automaat in aanmerking komen. Na afloop van de actieperiode heeft adverteerder besloten deze actie enkel voor de Renault Kadjar te verlengen. Hier is geen commercial over geweest.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  De klacht is uitsluitend gericht tegen de televisiecommercial voor de onderhavige actie. Daarin wordt naar het oordeel van de voorzitter door middel van een asterisk voldoende duidelijk gemaakt dat er voorwaarden gelden met betrekking tot de ‘upgrade naar automaat cadeau’. Deze asterisk staat in de duidelijk leesbare tekst: “Profiteer van Festival Voordeel, zoals een upgrade naar automaat cadeau*”. De asterisk verwijst naar de volgende tekst die gedurende vrijwel de gehele commercial is te zien: “Van toepassing op geselecteerde modellen. Deze actie is geldig van 15 t/m 25 juni 2017, met een uiterste registratiedatum van 31 december 2017. De upgrade naar automaat is alleen van toepassing op de CAPTUR TCe 120 benzinemotor, de KADJAR Energy TCe 130 benzinemotor en de KADJAR Energy dCI 110 dieselmotor.” Het lettertype van deze tekst is weliswaar kleiner dan het lettertype van de overige teksten, maar naar het oordeel van de voorzitter vanaf een gebruikelijk te achten kijkafstand en op een gebruikelijk te achten formaat televisiescherm nog wel leesbaar. In de voorwaarden staat de nodige tekst, maar omdat deze relatief lang in beeld is, gaat de voorzitter ervan uit dat de gemiddelde consument in staat is deze te lezen, althans te zien dat de actie “upgrade naar automaat cadeau” geldt voor (specifieke uitvoeringen van) de modellen Captur en Kadjar. Deze worden genoemd, terwijl verder naar de website wordt verwezen voor meer informatie voor de actievoorwaarden.

2)  Op grond van het voorgaande heeft adverteerder aan de gemiddelde consument voldoende duidelijk gemaakt in welke situaties de aanbieding “upgrade naar automaat cadeau” geldt. Overigens acht de voorzitter het aannemelijk dat adverteerder deze aanbieding ook waarmaakt. Voor zover klager verwijst naar de onjuiste mededeling van een dealer dat de actie alleen voor de Kadjar geldt, is deze mededeling niet verifieerbaar en was wellicht sprake van verwarring waarvan de oorzaak niet duidelijk is. Adverteerder heeft klager bovendien in staat gesteld alsnog gebruik te maken van het actieaanbod en derhalve de aanbieding in de televisiecommercial gestand gedaan. Nu op grond van het voorgaande geen aanleiding bestaat om de bestreden uiting onjuist of misleidend te achten, kan de klacht niet slagen en wordt beslist als volgt.
 

De beslissing van de voorzitter  

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap