Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de televisiecommercial van JML voor de “HD Polaris, high definition polarized sunglasses”.

In de commercial is, voor zover hier van belang, een vrouw te zien die in een auto rijdt en met een hand haar ogen beschermt tegen de zon. De voice-over zegt: “Wordt u steeds verblind door die felle zon? Nu niet meer met de nieuwe HD Polaris.” Vervolgens wordt het zicht bij een ‘gewone’ zonnebril vergeleken met het zicht bij de HD Polaris “met de HD lenstechnologie die werkt als een filter” en die het zicht “verbetert door kleur, helderheid en contrast”. Aan het eind van de commercial wordt de verpakking van de HD Polaris getoond waarop, naast de afbeelding van de bril, een autoweg in de zon is afgebeeld.

 

De klacht

Klaagster heeft de HD Polaris gekocht voor gebruik in de auto, omdat wordt gezegd dat de bril schitteringen bij zon wegneemt. Uit de bij de bril gevoegde gebruiksaanwijzing blijkt echter dat de bril niet gebruikt kan worden in het verkeer, aldus klaagster, hoewel in de commercial juist het gebruik in het verkeer laat zien. JML heeft aan klaagster desgevraagd laten weten dat gebruik van de bril in de avond en ’s nachts in het verkeer wordt afgeraden en dat de bril in verband met het type glas alleen overdag kan worden gebruikt. Omdat hierover niets in de commercial wordt vermeld, vindt klaagster deze misleidend.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

Bij de aankoop van de bril heeft klaagster een verkeerde gebruiksaanwijzing ontvangen. Inmiddels heeft adverteerder klaagster de juiste gebruiksaanwijzing toegestuurd.

Geadviseerd wordt de bril niet bij schemer, ’s avonds of ’s nachts te gebruiken. Omdat het niet gebruikelijk is een zonnebril in de avond of nacht te gebruiken, wordt dit niet in de commercial vermeld. In de televisiecommercial wordt ook niet het gebruik van de bril gedurende schemer/avond/nacht getoond. Het gebruik dat in de commercial wordt getoond is niet anders dan in de gebruiksaanwijzing is vermeld. Daarom is er geen sprake van misleiding van de consument, aldus adverteerder.

 

Het oordeel van de Commissie

1. Klaagster maakt bezwaar tegen de televisiecommercial omdat daarin de HD Polaris bril wordt aangeprezen voor (onder andere) het gebruik in het verkeer, terwijl niet wordt vermeld dat de bril – zoals blijkt uit de gebruiksaanwijzing en uit mededelingen van JML – niet geschikt is om ’s avonds en ’s nachts in het verkeer te worden gebruikt.

2. Deze klacht kan niet slagen. De HD Polaris wordt in de commercial duidelijk aangeprezen als zonnebril die geschikt is om verblinding door de zon tijdens (onder andere) het autorijden te voorkomen. Niet is gesteld of gebleken dat de HD Polaris voor dit aangeprezen gebruik niet geschikt is. De gemiddelde consument zal begrijpen dat de zonnebril niet is bedoeld voor gebruik in de schemer en in de nacht. Dit betreft daarom geen essentiële informatie waarop de gemiddelde consument niet bedacht is en die om die reden in de commercial moet worden opgenomen.

3. Op grond van het voorgaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie wijst de klacht af.

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap