Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een televisiecommercial waarin een auto met de mogelijkheid voor een Wi-Fi hotspot wordt aangeprezen. De voice-over luidt:

“De Opel Mokka X. Met Wi-Fi hotspot voor wel 7 apparaten. En meer premium class innovaties.”

en

“Nieuw: de Opel Mokka X online edition. Connect je auto met de wereld. Ontdek hem op opel.nl.”

De commercial duurt 30 seconden. Vanaf seconde 13 verschijnt gedurende 6 seconden de volgende tekst onderaan in beeld:

“OnStar services vereisen activatie en een account bij OnStar Europe Ltd. Wi-Fi hotspot vereist een account bij geselecteerde netwerk provider. Kosten zijn van toepassing naar de proefperiode. Kijk voor meer info en actievoorwaarden op opel.nl.”

Vervolgens verschijnt de volgende tekst (beeldvullend):

“Opel Mokka X Online Edition
OnStar
4G Wi-Fi
Apple Car Play
DAB+ Radio

Private lease vanaf € 399 per mnd*.
Ook direct te bestellen op opel.nl”.

Met onderaan de pagina, in een kleiner lettertype:
“* Private Leasetarief via Opel Leasing 60 mnd 10.000 km/per jr”.

 

De klacht

De kleine lettertjes in de commercial zijn niet leesbaar, terwijl zij aanvullende informatie over de voorwaarden bevatten, aldus klager. Volgens hem gebeurt dit in toenemende mate in reclames.

 

Het verweer

Gezien de beperkte ruimte en tijd die beschikbaar is voor een televisiecommercial, is de keuze gemaakt om de aanvullende informatie in een kleinere tekengrootte weer te geven. Hoewel de letters kleiner zijn dan de hoofdtekst, zijn ze op een doorsnee televisiescherm nog steeds groot genoeg en goed leesbaar. Daarbij zijn alle teksten lang genoeg in beeld om ze duidelijk te kunnen lezen, aldus adverteerder.

 

Het oordeel van de Commissie

De Commissie begrijpt de klacht aldus dat klager de uiting misleidend vindt omdat hij de tekst “OnStar services vereisen activatie en een account bij OnStar Europe Ltd. Wi-Fi hotspot vereist een account bij geselecteerde netwerk provider. Kosten zijn van toepassing naar de proefperiode. Kijk voor meer info en actievoorwaarden op opel.nl.” niet kan lezen, omdat de letters volgens hem te klein zijn. Adverteerder brengt hier - kort gezegd - tegen in dat de letters groot genoeg zijn en lang genoeg in beeld verschijnen om goed leesbaar te zijn. 

Dit verweer kan niet slagen.

De Commissie is van oordeel dat de letters van een zodanig klein lettertype zijn, dat de tekst waarop de klacht ziet op een doorsnee televisiescherm (zeer) moeilijk te lezen is. Dit wordt extra bemoeilijkt doordat de tekst maar 6 seconden in beeld is, en voor een deel tegen de achtergrond ‘wegvalt’. Het is de Commissie niet gelukt om de volledige tekst binnen deze 6 seconden tot zich te nemen. Nu de tekst een belangrijke voorwaarde voor Wi-Fi in de auto bevat (men dient daarvoor kennelijk een account bij een geselecteerde provider te hebben) is de Commissie van oordeel dat de uiting onduidelijk is, onder ander met betrekking tot essentiële informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te kunnen nemen.   

Voor wat betreft het verweer dat gekozen is voor een kleinere tekengrootte vanwege de ruimte en tijd die beschikbaar zijn voor een televisiecommercial, merkt de Commissie op dat een dergelijke keuze er niet toe mag leiden dat de tekst voor de gemiddelde consument onleesbaar of onbegrijpelijk wordt.

Blijkens het voorgaande is sprake van het op onduidelijke wijze verstrekken van essentiële informatie als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap