Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft:

1)   een televisiecommercial voor Voltaren Emulgel waarin sprake is van een verhaallijn waarin een kind zich afvraagt hoe het kan dat oma is veranderd. Gedurende de televisiecommercial is een ‘oma’ te zien die met haar ‘kleinkind’ speelt. In de televisiecommercial wordt door middel van een animatie uitgelegd hoe Voltaren Emulgel werkt, waarbij wordt gezegd: “Voltaren Emulgel werkt in de kern van de pijn. Het verlicht de pijn en remt ook de ontsteking.” In tekst verschijnt onder meer de mededeling: “Voltaren Emulgel bij gewrichtspijn van knie of vinger (diclofenac diethylammonium) is een geneesmiddel.”
2)  een radiocommercial waarin onder meer wordt gezegd: “Emma en Sem jullie oma is klaar om opgehaald te worden in de ballenbak. (…) Voltaren Emulgel is een geneesmiddel met een dubbele werking. Het verlicht de gewrichtspijn van knie of vinger en remt de ontsteking.”

 

De klacht

Deze wordt als volgt weergegeven.
De televisiecommercial toont een röntgenachtig beeld van een kniegewricht dat “volkomen aan gort ligt”. Een aandoening met bijbehorende pijnklachten als gevolg van “niet reversibele kraakbeen degeneratie” zal door het aangeprezen middel niet verbeteren. Dit blijkt ook uit de eigen ervaring van klager met het middel. Hij heeft geen effect van het gebruik van Voltaren Emulgel ervaren. De frequentie waarmee de radiocommercial wordt uitgezonden maakt dat deze onverdraaglijk is geworden en een belediging voor mensen met gewrichtsklachten.

 

De informatie van de Keuringsraad KOAG/KAG

De informatie wordt als volgt samengevat.
De televisiecommercial is ter goedkeuring aan de Keuringsraad KOAG/KAG voorgelegd en is na toetsing aan de Code Publieksreclame voor Geneesmiddelen (CPG) op 2 februari 2017 toegelaten. Voltaren Emulgel is een door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) geregistreerd zelfzorggeneesmiddel waarbij als indicatie is vastgelegd dat het middel dient ter lokale verlichting van milde tot matige gewrichtspijn en werkt tegen ontstekingen in knie en vingers veroorzaakt door artrose. De pijnverlichting van Voltaren Emulgel bouwt zich geleidelijk op gedurende de eerste week van de behandeling. In de ‘SmPC’ tekst is deze indicatie als volgt vastgelegd:
“4.1 Therapeutische índicaties
Ter lokale verlichting van milde tot matige gewrichtspijn, veroorzaakt door exacerbatie van osteoartrose van de knie en van de vingers.
5.1 Farmacodynamische eigenschappen
Diclofenac is een niet-steroïdaal anti-inflammatoir geneesmiddel (NSAID) met uitgesproken analgetische, anti-inflammatoire en antipyretische eigenschappen. Het primaire werkingsmechanisme van diclofenac berust op de inhibitie van de prostaglandine synthese. Voltaren Emulgel is een anti-inflammatoir en analgetisch preparaat voor lokaal gebruik.”
In de bijsluiter staat het volgende.
“1. Wat is Voltaren Emulgel en waarvoor wordt het gebruikt
Voltaren Emulgel is speciaal voor het inwrijven in de huid. De actieve substantie, diclofenac, behoort tot de groep medicijnen die niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's) worden genoemd.”
Uit het voorgaande volgt dat Voltaren Emulgel werkt tegen pijn (analgetisch) en ontsteking (anti-inflammatoir) in knie en vingers die wordt veroorzaakt door artrose, zoals in de televisiecommercial wordt weergegeven. De beelden waartegen de klacht is gericht, heeft de Keuringsraad KOAG/KAG opgevat als een animatie van de indicatie en als een zeer vereenvoudigde weergave van de werking. Er is geen sprake van misleiding maar van een versimpelde weergave.

 

Het verweer

Dit wordt als volgt samengevat.
Met de televisiecommercial wordt uitgelegd dat Voltaren Emulgel een geneesmiddel is dat helpt om gewrichtspijn te verlichten en een ontstekingsremmende gel is. De beelden waarnaar wordt verwezen in de klacht zijn een vereenvoudigde animatie voor de indicatie en werking van Voltaren Emulgel, namelijk dat de pijn minder wordt en dat de ontsteking wordt geremd. De animatie die in beeld wordt getoond wordt begeleid door de gesproken mededeling "het verlicht de pijn en remt ook de ontsteking". Daarnaast verschijnt in beeld de tekst dat Voltaren Emulgel gewrichtspijn verlicht en ook de ontsteking remt. De boodschap van de televisiecommercial is niet dat Voltaren Emulgel degeneratieve aandoeningen verhelpt. Voltaren Emulgel is geïndiceerd om gewrichtspijn te verlichten, veroorzaakt door verergering van artrose van de knie of vingers. De werkzaamheid van Voltaren Emulgel werd aangetoond via klinische studies waarbij statistisch gezien een significante reductie in de pijn wordt waargenomen. De pijnverlichting bouwt zich geleidelijk op gedurende de eerste week van de behandeling. Indien de pijn niet binnen 7 dagen verbetert, of indien de pijn erger wordt, adviseert adverteerder om een arts te raadplegen

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  Klager stelt dat in de televisiecommercial sprake is van een kniegewricht dat “volkomen aan gort ligt” en betwist dat Voltaren Emulgel de hierdoor veroorzaakte pijnklachten kan verminderen. Dit onderdeel van de klacht berust kennelijk op een onjuiste interpretatie van de televisiecommercial. Deze commercial toont naar het oordeel van de voorzitter niet een ernstig beschadigd gewricht, zoals klager lijkt te bedoelen. In plaats daarvan gaat het om een animatie van een kniegewricht die uitsluitend is bedoeld om pijnklachten in het gewricht en de werking van Voltaren Emulgel bij deze klachten versimpeld uit te beelden.

2)  Adverteerder heeft gemotiveerd gesteld dat Voltaren Emulgel een geneesmiddel is dat in de getoonde situatie werkzaam is. Deze werkzaamheid van Voltaren Emulgel is volgens haar via klinische studies aangetoond waarbij, statistisch gezien, een significante reductie in de pijn is waargenomen. Door de Keuringsraad KOAG/KAG is meegedeeld dat Voltaren Emulgel een door het CBG geregistreerd zelfzorggeneesmiddel is en dat de televisiecommercial is voorzien van een KOAG-nummer. Blijkens de onderdelen 4.1 en 5.1 van de door adverteerder overgelegde “Samenvatting van de Productkenmerken” en de daarbij genoemde therapeutische en farmacologische eigenschappen, waarnaar ook de Keuringsraad KOAG/KAG verwijst, is Voltaren Emulgel een geneesmiddel ter lokale verlichting van milde gewrichtspijn, veroorzaakt door exacerbatie van osteoartrose van de knie en van de vingers, waarbij het effect gedurende de eerste week van de behandeling wordt opgebouwd. Gelet op de goedkeuring van deze tekst door het CBG, gaat de voorzitter ervan uit dat deze werking is vastgesteld overeenkomstig hetgeen adverteerder heeft gesteld. Dat klager deze werking niet zelf heeft ervaren, kan niet afdoen aan het oordeel dat adverteerder op grond van het voorgaande mag claimen dat haar product een geneesmiddel is dat werkt bij de genoemde klachten. Dit onderdeel van de klacht treft geen doel.

3)  Met betrekking tot de radiocommercial begrijpt de voorzitter dat deze bij klager aanleiding heeft gegeven tot irritatie door de frequentie waarmee deze is uitgezonden. De Nederlandse Reclame Code bevat geen bepalingen over de frequentie waarmee commercials mogen worden gezonden. Dat men een commercial door de frequentie waarmee deze wordt uitgezonden als irritant ervaart, kan geen aanleiding geven de commercial in strijd met de Nederlandse Reclame Code te achten. Ook in zoverre treft de klacht geen doel.

 

De beslissing van de voorzitter  

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap