Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een advertentie van GroupDeal in De Telegraaf van 25 augustus 2017, waarin een set van “Vier fruitbomen. Kers, Pruim, Peer en Appel” met 50% korting wordt aangeboden. In de advertentie is een afbeelding opgenomen van de vier verschillende, vol fruit hangende fruitboompjes in de vorm van een ‘kolom’. Als kenmerken vermeldt de tekst van de uiting onder meer: “Het hele jaar door vers fruit” en “Geschikt voor kleine tuin, balkon en terras”.

 

De klacht

Volgens klager zijn de in de advertentie afgebeelde fruitboompjes “zwaar gefotoshopt”. De afgebeelde bomen zijn geen kolombomen. De fruitbomenrassen die worden verkocht groeien uit tot normale fruitbomen. Wie deze bomen koopt, zal ze nooit zien zoals de bomen in de advertentie zijn afgebeeld. Volgens klager is sprake van misleiding. Voor echte kolombomen worden veel veredelings- en onderzoekskosten gemaakt.

 

De mondelinge behandeling

Klager heeft zijn klacht toegelicht en laten toelichten, mede aan de hand van de door hem meegenomen vier fruitboompjes uit de bestreden advertentie en een appel-kolomboom.

Namens klager is onder meer aangevoerd dat alleen bepaalde appelrassen geschikt zijn om als kolomboom te kweken en in die vorm verkrijgbaar zijn, zoals de getoonde kolomboom van de Redlane appel. Het in de advertentie aangeboden appelboompje is een Braeburn appelboom, die altijd zijtakken maakt en niet geschikt is om in kolomvorm te worden gesnoeid. Hetzelfde geldt zeker ook voor de in de advertentie aangeboden pruimen- en kersenboom, en waarschijnlijk ook voor de perenboom.

 

Het oordeel van de Commissie

Op grond van hetgeen klager onweersproken heeft aangevoerd acht de Commissie aannemelijk geworden dat de afbeelding van de in de advertentie aangeboden fruitboompjes als kolomboompjes niet overeenkomt met de werkelijke (uiteindelijke) vorm van de boompjes. Dit leidt tot het oordeel dat geen juiste informatie is verstrekt over een van de voornaamste  kenmerken van het aangeprezen product, te weten de uitvoering, als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Hierdoor kan de gemiddelde consument ertoe worden gebracht een besluit over een transactie – de aanschaf van de specifiek voor “kleine tuin, balkon en terras” aangeprezen fruitboompjes – te nemen dat hij anders niet had genomen. Daardoor is de uiting misleidend en om die reden oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. Verder is de uiting in strijd met de Algemene aanbeveling onder i (“afbeelding van het aangeboden product”) van de NRC, nu de afbeelding van de fruitboompjes in de advertentie niet overeenstemt met de werkelijke uitvoering van de boompjes.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC en de Algemene aanbeveling onder i. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap