Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de televisiecommercial van Stella Fietsen, waarin Anita Witzier het volgende zegt: “Hoge kwaliteit elektrische fietsen van Hollandse bodem. Altijd een goeie prijs. E-bike testcenters in heel Nederland én bezorging op maat aan huis. De beste e-bike is een Stella.”

Ondertussen wordt op de achtergrond, op de melodie van ‘de Bostella’, gezongen: “De beste e-bike is een Stella”.

 

De klacht

De slogan “De beste e-bike is een Stella” is in strijd met de waarheid. Stella Fietsen kan dit niet bewijzen en heeft dit nooit bewezen. Daarom is er volgens klager sprake van misleiding.

 

Het verweer

Stella Fietsen voert, kort samengevat, aan dat de gezongen tekst “de beste e-bike is een Stella” geen slogan is die Stella Fietsen ook in andere uitingen gebruikt. Er wordt niet de indruk gewekt dat de e-bike van Stella de beste ‘ter wereld of van Nunspeet of van Nederland’ is. De gezongen tekst is bedoeld als lied met een knipoog en zo ziet de klant dit ook. In de door Anita Witzier uitgesproken tekst wordt niet door Stella zelf geclaimd dat Stella Fietsen de beste is, zoals dit bij een slogan het geval is. Anita Witzier geeft als televisiepersoonlijkheid op basis van haar kennis van en ervaringen met Stella Fietsen haar mening. In uitingen van Stella voor fietsen die een test hebben gewonnen wordt altijd de bron vermeld, aldus Stella.

 

Het oordeel van de Commissie

1. Klager vindt de gezongen en door Anita Witzier uitgesproken mededeling “de beste e-bike is een Stella” misleidend omdat er volgens hem geen bewijs is voor de juistheid van deze bewering.

2. De Commissie stelt voorop dat het feit dat de bestreden zinsnede door Anita Witzier wordt uitgesproken niet betekent dat geen sprake is van reclame waarvoor Stella Fietsen verantwoordelijk moet worden gehouden.

3. De klacht kan echter niet slagen. De mededeling “de beste e-bike is een Stella” wordt in de commercial niet gespecificeerd of toegelicht op een wijze die suggereert dat Stella Fietsen haar e-bike(s) in het kader van een vergelijking met (producten van) concurrenten en/of op basis van een testuitslag “de beste e-bike” zou mogen noemen. Er wordt ook niet verwezen naar concurrenten, hun e-bike(s) of een test. “De beste e-bike is een Stella” moet naar het oordeel van de Commissie worden gezien als een losse, op zichzelf staande mededeling die het karakter heeft van een kernachtige leus. Hierbij is voor de gemiddelde consument voldoende duidelijk dat deze leus niet letterlijk is bedoeld, maar dat sprake is van overdrijving met een subjectief karakter. Gelet op deze herkenbare overdrijving acht de Commissie de commercial niet misleidend in de door klager bedoelde zin.

4. Op grond van het voorgaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie wijst de klacht af.

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap