Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uitingen

1.Het betreft een uiting op de website van Nuon, in het bijzonder op de subpagina

www.nuon.nl/producten/energie/aanbiedingen/Powerdeal. Daarin staat onder meer:

“Nuon Powerdeal: € 250,- cadeau en 5% Blijven loont-korting op stroom

Bekijk nu wat uw voordeel is als u kiest voor de Nuon Powerdeal.

€ 250,- cadeau bij stroom en gas

Geschatte maandbedrag € 137,81

Jaarbedrag €1.403,71

Op basis van 3.000 kwh en 1.450 m3

Bereken uw prijs

Uw voordelen:

U ontvangt een welkomstcadeau van € 250,-
U krijgt 5% korting op stroom, oplopend tot 25%
U krijgt stroom en gas met een vaste prijs tot 1 jaar

We zorgen graag voor de energie bij u thuis

We begrijpen dat er leukere dingen zijn om geld aan uit te geven dan aan uw energierekening. Daarom hebben we een mooi aanbod voor u: de Nuon Powerdeal. U krijgt een welkomstcadeau van € 250,- bij stroom en gas. We verrekenen dit cadeau met uw jaarafrekening. En we doen er nog een schepje bovenop: u krijgt 5% Blijven Loont-korting op de variabele leveringskosten van stroom. Deze korting loopt op tot 25%, zolang u klant blijft. Mooi meegenomen, toch?

Bekijk de spelregels van deze aanbieding, zodat u weet waar u aan toe bent.”

 

2. een televisiecommercial van Nuon, waarin onder meer wordt gezegd:

“…Luisteren geeft energie. Daarom waarderen we iedere klant die bij ons blijft. Bijvoorbeeld met een jaarlijks oplopende korting op stroom, tot wel 25%. Kijk op Nuon.nl.”

In beeld verschijnt de volgende tekst:

“5-10-15-20-25%” en “Nuon Blijven Loont”

Onder in beeld staat:
“Kijk voor voorwaarden op nuon.nl/luisteren”.
Aan het einde van de commercial verschijnt de tekst “Kijk op nuon.nl” in beeld.

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

In de “Powerdeal” reclame van Nuon wordt melding gemaakt van een korting op stroom oplopend tot wel 25%. Klager verkrijgt zijn stroom van Nuon, gas verkrijgt hij (verplicht) door middel van stadsverwarming. Klager vindt de uitingen op internet en tv misleidend nu niet wordt gezegd dat het aanbod slechts geldt wanneer men stroom én gas bij Nuon afneemt (en hij dus niet van het aanbod gebruik kan maken). Volgens klager heeft Nuon in een persoonlijk twitterbericht aan hem toegegeven dat de betreffende voorwaarde niet in de reclame wordt vermeld. Klager heeft de tekst van de ‘twittersessie’ overgelegd. Daarin staat onder andere: “Nuon: […] Er zitten meerdere voorwaarden aan Blijven Loont korting. Die worden niet allemaal in de reclame besproken maar staan wel in de voorwaarden.”

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

Het betreft volgens adverteerder twee verschillende campagnes: de “Powerdeal”-campagne en de “Blijven Loont” campagne. De “Powerdeal” betreft een kortingscampagne. Nieuwe klanten krijgen hierbij een korting van € 250,- en daarnaast ook “Nuon Blijven Loont”, mits zij voldoen aan de voorwaarden. Een van de voorwaarden is dat zowel gas als stroom wordt afgenomen. Dit wordt meerdere malen duidelijk vermeld. De “Powerdeal” campagne is uitsluitend online. Er wordt geen verwijzing gemaakt naar de algemene pagina van de “Blijven Loont”-actie.

Voor de campagne “Blijven Loont” zijn een radio- en een tv-commercial gemaakt. De campagne is algemeen van aard en wordt in een reclamekanaal (tv) met beperkte tijd en ruimte ingezet, zodat niet alle voorwaarden direct genoemd kunnen worden. Wel wordt een verwijzing naar de website van Nuon gemaakt. Op de pagina van de actie “Blijven Loont” staat duidelijk vermeld dat het afnemen van stroom en gas een vereiste is. Klager voldoet inderdaad niet aan deze voorwaarde.

Adverteerder is “bezig om te bekijken” op welke wijze zij haar reclame-uitingen nog duidelijker kan maken. Adverteerder heeft potentiële klanten nooit een ander beeld willen schetsen dan wat Nuon met de actie(s) voor ogen heeft gehad. Over klager merkt Nuon op dat deze in 2015 ook al aan Nuon gevraagd heeft waarom hij geen gebruik kon maken van de actie. Dat is hem toen uitgelegd.

 

De mondelinge behandeling

Een tv-commercial hoeft vanwege zijn aard niet alle voorwaarden van een actie te bevatten, aldus adverteerder. Een verwijzing naar de website moet volgens adverteerder voldoende zijn. Adverteerder onderzoekt momenteel of ze consumenten die (net als klager) stadsverwarming hebben, toch “Nuon Blijven Loont” kunnen aanbieden. Klager zal van de uitkomst van dit onderzoek op de hoogte gebracht worden. Nuon betwist dat in een twitterbericht is toegegeven dat een en ander niet in de reclame wordt meegedeeld. De inhoud van het bericht en de wijze waarop dit tot klager is gekomen, kunnen niet als erkenning gelden.

 

Het oordeel van de Commissie

1. Hoewel klager in zijn klacht zegt bezwaar te maken tegen de tv-commercial over “Nuon Powerdeal”, gaat de Commissie er vanuit dat de klacht op twee uitingen ziet: de online uiting met betrekking tot de Powerdeal (uiting 1) en de tv-commercial in de “Blijven Loont” campagne (uiting 2). Vast is komen te staan dat er geen tv-commercial is die betrekking heeft op de Powerdeal. Nu er in de online uiting 1 een onmiskenbare verwijzing gemaakt wordt naar de actie “Blijven Loont” (er staat “Nuon Powerdeal:

€ 250,- cadeau en 5% Blijven loont-korting op stroom”), klager daarbij uiting 1 en 2 kennelijk ook in verband met elkaar begrijpt, en adverteerder in haar verweer op beide uitingen heeft gereageerd, zal de Commissie beide uitingen in haar oordeel betrekken. 

2. Klager maakt bezwaar tegen de uitingen omdat daarin niet duidelijk wordt vermeld dat het aanbod geldt wanneer men stroom én gas afneemt bij Nuon. Voor wat betreft uiting 1 is de Commissie van oordeel dat hierin voldoende duidelijk wordt vermeld dat een van de voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de “Powerdeal” is dat men zowel stroom als gas afneemt bij Nuon. In de uiting is direct, in een in het oog springend tekstblok en zonder dat men hoeft te scrollen te lezen “€ 250,- cadeau bij stroom en gas.” Iets lager op de pagina, onder “Uw voordelen” staat: “U krijgt stroom en gas met een vaste prijs tot 1 jaar”, en weer iets lager op de pagina: “U krijgt een welkomstcadeau van € 250,- bij stroom en gas.” Hierdoor wordt voldoende duidelijk dat de aanbieding bedoeld is voor klanten die zowel stroom als gas afnemen van Nuon. 

3. Voor wat betreft uiting 2 geldt het volgende. De gesproken tekst in deze uiting luidt (voor zover van belang): “Daarom waarderen we iedere klant die bij ons blijft.” Niet in geschil is dat niet iedere klant van het “Blijven Loont” aanbod gebruik kan maken. Er wordt echter geen voorbehoud gemaakt in de commercial waaruit de gemiddelde consument kan begrijpen dat het aanbod niet geldt wanneer men - zoals in het geval van klager - wel elektriciteit, maar geen gas afneemt van Nuon. De gemiddelde consument zal een dergelijke beperking niet verwachten. Immers, klanten die ‘alleen’ elektriciteit van Nuon afnemen, zijn wel degelijk ‘klant’ van Nuon. De uiting is om die reden naar het oordeel van de Commissie te absoluut gesteld.

4. Het verweer dat men deze voorwaarde niet in de tv-commercial hoeft te vermelden en  een verwijzing naar de website volstaat, treft geen doel. De Commissie verwijst hiervoor naar een eerdere uitspraak van het College van Beroep (dossiernummer 2015/00521) waarin is bepaald dat het in beginsel is toegestaan in dit soort (tv-)uitingen voor die voorwaarden te verwijzen naar de website, maar dit niet wegneemt dat adverteerder dient te voorkomen dat door onvolledige informatie in de reclame een onjuist beeld van de actie wordt gevormd bij de consument. Om die reden had op enige wijze uit de uiting moeten blijken dat de actie, niet voor iedere klant van Nuon geldt. Nu Nuon dit heeft nagelaten, is de Commissie van oordeel dat in de commercial sprake is van een ontbreken van essentiële informatie. Dat Nuon stelt te onderzoeken of zij het aanbod ook kan doen aan klanten die alleen elektriciteit afnemen, neemt het misleidende karakter van uiting 2 niet weg.

5. Gelet op het voorgaande is de Commissie van oordeel dat in uiting 2 sprake is van het ontbreken van essentiële informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een geďnformeerd besluit over een transactie te nemen als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

6. Over het onderdeel van de klacht met betrekking tot het twitterbericht is de Commissie ten slotte van oordeel dat het twitterbericht van adverteerder aan klager door zijn aard en inhoud niet kan worden beschouwd als een erkenning van klagers stelling dat de uiting misleidend is. 

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

Gezien het bepaalde onder 3 t/m 5 acht de Commissie de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. Voor het overige wijst de Commissie de klacht af.

 

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap