Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

Klager maakt bezwaar tegen de domeinnaam van (de website van) adverteerder: www.alles4noppes.nl. Volgens klager suggereert deze naam ten onrechte dat alles op deze website voor niets is. Een aantal artikelen op de website kost €0,-, maar voor andere moet je wel degelijk betalen, aldus klager. Klager vindt de naam van de website daarom misleidend.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

Verweerder biedt artikelen aan voor €0,- en “betaalde” artikelen. Op de website staan de prijzen zeer duidelijk vermeld, het kortingspercentrage staat duidelijk vermeld, en bij het afrekenen is een en ander ook duidelijk af te lezen, aldus adverteerder. Van misleiding is daarom volgens haar geen sprake. De consument beslist zelf of hij een artikel koopt of niet. Volgens adverteerder zijn er genoeg adverteerders die via Google adverteren met “gratis”.

 

Het oordeel van de Commissie

Verweerder heeft een website met de naam www.alles4noppes.nl. Deze naam wekt naar het oordeel van de Commissie onmiskenbaar de indruk dat men op de website achter de domeinnaam producten

voor niets kan krijgen. Door de tekst “alles4noppes” (‘alles voor niets’) in de domeinnaam te verwerken wordt getracht om zo veel mogelijk internetgebruikers ertoe aan te zetten om deze website te raadplegen en belangstelling voor het aanbod te laten krijgen (vgl. HvJ EU 11 juli 2013, ECLI:EU:C:2013:516). Om deze redenen is de Commissie van oordeel dat de domeinnaam “www.alles4noppes.nl” als ‘reclame’ in de zin van artikel 1 NRC beschouwd kan worden.

Nu de Commissie van oordeel is dat de domeinnaam www.alles4noppes.nl in het onderhavige geval als reclame kan worden beschouwd, zal de Commissie naar aanleiding van de klacht beoordelen of hier sprake is van misleidende reclame.
Krachtens artikel 8.5 van de Nederlandse Reclame Code (NRC) en punt 19 van de bij dit artikel behorende bijlage 1 is het onder alle omstandigheden misleidend om in een reclame een product als ‘gratis’ of ‘voor niets’ en dergelijke te omschrijven als de consument iets anders moet betalen dan de onvermijdelijke kosten om in te gaan op het aanbod en het product af te halen dan wel te laten bezorgen. Nu vast staat dat op de website van adverteerder ook producten ‘gewoon’ tegen betaling worden aangeboden, en het met andere woorden dus niet zo is dat “alles” wat op de website aangeboden wordt, gratis of voor niets (“noppes”) is, acht de Commissie de uiting (in dit geval de domeinnaam www.alles4noppes.nl) in strijd met 8.5 van de Nederlandse Reclame Code (NRC) en punt 19 van de bij dit artikel behorende bijlage 1. Op grond van het voorgaande is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap